Partnere og netværkPartners and Networks
SitemapPrint

Samarbejdspartnere og netværk

I C3 Consulting er vores mål at optimere jeres globale kommunikation og samarbejde.

Vi samarbejder med udvalgte virksomheder, projekter og netværk, der på anden vis optimerer jeres globale forretning. Læs mere om dem herunder.

Samarbejdspartnere

InterFocus

"Interfocus hjælper virksomheder med at realisere deres vækstambitioner på de udenlandske markeder. Personerne bag Interfocus har mange års erfaring fra internationale industrielle virksomheder. Dertil kommer, at vi har opbygget et netværk af samarbejdspartnere i udlandet, som gør os i stand til at levere helhedsløsninger.

Vi påtager os gerne den totale projektledelse, hvis din virksomhed ønsker at etablere produktion i udlandet, eller ønsker at udvide sine eksportaktiviteter. Vi kan accelerere processen – og være med til at styre projekterne sikkert i havn. Fordelen for din virksomhed er, at den får adgang til en masse akkumuleret viden, som vil spare virksomhedens interne ressourcer."

www.interfocus.dk

Expat Inside Out

"Vi har mere end 20 års personlige erfaringer som expats og har boet, arbejdet og etableret virksomheder i 7 forskellige lande. Derfor ved vi, hvordan familiens robusthed, samt evne og vilje til at tilpasse sig, er afgørende for en succesfuld udstationering.

Vi tilbyder en bred vifte af services af workshops og foredrag, hvor vi coacher de medfølgende partnere/ægtefæller til at udvikle de kompetencer og den selvtillid, der skal til for at udstationeringen bliver vellykket for virksomheden og hele familien.

Vi sikrer, at jeres virksomheder får succesfulde globale udstationeringer – og at de udstationerede familier gennem styrket personligt lederskab og selvforståelse får det optimale udbytte af opholdet."

www.expatinsideout.com

OSA

"OSA – ‘One Stop Advice’ – er en netværksorganisation bestående af rådgivere, der er særligt udvalgt ud fra deres højt specialiserede viden om Asien og Europa.

Alle netværksmedlemmer har adskillige års erfaring med at gøre forretning på tværs af Asien og Europa, og de har en bred vifte af ekspertiseområder baseret på forskellige baggrunde, erfaringer og tilgange.

OSA sammensætter, med udgangspunkt i vores kunders konkrete behov, et team med netop de netværksmedlemmer, der har ekspertisen til at løfte den pågældende opgave."

http://onestopadvice.com

The Leadership and Coaching Group

"Vi er i øjeblikket 8 seniorcoaches og konsulenter i The Leadership and Coaching Group i Danmark. Desuden er vi repræsenteret i Kina, USA, England og alle nordiske lande. Vi er blandt de mest erfarne trænere i udvikling af EQ og SQ (følelsesmæssig og social intelligens) hos ledere og i organisationer. Vi har en lang række egenudviklede udviklingsteknikker og et intensivt internationalt samarbejde inden for området."

www.tlacg.com

Plus 7 

"Plus 7 er den eneste målbare forskel mellem Danmark og Kina, der ikke kan fjernes med flid og guanxi: det er tidsforskellen.

Plus 7 hjælper danske design- og produktionsvirksomheder med at etablere eller optimere forsyningskæder i Asien, primært Kina."

http://plus7.dk

Netværk og foreninger

GloMoDa

"GloMoDa er en brancheforening for virksomheder beskæftiget inden for området Global Mobilitet i Danmark.

Vi leverer rådgivning og ydelser til danske virksomheder, der har behov for at rekruttere internationalt og derfor flytter videnarbejdere og deres medfølgende familier til Danmark."

www.glomoda.dk

Danish-Chinese Business Forum

"Danish-Chinese Business Forum er en uafhængig, non-profit netværksorganisation for virksomhedsledere, der arbejder for at styrke de kommercielle bånd mellem Danmark og Kina.

Danish-Chinese Business Forum faciliterer erfaringsudveksling og videndeling mellem virksomheder og organisationer med en fælles interesse i dansk-kinesiske forretningsrelationer."

www.dcbf.dk

Asien-netværket

"Asien-netværket er et professionelt forum for videndeling mellem ledere og nøglepersoner på tværs af uddannelse, titler og brancher. Indfaldsvinklerne kan være marketing, kommunikation, ledelse og produktion - med interessen for det asiatiske marked som en fællesnævner."

www.nd.dk/network/asien?NID=103

DCCC

"DCCC – Det danske handelskammer i Kina – promoverer, studerer og understøtter udveksling af information om kommercielle og industrielle relationer, investeringer og handel mellem Danmark og Kina."

www.dccc.com.cn

Invest in Denmark – Leverandør-netværk

"Invest in Denmarks Leverandør-netværk består af en bred vifte af professionelle konsulentvirksomheder med dybdegående viden om internationale forretninger og konsulentydelser målrettet udenlandske investorer i Danmark."

www.investindk.com/Establishing-a-business-in-Denmark/Service-Provider-Network

Midtnet Kina

C3 Consulting har modtaget regionale fondsmidler fra den europæiske fond for regionaludvikling og Region Midt i forbindelse med to projekter.

 

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

 

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

C3 Trainers Q&A Series: Meet Line Mørkbak, Our Global Leadership and Virtual Collaboration Specialist

Every C3 training programme is unique – and so are our trainers.

That's why we've asked some of our trainers 5...

Vidste du, at det meste af vores træning også kan leveres virtuelt?

Vi bliver kontaktet af stadig flere virksomheder, der har brug for interkulturel træning til en gruppe medarbejdere...

8 ting succesfulde expats og deres familier gør, inden de tager afsted

En succesfuld international udstationering kræver god planlægning. I blogindlægget her får du tips til, hvordan du og eventuelt medfølgende familie bedst kan forberede jer på en kommende udstationering.

Web: Jyskweb.dk | Grafik: Sandahls.net 
C3 Consulting ApS | Mølleparken 2 | DK-8723 Løsning | M: +45 6017 0817 | kontakt@c3consulting.dk | Cvr: 3226 6282 | Bank: 3627 4806149470