DANSK KULTURTRÆNING – FOR INTERNATIONALE MEDARBEJDERE I DANMARK

Klæd jeres internationale medarbejdere på til mødet med den danske arbejdskultur. Styrk samarbejdet med danske ledere og kolleger. Og maksimér udbyttet af opholdet i Danmark.

Forside - Produkter - Landespecifik kulturtræning - Dansk kultur for internationale medarbejdere i Danmark

Har I internationale medarbejdere, der skal bo og arbejde i Danmark i en årrække – fx ledere, forskere, tekniske specialister? Eller kommer der løbende globale kolleger på kortere ophold i jeres danske organisation?

Dansk kulturtræning ruster jeres internationale medarbejdere til at navigere i den danske arbejdskultur, så de hurtigt kan fokusere på det, de er kommet for: At skabe resultater hos jer.

Hvad er jeres udbytte af dansk kulturtræning?

Jeres organisation får:

 • Bedre præstationer og højere effektivitet – lige fra begyndelsen
  Træningen gør, at jeres internationale medarbejdere kommer godt fra start – så de præsterer hurtigere og bedre, og samarbejder mere effektivt med danske kolleger og ledere.
   
 • Færre frustrationer og større arbejdsglæde
  Jeres internationale medarbejdere får redskaber til at tackle de spørgsmål og udfordringer, de fleste oplever i mødet med en ny arbejdskultur. Det giver færre frustrationer og øger motivation og arbejdsglæde.
   
 • Øget fastholdelse af internationale nøglemedarbejdere
  Det er langt nemmere at fastholde en international medarbejder, der føler sig vel modtaget og godt klædt på til at navigere på den danske arbejdsplads. En anden vigtig brik i fastholdelsen er, at den medfølgende familie trives i Danmark. Det kan vi også hjælpe med. Læs mere om hvordan hér.
   
 • Maksimalt udbytte af kortere ophold i Danmark
  Måske har I globale kolleger, der kommer til Danmark i kortere tid – fx i forbindelse med oplæring eller overførsel af viden og opgaver? Dansk kulturtræning sikrer, at medarbejderne får det maksimale udbytte af opholdet, så de rejser tilbage med de ønskede kompetencer.
   
 • Optimeret kommunikation og samarbejde i jeres globale organisation
  Hvad enten jeres internationale medarbejdere er her i kort eller lang tid, så giver træningen dem et fælles sprog og fælles redskaber til at håndtere forskelle. Det styrker kommunikation og samarbejde på tværs af nationale, kulturelle og faglige grænser – også når medarbejderne bevæger sig videre i jeres globale organisation.
   
 • Synlige og langsigtede resultater af træningen
  Deltagerne lærer både før, under og efter træningen, og arbejder hele vejen igennem med egne udfordringer og cases. Det er nogle af grundene til, at den danske kulturtræning skaber synlige og langsigtede resultater. Læs mere om, hvordan vi sikrer effekten af træningen.

Som deltager på træningen får du:

 • Skærpet din kulturelle selvforståelse – kend din egen kultur først!
  Bliv opmærksom på din egen kulturelle baggage og alt det, du selv tager for givet. Det er fundamentet for at finde vigtige forskelle mellem din egen og den danske kultur og håndtere dem konstruktivt.
   
 • Knækket koden på den danske arbejdsplads
  Forstå kerne-værdier og dynamikker i dansk arbejdskultur, så du kan navigere sikkert på din danske arbejdsplads – og ved, hvad der forventes, når I fx træffer beslutninger, holder møder og arbejder i teams.
   
 • Styrket kommunikation og samarbejde med danske ledere og kolleger
  Lær hvordan du håndterer den ofte meget direkte kommunikation, du møder i Danmark – og få praktiske råd til, hvordan du opnår et godt samarbejde med danske kolleger og ledere.
   
 • Svar på, hvorfor danskerne gør, som de gør!
  Oplever du, at din danske chef forsøger at lægge ansvaret fra sig? Eller undrer du dig over, hvor dine danske kolleger bliver af efter kl. 16? Få alle svarene på, hvorfor danskerne gør, som de gør.
   
