TRÆNING I VIRTUELT GLOBALT SAMARBEJDE

Er virtuelt samarbejde i globale teams eller projektgrupper en del af jeres hverdag? Så lær, hvordan I bedst tackler udfordringerne og udnytter mulighederne.

Forside - Produkter - Globale teams - Træning i virtuelt globalt samarbejde

Teammedlemmer, der kun sjældent – eller aldrig – mødes fysisk. Forskudte tidszoner. Samarbejde på tværs af landegrænser, kulturer og sprog. Udfordringerne er mange for virtuelle, globale teams.

Men det er mulighederne også, hvis I forstår at udnytte dem: For øget fleksibilitet, for at være tæt på kunder på nye markeder og for at trække på ekspertise fra talenter globalt, uden at rejseomkostningerne eksploderer.

Træning i virtuelt, globalt samarbejde er for jer, der samarbejder i teams eller projektgrupper på tværs af landegrænser, og hvor I primært kommunikerer virtuelt. Træningen hjælper jer både med at tackle de udfordringer, I måske har, og udnytte de rige muligheder, som samarbejdsformen rummer.

Hvad er jeres udbytte af træning i virtuelt, globalt samarbejde?

Efter træningen vil jeres team:

 • Være bevidste om kulturforskelle i jeres team og forstå, hvordan de påvirker teamets arbejde
 • Vide, hvordan I bringer forskelle i fx national kultur, faglig baggrund og organisatorisk placering i spil, så I får ny viden og skaber bedre resultater
 • Være opmærksomme på de typiske faldgruber i virtuelt samarbejde – og vide, hvordan I undgår dem
 • Have en håndfuld enkle og knivskarpe redskaber til at navigere i jeres globale samarbejde
 • Være bedre til at opbygge personlige relationer og tillid i teamet
 • Forstå, hvordan I hver især som teammedlemmer kan bidrage til et godt samarbejde i teamet
 • Samarbejde mere effektivt på tværs af tidszoner og forskellige forståelser af tid, planlægning og deadlines

Praktisk om træning i virtuelt, globalt samarbejde

Vi kan skræddersy en kort workshop eller et længere træningsforløb til et enkelt team eller til en større gruppe medarbejdere, der samarbejder virtuelt. Vi kan også fokusere på virtuelt samarbejde med kolleger fra et eller flere specifikke lande, fx Danmark, Indien, Kina, Rusland, Brasilien eller USA.

Vi fastlægger sammen varighed, læringsmål, indhold, samt tid og sted for træningen, der kan foregå både face-to-face, virtuelt eller som en kombination.

Vi har stor erfaring med at designe virtuelle læringsforløb for både mindre og større grupper, og det kan være en omkostningseffektiv løsning, hvis medlemmerne i jeres team sidder spredt over hele kloden.

Eksempler på, hvad vi kan arbejde med under træningen:

 • Kulturforståelse og kulturel selvforståelse
 • Praktiske kulturelle redskaber, fx '4R-modellen' og 'Den kulturelle detektiv'
 • Myter og facts om virtuelt samarbejde – hvad siger den nyeste forskning, og hvad betyder det for jer?
 • Forberedelse, afholdelse og opfølgning på virtuelle møder: Hvordan gør du som mødeleder jeres virtuelle møder produktive og sikrer, at du får input fra alle deltagere?
 • Hvilke rammer arbejder dine kolleger på de forskellige lokationer under – og hvordan tilpasser du som teammedlem din kommunikation til kolleger globalt?
 • Arbejdsgange og spilleregler for teamet: Hvordan træffer vi beslutninger? Giver hinanden feedback? Deler viden?
 • Hvilke kommunikationsværktøjer egner sig til forskellige typer opgaver og budskaber? (fx e-mail, chat, telefon, videokonference, sociale medier og online fora)
 • Matrix-organisering – hvilke ekstra udfordringer giver det for teamledere og teammedlemmer?
 • Redskaber til at håndtere misforståelser og konflikter i det virtuelle samarbejde

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.