Globale teamsGlobal Teams
SitemapPrint

Globale teams

Tværnationale ledergrupper. Tværfunktionelle globale teams. Virtuelle flerkulturelle teams. Geografisk spredte udviklingsteams. Globale projektgrupper.

Det er alle grupper og teams, der rummer stor diversitet – fx forskelle i national kultur, arbejdsfunktion, placering i organisationen, faglig baggrund og personlig profil.

Men diversiteten er ikke i sig selv en garanti for succes. Håndteret forkert kan de mange forskelle munde ud i misforståelser, manglende engagement og lav produktivitet. Håndteret rigtigt kan de modsat skabe drive, innovation og stærke resultater.

C3 tilbyder forskellige typer træning, der lærer jer at håndtere forskellene rigtigt og optimere performance i jeres globale teams – fx:

Vi er certificeret i at anvende en række udviklings- og profilredskaber, som vi kan integrere i team-træningen.

Du er altid velkommen til at kontakte os for en snak om, hvordan vi kan skræddersy et træningsforløb til jeres team eller til dig som team- eller projektleder.

Coaching af globale teamledere og projektledere

Geografisk spredte teams og interessenter fordelt over hele kloden er i dag virkelighed for mange teamledere og projektledere. Målrettet en-til-en-coaching styrker din udvikling som team- eller projektleder – så du kan håndtere den store kompleksitet i det globale felt, højne dit teams produktivitet, overholde deadlines og nå sikkert i mål med dit projekt.

Det er dine udfordringer og udviklingsmål, der sætter dagsordenen for coachingen. Du kan fx blive coachet på:

 • Hvordan justerer du dine projektledelsesmetoder og -værktøjer, så de også fungerer, når du arbejder globalt?
 • Stakeholder Management: Hvordan identificerer du vigtige globale interessenter – og kommunikerer og forhandler effektivt med dem?
 • Teammedlemmer og projektdeltagerne: Hvordan sikrer du en klar kommunikation og et produktivt samarbejde på tværs af kulturelle og faglige forskelle? Hvordan skaber du motivation og følgeskab?
 • Kulturforskelle: Identificer de vigtigste – og forstå, hvordan de påvirker fx beslutningsprocesser, planlægning og styring af deadlines.
 • Fra kollega til teamleder: Hvordan håndterer du overgangen?

Et coachingforløb kan spænde fra et par enkelte sessioner til løbende coaching gennem en hel projektperiode – det afhænger helt af dine behov. Vi starter med sammen at definere forløbets mål, og du kan blive coachet både face-to-face og via telefon/skype. Coachingen kan kombineres med sparring på, hvordan du leder et projekt eller team i et specifikt land.

Kontakt os og hør mere

Global teamudvikling

Arbejder jeres team på tværs af kulturer, landegrænser og funktioner?

Skræddersyet global teamudvikling lærer jer at bruge forskellene i teamet til at styrke innovation og produktivitet. Vi kan fx hjælpe et nyt team godt fra start – med fokus på at opbygge personlige relationer og definere fælles spilleregler, værdier og mål, så I arbejder i samme retning. Eller vi kan støtte et eksisterende team, hvor I fx ønsker større bevidsthed om styrker og udfordringer, så I kan optimere teamets performance.

Eksempler på, hvad I kan arbejde med på et globalt teamudviklingsforløb:

 • Find og sæt ord på ligheder og forskelle i teamet – og brug forskellene til at udfordre hinanden og skabe nye løsninger.
 • Få enkle og skarpe redskaber til at navigere effektivt i jeres globale samarbejde.
 • Skab fælles værdier og mål, som alle team-medlemmer føler ejerskab for – og strategier for at nå jeres mål.
 • Afklaring af kompetencer og fordeling af opgaver og ansvar – hvordan spiller personlige, faglige og kulturelle kvalifikationer ind?
 • Skab en stærk teamfølelse og få et trygt, sjovt og inspirerende samarbejde i teamet.
 • Arbejdsgange og spilleregler for teamet: Hvordan træffer vi beslutninger? Holder møder? Giver hinanden feedback?
 • Få metoder til at sikre en effektiv og konstruktiv kommunikation i det daglige arbejde.
 • Lær hvordan I undgår misforståelser – og håndterer uenigheder og konflikter.

Forløbet designes ud fra teamets lærings- og udviklingsmål, og kan bestå af alt fra en enkelt halvdags-workshop til et længere forløb med 2-3 heldags-moduler. Vi fastlægger konkret indhold samt tid og sted for face-to-face-træningen i samarbejde med jer.

Kontakt os og hør mere

Tests og profilredskaber

C3’s trænere er certificeret i at anvende en række anerkendte tests, udviklings- og profilredskaber, som vi kan bruge, når vi arbejder med jeres globale teams.

Vi kan integrere redskaberne i alle typer træningsforløb for globale teams, og nogle af redskaberne kan også bruges i udviklingen af den enkelte team- eller projektleder.

Følgende redskaber kan indgå i træningen:

 • Cultural Intelligence Center’s CQ Assessments
 • Extended DISC® Person Analyse
 • Extended DISC® Team Analyse
 • Jungiansk Typeindeks (JTI)
 • Teamkompasset®
 • GlobeSmart® Teaming Assessment
 • Leadership Equity Assessment™ (LEA)
 • LEGO® SERIOUS PLAY®

Kontakt os og hør mere

Skab relationer – og samarbejd effektivt i jeres virtuelle teams

Hvordan kan gode personlige relationer styrke samarbejdet i jeres virtuelle, globale teams? Og hvordan kommer I i gang med at opbygge relationer?

Det fortæller en af C3’s eksperter på globale teams, Bente Kjems Dyring, om i podcasten herunder.

Bente har arbejdet med global leder-, team- og organisationsudvikling siden 2001 – bl.a. for Danfoss – og har været udstationeret i Singapore i 3,5 år.

 

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

 

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

"C3's meget intensive kulturtræning- og teambuilding-forløb har haft ekstremt stor betydning for, hvor hurtigt vores nye teknologi-team blev grundlagt. Dette har accelereret vores arbejdstempo. Team-medlemmerne refererer ofte til C3's forløb som en af nøglebegivenhederne i deres opstart og netværksdannelse i Kina."

Egon Hygom Poulsen, Chief Project Manager, Vestas Technology

> Se flere referencer

C3 Trainers Q&A Series: Meet Line Mørkbak, Our Global Leadership and Virtual Collaboration Specialist

Every C3 training programme is unique – and so are our trainers.

That's why we've asked some of our trainers 5...

Vidste du, at det meste af vores træning også kan leveres virtuelt?

Vi bliver kontaktet af stadig flere virksomheder, der har brug for interkulturel træning til en gruppe medarbejdere...

8 ting succesfulde expats og deres familier gør, inden de tager afsted

En succesfuld international udstationering kræver god planlægning. I blogindlægget her får du tips til, hvordan du og eventuelt medfølgende familie bedst kan forberede jer på en kommende udstationering.

Web: Jyskweb.dk | Grafik: Sandahls.net 
C3 Consulting ApS | Mølleparken 2 | DK-8723 Løsning | M: +45 6017 0817 | kontakt@c3consulting.dk | Cvr: 3226 6282 | Bank: 3627 4806149470