GLOBAL LEDERTRÆNING

Styrk jeres evne til at kommunikere, samarbejde og lede globalt. Lær at udnytte de muligheder, diversiteten rummer. Og få et fælles sprog til at håndtere kulturforskelle i jeres globale organisation.

Forside - Produkter - Global ledelse - Global ledertræning

Står I for at udvide samarbejdet med globale kunder og leverandører? Har I ledere og medarbejdere fra stadig flere forskellige kulturbaggrunde? Eller har I allerede en global organisation – men ser et behov for at skærpe ledelsens kulturelle intelligens, så I kan kommunikere og samarbejde mere effektivt?

I alle tilfælde styrker C3’s skræddersyede ledertræningsforløb jeres globale ledelse, så I får det fulde udbytte af jeres globale aktiviteter.

Hvad er jeres udbytte af global ledertræning?

Jeres organisation får:

 • Fælles redskaber, fælles sprog og en fælles tilgang til kultur
  Ledelsen får fælles redskaber og et fælles sprog, der gør det nemmere at håndtere sager, hvor kulturforskelle indgår – på tværs af markeder, niveauer og organisatoriske siloer. Den fælles tilgang styrker kommunikation og samarbejde i jeres globale organisation, så I eksekverer hurtigere og performer bedre.
   
 • Markant øget evne til at træffe kvalificerede beslutninger
  Jeres ledere bliver stærkere til at opbygge relationer globalt. De bliver bevidste om, at de ikke selv har alle svar – og om, hvem de skal inddrage i hvilke beslutningsprocesser. Det gør, at I træffer beslutninger på et mere kvalificeret grundlag, så jeres globale strategier og processer også giver mening i jeres lokale organisationer.
   
 • Udnyttet potentialet i forskellighederne
  I lærer at håndtere de udfordringer, kulturforskelle kan skabe. Men også at se forskelle som en styrke og bringe dem aktivt i spil – ikke kun forskelle i national kultur, men også i fx etnicitet, alder, køn, faglig baggrund – så I udnytter de muligheder for nytænkning og vækst, forskellene rummer.
   
 • Et fundament til et globalt mindset i hele organisationen
  Jeres ledere bliver ambassadører for at udvikle et globalt mindset i hele organisationen, og motiverer kolleger og medarbejdere til at agere kulturelt intelligent. 

Personligt som leder får du:

 • Skærpet din kulturforståelse og selvforståelse
  Du får en dyb forståelse af, hvad kultur er, og hvilken rolle kultur spiller for hvordan vi driver forretning. Du bliver bevidst om din egen kulturelle baggage: Hvor er dine egne kulturelle blinde vinkler? Derfra lærer du at udforske forskelle i forhold til andre kulturer, og vurdere, hvilke forskelle der er vigtige.
   
 • Styrket din evne til at kommunikere, samarbejde og lede globalt
  Du lærer at kommunikere mere effektivt og at skabe bedre resultater, når du samarbejder med globale kolleger og forretningspartnere. Og du arbejder med at blive en autentisk global leder, der tilpasser sin lederstil til medarbejdere med mange forskellige kultur-baggrunde.
   
 • Udviklet din nysgerrighed, fleksibilitet og personlige mod
  Du lærer at spørge nysgerrigt ind, når globale interessenter gør noget, der undrer dig – og se mulighederne i nye perspektiver, de bidrager med. Du bliver bedre til at håndtere de hurtige forandringer og den store kompleksitet, der præger det globale felt. Og du arbejder med modet til at forlade din komfortzone og afprøve helt nye løsninger.

De kulturelle værktøjer, som C3 Consulting gav os, er nemme at bruge og meget effektive i mit daglige arbejde.

Peter K. Fröhlich, Senior Department Manager, DEIF A/S

Hvorfor vælge netop C3 Consultings globale ledertræning?

I skal vælge netop vores globale ledertræning, hvis I:

 • Ønsker et fleksibelt træningsforløb, der er 100 % skræddersyet til jeres organisation og de enkelte ledere. Vi integrerer gerne jeres organisationskultur og -værdier i træningen, og træningen flettes nemt ind i jeres eksisterende lederudviklingsprogrammer.
   
 • Ønsker synlige og langsigtede resultater. Det opnår I fx ved at lederne løbende arbejder med daglige opgaver og udfordringer og bruger hinanden som læringsmakkere. Læs mere om, hvordan vi sikrer effekten af træningen.
   
 • Har brug for enkle og knivskarpe redskaber – så I kan navigere effektivt i jeres globale samarbejde. Se et af redskaberne her.
   
 • Forventer trænere, der virkelig brænder for at skabe forandring hos jer – og som har omfattende global erfaring. Mød vores trænere her.
   
 • Er en dansk-baseret virksomhed, der vil optimere kommunikationen mellem det danske hovedkvarter og jeres lokale organisationer globalt. Det er vi eksperter i.

C3’s kulturtræning har givet os en fælles platform; fælles redskaber, et fælles sprog til at tale om kultur. Og det har hjulpet os til at forstå og anerkende forskelle – i stedet for bare at se forskellene og opfatte dem som 'problematiske' fordi vi ikke 'aligner'.

Christian Brix Jacobsen, Director Mechanical Hydraulic Development, Development & Engineering

Praktisk om global ledertræning

Vi kan skræddersy et træningsforløb til en enkelt ledergruppe eller et større antal ledere i jeres virksomhed. Forløbets varighed, læringsmål, konkrete indhold, samt tid og sted for træningen (face-to-face eller virtuel) fastlægger vi i tæt samarbejde med jer.

Vi anbefaler, at selve træningen opdeles i moduler af 1-2 dage fordelt over en række måneder, så jeres ledere har mulighed for at implementere den nye viden i praksis mellem modulerne.

Vi kommer typisk omkring følgende:

 • Kulturforståelse og kulturel selvforståelse
 • Praktiske kulturelle modeller, fx ’4R-modellen’ og ’Den kulturelle detektiv’
 • Bliv bedre til at håndtere usikkerhed og forlade din komfortzone
 • Lær at agere mere fleksibelt og agilt i dit globale arbejde
 • Find og udnyt potentialet i de kulturelle forskelle
 • Træn din hjerne i at skifte perspektiv, så du kan skabe bedre løsninger
 • Hvordan tilpasser du din lederstil i forskellige kultur-sammenhænge – samtidig med at du bevarer din autenticitet som leder?
 • Hvordan opbygger du relationer til globale interessenter – face-to-face og virtuelt?
 • Hvordan sikrer du en effektiv kommunikation og et godt samarbejde med globale medarbejdere, kolleger og forretningspartnere?
 • Hvordan håndterer du misforståelser, uenigheder og konflikter i det globale samarbejde?
 • Konkrete cases og spørgsmål fra jeres globale arbejdsdag

Vi kan også arbejde med:

 • Typiske lederstile og kommunikationsstile i udvalgte kulturer
 • Vigtige forskelle mellem din egen kultur og de kulturer, du arbejder med 
 • Hvordan forbedrer I informationsstrømmene i jeres globale organisation – fx mellem hovedkvarter og datterselskaber?
 • Forstå hjernens spilleregler, så du kan skabe gode rammer for dig selv og dine globale medarbejdere
 • Teambuilding – skab en fælles platform og fælles værdier i lederteamet
 • Global talentudvikling – hvordan tiltrækker, fastholder og udvikler I de dygtigste ledere og medarbejdere globalt?

Sådan kommer du videre

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev