Kulturforståelse og globalt mindsetCultural Awareness and Global Mindset
SitemapPrint

Træning og workshops i kulturforståelse og globalt mindset

Skærp jeres kulturforståelse. Få et globalt mindset. Og øg effektiviteten i jeres globale aktiviteter.


I takt med at stadig flere aktiviteter foregår globalt, er stærke interkulturelle kompetencer gået fra ’nice-to-have’ til ’need-to-have’.

Det gælder ikke kun salgschefen med 85 rejsedage om året. Men også ingeniøren, der er ansvarlig for kvalitetsprocesser i de globale datterselskaber. IT-supporteren, der hjælper medarbejdere verden over. Og alle de andre mellemledere, projektledere og medarbejdere på tværs af afdelinger og funktioner, der kommunikerer og samarbejder med globale kolleger, forretningspartnere og interessenter. 

C3’s skræddersyede træning styrker kulturforståelsen og udvikler et globalt mindset i jeres organisation – så I øger effektiviteten og skaber bedre resultater i jeres globale arbejde.

Hvordan styrker træning i kulturforståelse og globalt mindset jeres globale arbejde?

Jeres organisation får:

 • Fælles redskaber, fælles sprog og en fælles tilgang til kultur
  Få fælles redskaber og et fælles sprog til at håndtere sager, hvor kulturforskelle indgår – på tværs af markeder, niveauer og organisatoriske siloer. Den fælles tilgang styrker kommunikation og samarbejde, så I performer bedre i jeres globale organisation.

 • Fokus på potentialet i forskellighederne
  Lær at se forskelle i fx national kultur, etnicitet, alder, køn og faglig baggrund som en styrke – og brug forskellene til at få ny viden, nye idéer og nye perspektiver.

 • Udnyttet Best Practice fra jeres globale hverdag
  Del erfaringer og viden fra jeres globale hverdag og find Best Practice. Hvilke udfordringer er jeres kolleger støt på – og hvordan har de løst dem?

 • En løftestang til et globalt mindset i hele organisationen
  Træningen skaber mere positiv snak på gangene om kulturforskelle og bliver en løftestang til at udvikle et globalt mindset i hele organisationen. Et globalt mindset, der på sigt også styrker jeres brand og kundeloyalitet.

Som deltager på træningen får du:

 • Skærpet din kulturforståelse og selvforståelse
  Få en klar forståelse af, hvad kultur er, og hvad kultur betyder for, hvordan vi driver forretning. Og bliv bevidst om vigtige træk i din egen kultur – så du kan sætte ord på forskellene, når du samarbejder globalt. 

 • Styrket evnen til at kommunikere, samarbejde og bygge relationer globalt
  Lær hvordan du kommunikerer mere bevidst og får et effektivt samarbejde med globale interessenter. Og få redskaber til at opbygge gode og tillidsfulde relationer til globale kolleger og partnere, så I sammen skaber bedre resultater.

 • Viden om typiske faldgruber – og hvordan du undgår dem
  Bliv skarp på hvad de typiske faldgruber er, når du samarbejder på tværs af grænser og kulturer – fx når du forhandler, holder møder, indgår aftaler eller står for oplæring af kolleger. Og lær hvordan du undgår faldgruberne, så du sparer tid og får større succes med dine daglige opgaver.

 • Redskaber til at håndtere misforståelser og konflikter
  Få redskaber til at håndtere kulturelt betingede misforståelser og konflikter – og lær at gennemskue, hvornår konflikter i det globale felt slet ikke handler om kultur, men hvor der er helt andre ting på spil.

Kundecase: Online-workshops i globalt mindset for CT-TECHNOLOGIES styrker samarbejdet mellem kolleger verden over

"Efter træningen var folk bevidste om, at deres måde at gøre tingene på ikke er den eneste måde, og de havde en forståelse af, hvorfor andre kolleger handlede på en bestemt måde. Vi kunne rent faktisk se en forskel."

Beway Bakir, Chief Commercial Officer, CT-TECHNOLOGIES

Hvorfor vælge netop C3 Consultings træning?

I kan få behov for at styrke jeres interkulturelle kompetencer i mange situationer.

Der kan være en gruppe af landechefer med forskellige nationaliteter, der har behov for at få skærpet deres kulturelle intelligens. Måske vil I integrere interkulturel træning i jeres eksisterende uddannelsesprogrammer for fx Global Trainees. Eller I ønsker løbende at køre åbne halvdags-workshops, så I kan udbrede et globalt mindset i hele organisationen.

Alt det har vi erfaring med i C3, hvor vi er specialister i fleksible træningsforløb, der rammer jeres behov spot-on. Vi starter med at afklare med jer, hvilken effekt I ønsker af træningen – og hvis I selv er usikre på behovet, så hjælper vi jer med afklaringen.

Resultatet er træningsforløb, der er skræddersyede til jeres organisation og hver enkelt deltager, så træningen bliver 100 % anvendelig for jer.  Det er den første grund til, at I skal vælge os, når I vil skærpe kulturforståelsen og udvikle et globalt mindset i jeres virksomhed.

I skal også vælge vores træning, hvis I:

Kundecase: OJ Electronics styrker den globale kommunikation

"Og så er Annette DEN bedste træner, jeg har oplevet i mit professionelle liv. Det er helt tydeligt, at hun har ’real-life’-erfaringer, og til enhver tid kan komme med eksempler, der matcher vores virkelighed, og relaterer til vores ’verden’."

Jan Gaardsted Dall, SW Manager, OJ Electronics A/S

Praktisk om træning i kulturforståelse og globalt mindset

Vi kan skræddersy et træningsforløb til en enkelt gruppe eller et større antal ledere og medarbejdere i jeres virksomhed. Forløbets varighed, læringsmål, konkrete indhold, samt tid og sted for træningen fastlægger vi i tæt samarbejde med jer.

Vi kan afholde træningen (face-to-face eller virtuel) som alt fra en enkelt halvdags-workshop til et længere forløb med 2-3 heldags-moduler – det afhænger helt af jeres behov og hvilken effekt I ønsker af træningen.

Vi kommer typisk omkring følgende:

 • Kulturforståelse og kulturel selvforståelse
 • Praktiske kulturelle modeller, fx ’4R-modellen’ og ’Den kulturelle detektiv’
 • Find og udnyt potentialet i de kulturelle forskelle
 • Hvordan opbygger du relationer til globale interessenter – face-to-face og virtuelt?
 • Hvordan sikrer du en effektiv kommunikation og et godt samarbejde med globale medarbejdere, kolleger og forretningspartnere?
 • Hvordan håndterer du misforståelser, uenigheder og konflikter i det globale samarbejde?
 • Hvilken betydning har sprogforskelle?
 • Konkrete cases og spørgsmål fra jeres globale arbejdsdag

Vi kan også arbejde med:

 • Typiske kommunikationsstile i udvalgte kulturer, fx forskelle mellem høj- og lavkontekst-kulturer
 • Vigtige forskelle mellem din egen kultur og de kulturer, du arbejder med – fx på områder som hierarki, relationsopbygning, magtdistance og beslutningsprocesser
 • Hvordan kommunikerer I effektivt i en tværkulturel projektgruppe eller et globalt team?

Sådan kommer du videre

 

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

 

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

"Annette var som facilitator på workshoppen rigtig god til at fokusere på hvordan kulturforskelle kan bruges i praksis og endnu vigtigere – give os nogle konkrete redskaber vi kan bruge i vores daglige arbejde."

Birgitte Rask, International HR Consultant, HR International, NNIT A/S

> Se flere referencer

C3 Trainers Q&A Series: Meet Line Mørkbak, Our Global Leadership and Virtual Collaboration Specialist

Every C3 training programme is unique – and so are our trainers.

That's why we've asked some of our trainers 5...

Vidste du, at det meste af vores træning også kan leveres virtuelt?

Vi bliver kontaktet af stadig flere virksomheder, der har brug for interkulturel træning til en gruppe medarbejdere...

8 ting succesfulde expats og deres familier gør, inden de tager afsted

En succesfuld international udstationering kræver god planlægning. I blogindlægget her får du tips til, hvordan du og eventuelt medfølgende familie bedst kan forberede jer på en kommende udstationering.

Web: Jyskweb.dk | Grafik: Sandahls.net 
C3 Consulting ApS | Mølleparken 2 | DK-8723 Løsning | M: +45 6017 0817 | kontakt@c3consulting.dk | Cvr: 3226 6282 | Bank: 3627 4806149470