GLOBAL STEPS – ET ONLINE LÆRINGSFORLØB

Vil du performe bedre i dit globale arbejde? Så start med at tage GLOBAL STEPS og styrk dine globale forretningskompetencer. Forløbet er fleksibelt. Omkostningseffektivt. Og 100% fokuseret på dine egne udfordringer.

Forside - Produkter - GLOBAL STEPS

GLOBAL STEPS et 6-ugers virtuelt, faciliteret læringsforløb, som styrker dine globale forretningskompetencer. Forløbet foregår 100% online, så du kan deltage fra din virksomhed, på forretningsrejsen, fra hjemmekontoret eller lige meget hvor du nu befinder dig.

Hvert forløb bliver faciliteret af en erfaren interkulturel træner og har ca. 15 deltagere, der alle har globalt samarbejde som en del af hverdagen.

Vi skyder forløbet i gang med et fælles kickoff-webinar, hvor du og de andre deltagere møder træneren og hinanden, teamer op som 'lærings-makkere' og tager hul på læringen.

De næste uger arbejder I hver for sig og i jeres eget tempo med 3 helt konkrete udfordringer, der tager afsæt i jeres egne globale opgaver. I vælger selv, hvilke lande eller kulturer, I vil fokusere på undervejs. For hver udfordring bliver I mere effektive i jeres kommunikation og samarbejde med globale partnere og kolleger.

I kan hente inspiration til at løse udfordringerne i læringsvideoer og andet online materiale. Og når I har løst en ny udfordring, får I feedback fra træneren og de andre deltagere. Desuden holder vi midtvejs i forløbet et fælles Q&A-webinar.

Vi runder forløbet af med et fælles afslutnings-webinar. Her sætter I ord på, hvad I har lært, og hvordan I implementerer det lærte i hverdagen.

Hvad får jeg ud af at tage GLOBAL STEPS?

Du udvikler dine globale forretningskompetencer gennem et unikt læringsforløb, hvor du både får høj motivation (du får løbende sparring fra en interkulturel træner og de andre deltagere) og høj fleksibilitet (alt foregår online og i dit eget tempo).

GLOBAL STEPS giver dig:

 1. En skærpet kulturel intelligens – så du bliver bedre til at undersøge og udforske såvel dine egne som dine globale kollegers kulturelle antagelser og forventninger.
 2. Metoder til at justere din arbejdsstil, så du opnår effektive resultater i dine globale samarbejder.
 3. Evnen til at udvikle kommunikationsstrategier, hvor du opbygger tillidsfulde forretningsrelationer til dine globale partnere.

Undervejs får du en håndfuld knivskarpe redskaber, der er lige til at putte i værktøjskassen og tage frem, hver gang du skal navigere i en international eller global arbejdssituation.

Det fleksible set-up, hvor man kan tilgå alt materiale online hvor og når man vil, og arbejde med forløbets udfordringer i sit eget tempo, passede mig ekstremt godt.

Michael Nielsen, Head of Software Products, BEUMER Group

Hvem bør tage GLOBAL STEPS?

Du kan enten køre GLOBAL STEPS som internt forløb i jeres virksomhed eller deltage på et åbent forløb med deltagere fra forskellige virksomheder.

I kan køre GLOBAL STEPS som internt forløb for hvilken som helst gruppe medarbejdere eller ledere i jeres virksomhed – fx for en enkelt afdeling eller med deltagere på kryds og tværs af markeder, niveauer og organisatoriske siloer.

De åbne forløb er oplagte, hvis I bare har et par enkelte medarbejdere eller ledere, der skal have styrket deres globale forretningskompetencer. Deltagerne på de åbne forløb kommer fra forskellige virksomheder og kan sidde hvor som helst på kloden. Typisk vil en del af deltagerne være ansat i dansk-baserede virksomheder, der opererer globalt.

I kan også køre GLOBAL STEPS som et individuelt forløb for en enkelt leder eller medarbejder, eventuelt kombineret med målrettede 1:1 coaching-sessioner.

Eksempler på, hvornår GLOBAL STEPS er relevant:

 • Du kommunikerer og samarbejder med kolleger eller forretningspartnere på tværs af grænser og kulturer – det kan være, du rejser til sites rundt omkring i verden, er involveret i globale projekter, står for support globalt eller arbejder i virtuelle, globale teams.
   
 • Jeres organisation har brug for et 'blended learning'-forløb, hvor vi kombinerer GLOBAL STEPS med skræddersyet face-to-face træning.
   
 • I vil give en ny, global projektgruppe fælles værktøjer og et fælles sprog til at håndtere sager, hvor kulturforskelle indgår, og dermed styrke kommunikation og samarbejde.
   
 • C3 har tidligere lavet interkulturel træning hos jer, og nu ønsker I at introducere en række nye medarbejdere til de samme kulturelle værktøjer, fx 'Den kulturelle detektiv' og '4R-modellen'.
   
 • Jeres afdeling har medarbejdere fordelt i selskaber over hele kloden, og I ønsker at opgradere deres kulturforståelse på en fleksibel og omkostningseffektiv måde.
   
 • Du får som leder snart ansvar for nye, globale opgaver og har inden da brug for at styrke dine globale kompetencer.
   
 • I ønsker at gøre udviklingen af et globalt mindset til en integreret del af jeres trainee-uddannelse.

Ovenstående er eksempler. Der er masser af andre situationer, hvor GLOBAL STEPS kan skabe værdi. Kontakt os for at høre mere!

Fokuserede, interessante video-sessioner, ikke for lange til at du mister interessen, men heller ikke for korte til at du misser pointen.

Gabor Pozderka, Grundfos

Sådan kommer du videre:

Stadig i tvivl?

Tjek videoen herunder, hvor Annette Dahl fortæller, hvad du får ud af at tage GLOBAL STEPS (klik her, hvis du foretrækker at se videoen direkte på Vimeo).

Annette er adm. direktør for C3 Consulting og en af vores GLOBAL STEPS - trænere.

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev