Hvorfor kulturtræning?Why Intercultural Training?
SitemapPrint

Hvorfor og hvornår skal du investere i kulturtræning?

Nærmest alle aspekter af, hvordan vi driver forretning, er påvirket af kultur.

Hvordan vi kommunikerer, forhandler og samarbejder. Hvordan vi holder møder, træffer beslutninger og laver strategier. Hvordan vi køber og sælger. Og hvordan vi rekrutterer, leder og fastholder medarbejdere.

I takt med at stadig flere aktiviteter foregår globalt, er det derfor afgørende for, at I når jeres forretningsmål, at den enkelte leder og medarbejder har stærke interkulturelle kompetencer.

Her gør kulturtræning en forskel. Nogle gange forskellen mellem succes og fiasko: En mistet kunde. En afbrudt udstationering. En fejlslagen strategi. Andre gange forskellen mellem lige akkurat at klare sig igennem – eller til fulde at udnytte de muligheder, diversiteten rummer.

Eksempler på, hvornår kulturtræning gør en forskel:

 • Du er i ledelsen for en dansk-baseret virksomhed, hvor I står foran at udvide jeres globale aktiviteter.
  I ønsker at være på forkant, så jeres samarbejde med de stadig flere globale kunder, leverandører og medarbejdere ikke bliver baseret på ’trial and error’. Global ledertræning for ledergruppen giver jer redskaber til at kommunikere, samarbejde og lede mere effektivt, og I bliver klædt på til at håndtere den kompleksitet og usikkerhed, der præger det globale felt.

 • I skal i HR udstationere en leder.
  Han skal bo og arbejde i USA de næste tre år, og hans hustru og to børn flytter med. Kulturtræning for hele familien ruster lederen til de nye arbejdsmæssige udfordringer, og sikrer, at han og den medfølgende hustru får afstemt deres forventninger og mål for opholdet, så udstationeringen bliver en succes for både familien og jeres virksomhed.

 • Du er projektleder for etablering af en ny fabrik i Kina.
  Du har brug for at kunne navigere i forhold til de lokale myndigheder og leverandører, og du har brug for at det dansk-kinesiske projektteam performer fra dag ét, så I kan overholde projektets deadlines. Dansk-kinesisk kulturtræning sikrer, at projektdeltagerne samarbejder effektivt, så I ikke spilder tiden på kulturelt betingede misforståelser – og interkulturel coaching klæder dig selv på til at kommunikere og forhandle med projektets kinesiske interessenter.

 • Du leder et tværnationalt team, hvor I mest samarbejder virtuelt.
  Du oplever, at tilliden er lav, og at I ikke får noget godt ud af de muligheder, der ligger i teamets mangfoldighed. Træning i virtuelt, globalt samarbejde lærer jer at opbygge relationer og tillid på distancen og blive bevidste om hinandens kulturelle baggage, så I udnytter forskellene i teamet til at skabe drive og innovation.

 • I jeres afdeling samarbejder I dagligt med indiske kolleger, men du oplever at samarbejdet tit kører skævt.
  Deadlines bliver ikke overholdt. Mails bliver ikke besvaret. Aftaler, du troede var aftaler, viser sig alligevel ikke at være det. En workshop i indisk kulturforståelse giver jer redskaber til at forstå, hvad der er gået galt – og forebygge misforståelser og frustrationer fremover.

Hvordan kan vi skabe værdi for jer?

Ovenstående er eksempler. Måske har du en helt anden udfordring, som du overvejer om kulturtræning kan hjælpe jer med at løse?

 

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

 

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

Nye åbne kurser, der styrker dine tværkulturelle kompetencer

Læs om to nye åbne kurser med C3s CEO og cheftræner Annette Dahl som underviser. Kurserne afholdes i København.

Nu kan du snart få C3's træning i bogform!

Arbejder du på tværs af kulturer? Og kunne du godt bruge en håndbog fyldt med praktiske råd og enkle redskaber, som kan...

Sådan er dansk arbejdskultur – ifølge dine danske kolleger

Et fladt hierarki, masser af ironi, direkte kommunikation og glæde ved at tage ansvar. Det mener danskerne selv er de vigtigste ting ved dansk arbejdskultur, som du skal kende til, når du som ikke-dansker samarbejder...

Web: Jyskweb.dk | Grafik: Sandahls.net 
C3 Consulting ApS | Mølleparken 2 | DK-8723 Løsning | M: +45 6017 0817 | kontakt@c3consulting.dk | Cvr: 3226 6282 | Bank: 3627 4806149470