GLOBALE TEAMS

Definér fælles spilleregler og mål i jeres globale teams – og brug forskellene i teamet til at skabe drive, innovation og stærke resultater.

Forside - Produkter - Globale teams

Tværnationale ledergrupper. Tværfunktionelle globale teams. Virtuelle flerkulturelle teams. Geografisk spredte udviklingsteams. Globale projektgrupper.

Det er alle grupper og teams, der rummer stor diversitet – fx forskelle i national kultur, arbejdsfunktion, placering i organisationen, faglig baggrund og personlig profil.

Men diversiteten er ikke i sig selv en garanti for succes. Håndteret forkert kan de mange forskelle munde ud i misforståelser, manglende engagement og lav produktivitet. Håndteret rigtigt kan de modsat skabe drive, innovation og stærke resultater.

C3 tilbyder forskellige typer træning, der lærer jer at håndtere forskellene rigtigt og optimere performance i jeres globale teams.

Læs om vores træningsløsninger for globale teams:

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.