KULTURELLE REDSKABER OG MODELLER

Forside - Om C3 Consulting - Kulturelle redskaber og modeller

Ny viden bliver let at anvende, når den sættes i system.

Derfor bruger vi i vores interkulturelle træning en række kulturelle modeller og redskaber, der gør det enkelt at arbejde med de ellers komplekse situationer, hvor der er kulturforskelle på spil.

Modellerne bliver bragt på banen mange gange under træningen, så I får dem helt ind under huden – og får nemt ved at huske og faktisk bruge dem, selv i en travl hverdag.

Se nogle af vores kulturelle modeller og redskaber her:

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Nyhedsbrev