 • En solid platform for din hverdag i Danmark
  Hvordan får du en god hverdag i Danmark – også udenfor arbejdspladsen? Du får en nyttig intro til det danske samfund, og tips til, fx hvordan du lærer danskerne at kende. Hvis du har familien med, kan vi også hjælpe dem med at falde til i Danmark. Læs hér om hvordan.
   
 • Sparring på dine konkrete opgaver og udfordringer 
  Få sparring og rådgivning på konkrete opgaver og udfordringer fra din danske arbejdsdag – fra trænere, der selv har oplevet den danske kultur både udefra og indefra. Mød vores trænere her.
   
 • Knivskarpe redskaber, der gør dig mere effektiv i alle typer globalt arbejde
  Træningen giver dig skarpe redskaber, som ikke kun er nyttige i dit samarbejde med danskerne, men i alle opgaver, hvor du arbejder tværkulturelt. De er helt enkle og nemme at bruge. Om du er online eller offline, om du skal forberede et enkelt møde eller et længere samarbejde – så er de altid lige ved hånden. Se et af dem her.

Jeg har boet i Danmark i næsten 9 år, men der var stadig mange interessante facts, jeg lærte under træningen, der gav mig en 'wauw-effekt'.

Ana de Knegt, RA manager, Global Quality, Coloplast

Praktisk om dansk kulturtræning

Vi starter med at afdække jeres behov for dansk kulturtræning, og designer så et forløb inden for de rammer, I har sat.

Vi fastlægger målgruppe, varighed, læringsmål, indhold, samt tid og sted for træningen i tæt samarbejde med jer. Vi kan fx designe en 3 timers workshop for en gruppe kolleger fra jeres udenlandske datterselskab, der kommer på et kortere træningsophold. Eller vi kan lave et heldagsforløb for jeres internationale nøglemedarbejdere, der skal arbejde i Danmark i en årrække.

Træningen er altid skræddersyet til jeres organisation og hver enkelt deltager, og vi kan også inddrage jeres virksomheds kultur og værdier.

Herunder er eksempler på, hvad vi kan arbejde med.

Vi kommer typisk omkring følgende:

 • Al kulturforståelse begynder med selvforståelse
 • Praktiske kulturelle modeller, fx ’4R-modellen’ og ’Den kulturelle detektiv’
 • Nøgleforskelle mellem den danske kultur og deltagernes egne kulturer – og hvordan forskellene kan bruges til at skabe innovation
 • Kommunikation: Direkte og indirekte kommunikation; møder og forhandlinger; brug af hhv. dansk og engelsk på danske arbejdspladser; kropssprog
 • Ledelsesstruktur i den danske virksomhed: Hvad er din danske leders krav og forventninger? Hvordan fordeles ansvar? Hvordan træffes beslutninger?
 • Uskrevne regler på den danske arbejdsplads: Teamwork og videndeling; fejlkultur; arbejdsmoral og ’Jantelov’; mødetider og aftaler; forholdet mellem kolleger
 • Hvordan håndterer du misforståelser, uenigheder og konflikter med danske ledere og kolleger?
 • Konkrete cases og spørgsmål fra jeres danske arbejdsdag

Vi  kan vi fx også arbejde med:

 • Det danske samfund: Historie, politik, økonomi, religion, værdier
 • Dine danske kolleger – hvem er de? Work-life balance og familieliv; uddannelse og karriere; det danske velfærdssystem; danske lighedsidealer; fritid og ’hygge’
 • Dit hverdagsliv i Danmark: Hvordan manøvrerer du i det danske samfund? Hvor og hvordan møder du bedst danskerne?
 • Den danske selvforståelse: Hvordan opfatter danskerne egen og andre kulturer? Mener mange danskere virkelig, at ’den danske måde’ at gøre tingene på altid er bedst?
 • Dansk humor og ironi
 • Kultur og værdier i den specifikke virksomhed, afdeling eller team

Sådan kommer du videre

Se også vores blogindlæg med fokus på dansk kultur

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev