Hvordan vi sikrer effekten af træningenHow the Training Achieves its Objective
SitemapPrint

Vi tager ansvar for jeres læring!

Når vi laver træningsforløb for jer, er det afgørende, at I får bragt den nye viden i spil, så I skaber bedre resultater i jeres globale arbejdsdag. Ellers er træningen spild af både vores og jeres tid!

Derfor får I hos C3 læringsprocesser – ikke traditionelle kurser. Derfor ser vi os selv som forandringsagenter – ikke traditionelle undervisere. Og derfor er vi ikke låst af et bestemt læringskoncept, men inddrager frit de teorier og metoder, der fremmer jeres læring.

I lærer både før, under og efter træningen

Processen i vores træningsforløb er:

1. Før træningen:

Allerførst afklarer vi med de relevante parter i jeres organisation, hvilken effekt I ønsker at opnå af træningen. Som næste skridt kontakter vi deltagerne med spørgsmål om deres specifikke erfaringer og udfordringer, så vi kan skræddersy forløbet.

Samtidig får spørgsmålene den enkelte deltager til at tune ind på emnet og reflektere over både personlige mål og koblingen til jeres virksomheds mål med træningen. Dermed er læringen sat i gang.

2. Under træningen:

Selve træningen kan tilrettelægges som en enkelt workshop eller opdeles i flere moduler. Vi fokuserer hele vejen igennem på, hvordan den nye viden kan omsættes til kompetencer: Hvad vil I gøre anderledes efter træningen? Hvilke vaner vil I ændre og hvordan? Hvordan kan I indarbejde de nye redskaber i jeres tværkulturelle arbejdsrutiner og processer?

Hvis træningen strækker sig over flere moduler, er læringspotentialet endnu større: Så kan I mellem modulerne afprøve den nye viden i praksis, fx ved at arbejde med en konkret udfordring fra den globale arbejdsdag.

Kerneelementer i selve træningen er:

  • Cases:
    Vi arbejder løbende med jeres egne cases, fx oplevelser med globale partnere eller kolleger, hvor tingene slet ikke gik som planlagt. Vi analyserer, hvad der gik galt, og hvordan I undgår problemer fremover. Case-arbejdet gør træningen relevant og mindsker afstanden mellem træningssituationen og jeres hverdag.

  • Kulturelle modeller:
    Ny viden bliver let at anvende, når den sættes i system. Derfor bruger vi en række kulturelle modeller, der gør det enkelt at arbejde med de ellers komplekse situationer, hvor der er kulturforskelle på spil. Modellerne bliver bragt på banen mange gange under træningen, så I får dem helt ind under huden – og får nemt ved at huske og faktisk bruge dem, selv i en travl hverdag. Se en af vores kulturelle modeller her.

  • Energi og involvering:
    Vi gør læringen aktiv ved at involvere alle deltagere og opretholder energien ved hele tiden at veksle mellem korte oplæg, case-arbejde i mindre grupper, øvelser og fælles refleksioner. Det gør vi, fordi engagerede og involverede deltagere lærer bedst. Og så må vi faktisk godt have det sjovt undervejs!

3. Efter træningen:

Sammen runder vi træningen af med at opsummere, hvad I har lært, og hvordan I implementerer det i hverdagen. Deltagerne reflekterer over, hvad næste skridt er i forhold til at bryde med gamle vaner og bringe den nye viden i spil.

Men læringen slutter ikke her. Tværtimod.

God opfølgning er essentiel for, at I får den ønskede effekt af træningen. Derfor sender vi efter ca. en uge en opsummering af udbytte og eventuelle handleplaner fra træningen, sammen med reflekterende spørgsmål, der hjælper den enkelte deltager til at fastholde sine læringsmål.

Samtidig tager vi en snak med jer om, hvordan I arbejder videre med at forankre læringen, fx gennem interkulturel coaching af nøglepersoner eller ved, at kolleger bruger hinanden som læringsmakkere.

Vi forventer også noget af jer

At udvikle interkulturelle kompetencer betyder faktisk at ændre folks vaner – både tænkemåde og handlinger. Og dét kræver motivation, engagement, opbakning og opfølgning fra jeres organisation.

Derfor forventer vi også, at I selv gør en indsats for at få det fulde udbytte af træningen. Hvis I bare ønsker at få et hurtigt standard-kursus – og så gå tilbage og gøre præcis, som I plejer – så er C3 ikke det rigtige valg.

Vil du vide mere?

 

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

 

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

"Den tværkulturelle træning jeg tidligere har modtaget har været foredrag eller undervisning, hvorimod C3 konceptet er baseret på dialog og teamwork; det giver plads til at diskutere og finde løsninger på de sager, der er vigtige i vores daglige arbejde."

Richard Jia, Department Head Controls, Electronic Development, Development & Engineering, Grundfos

> Se flere referencer

C3 Trainers Q&A Series: Meet Line Mørkbak, Our Global Leadership and Virtual Collaboration Specialist

Every C3 training programme is unique – and so are our trainers.

That's why we've asked some of our trainers 5...

Vidste du, at det meste af vores træning også kan leveres virtuelt?

Vi bliver kontaktet af stadig flere virksomheder, der har brug for interkulturel træning til en gruppe medarbejdere...

8 ting succesfulde expats og deres familier gør, inden de tager afsted

En succesfuld international udstationering kræver god planlægning. I blogindlægget her får du tips til, hvordan du og eventuelt medfølgende familie bedst kan forberede jer på en kommende udstationering.

Web: Jyskweb.dk | Grafik: Sandahls.net 
C3 Consulting ApS | Mølleparken 2 | DK-8723 Løsning | M: +45 6017 0817 | kontakt@c3consulting.dk | Cvr: 3226 6282 | Bank: 3627 4806149470