TRÆNING LEVERET VIRTUELT

Vidste du, at det meste af vores træning også kan leveres virtuelt?

Forside - Om C3 Consulting - Træning leveret virtuelt

Vi bliver kontaktet af stadig flere virksomheder, der har brug for interkulturel træning til en gruppe medarbejdere spredt over hele kloden – men som ikke har tid eller ressourcer til at samle alle til en face-to-face-træning.

Her er træning leveret virtuelt en oplagt løsning.

Mange er dog stadig usikre på, hvad virtuel træning egentlig er, og hvordan træningen rent praktisk foregår. Derfor svarer vi her på de mest typiske spørgsmål, vi får om virtuel træning.

Hvis du overvejer om virtuel træning kunne være en løsning for jer, og du gerne vil høre mere, så tøv ikke med at kontakte os!

Hvad er virtuel træning egentlig?

Virtuel træning er kort fortalt træning, hvor træneren og deltagerne ikke fysisk er det samme sted – i modsætning til "traditionel face-to-face-træning", hvor trænere og deltagere befinder sig i samme lokale. 

Vi kan i C3 designe et virtuelt træningsforløb på mange forskellige måder, alt efter hvad jeres organisation ønsker at opnå med træningen og hvilke tekniske og praktiske rammer, I foretrækker.

Virtuel træning kan indeholde både synkrone og asynkrone læringselementer.

Synkron læring betyder, at træneren og deltagerne er til stede samtidig i et fælles virtuelt rum – typisk online, hvor deltagerne er med fra hver deres PC / smartphone og kan få øjeblikkelig feedback fra træneren og hinanden.

Synkron læring kan fx være en online workshop, hvor deltagerne både kan stille spørgsmål undervejs og selv diskutere sammen i mindre grupper.

Asynkron læring betyder, at træningsdeltagerne kan gennemføre træningen på det tidspunkt, der passer den enkelte deltager bedst.

Asynkron læring kan fx være, at deltagerne logger på en online læringsplatform, hvor de i deres eget tempo kan se videoer, læse artikler og tage tests eller quizzer.

Asynkron læring kan også foregå offline, hvor deltagerne fx arbejder selvstændigt med opgaver, de har modtaget pr. e-mail eller downloadet fra en læringsplatform.

Hvornår skal vi vælge virtuel træning frem for face-to-face-træning?

Der er fordele ved både virtuel træning og face-to-face-træning.

Lad os sige, at I er et globalt team med medlemmer spredt over hele kloden, der ønsker at styrke jeres globale mindset og forbedre det daglige samarbejde – så er her eksempler på to træningsløsninger leveret enten som face-to-face-træning eller som virtuel træning:

#1: Eksempel på løsning med face-to-face-træning

I vælger at samle teamet på samme sted til en hel dags face-to-face-træning.

Når I er samlet fysisk er det alt andet lige nemmere at skabe den energi og det engagement, der sikrer forankringen af læringen – også hos deltagere, der måske ikke er top-motiverede på forhånd eller som finder det udfordrende at arbejde på egen hånd.

Som ekstra bonus kan I benytte lejligheden til at netværke og opbygge relationer til hinanden, hvilket også kan styrke samarbejdet i teamet.

#2: Eksempel på løsning med træning leveret virtuelt

I vælger at køre træningsforløbet virtuelt, med 2 x 2 timers online workshops, kombineret med øvelser mellem workshopsene og adgang til en online læringsplatform med videoer mv.

I får en mere omkostningseffektiv løsning, da I sparer både de rejseudgifter og arbejdstimer, der er forbundet med at samle teamet på én lokation.

Samtidig er løsningen mere fleksibel; de kortere workshops uden rejsetid er nemmere at passe ind i en travl kalender, og deltagerne kan logge på læringsplatformen og arbejde med egne opgaver på det tidspunkt og i det tempo, det passer dem.


Hvilken løsning I skal vælge afhænger altså af en masse ting, herunder:

  • Hvad I ønsker at opnå med træningen
  • Hvad jeres budget for træningen er
  • Hvor høj motivation I vurderer, der er hos deltagerne
  • Om den pågældende træningsløsning skal være let at skalere

Vi kan også designe et træningsforløb som blended learning, hvor vi kombinerer virtuel træning med traditionel face-to-face-træning.

Lige meget hvilken model I vælger, er træningen altid skræddersyet til jeres behov.

Kontakt os for en snak om, hvad der er det rigtige valg for jeres organisation!

Jeg kunne godt lidt at det var så interaktivt, for hvis du har et par timer, hvor en træner bare sidder og taler, så er der nogen, der vil begynde at lave andre ting på deres computer.

Beway Bakir, Chief Commercial Officer, CT-TECHNOLOGIES

Hvilke typer træning kan I levere virtuelt?

Vi kan levere al vores interkulturelle træning enten 100% virtuelt eller som en kombination mellem virtuel og face-to-face-træning – og det gælder træning for både enkelte ledere / medarbejdere, for teams og for større grupper.

Læs mere her om den brede vifte af interkulturel træning, som C3 tilbyder.

Et virtuelt træningsforløb er langt fra bare en "virtuel kopi" af et traditionelt face-to-face-træningsforløb. Når vi designer et virtuelt træningsforløb for jer, trækker vi på en omfattende viden om, hvordan I lærer mest effektivt i netop det virtuelle rum.

Tilsvarende har trænerne på vores virtuelle forløb selv stor hands-on erfaring både med at arbejde globalt og med at levere træning virtuelt til kunder spredt over hele kloden.

Er det ikke svært at fastholde deltagernes koncentration, når træningen foregår virtuelt?

Jo, det er helt rigtigt mere udfordrende at fastholde deltagernes koncentration ved virtuel træning end ved face-to-face-træning.

Fx vil deltagerne på en online workshop tit blive fristet til at lave andre ting undervejs – få tjekket e-mails, afsluttet et par opgaver eller måske lige hente en kop kaffe.

Når vi planlægger de enkelte elementer i jeres virtuelle træningsforløb – som fx online workshops – bruger vi derfor en lang række metoder og redskaber, der sikrer at deltagerne forbliver nærværende, koncentrerede og engagerede.

Eksempler på konkrete redskaber, vi kan bruge under en online workshop:

  • Korte og fokuserede oplæg fra træneren
  • Polls og quizzer
  • Forskellige chat-funktioner
  • Skærmdeling
  • Virtuelle "breakout rooms", hvor deltagerne bliver opdelt i mindre grupper og diskuterer et spørgsmål eller deler erfaringer

Efter en online workshop sender vi typisk optagelser af oplæg (både lyd og billede) og udskrifter fra chatrum, så deltagerne altid kan vende tilbage og genopfriske workshoppens resultater.

Er der nogen tekniske eller andre krav vores virksomhed skal være opmærksom på, hvis træningen leveres virtuelt?

Når vi designer et virtuelt træningsforløb til jeres virksomhed, tager vi først en snak om jeres rammer og mål med træningen – og vælger på den baggrund hvilken teknologi, der matcher jeres projekt.

Hvis der indgår online workshops, webinarer o.lign. i træningen, stiller vi gerne de nødvendige videokonference-tjenester og andre online-værktøjer til rådighed.

Hvis I foretrækker, at vi bruger de platforme, I selv benytter i virksomheden (som fx Lync / Skype for Business), finder vi også ud af det.

Enkelte typer virtuel træning som fx en-til-en-coaching kan foregå pr. telefon, men ellers vil I typisk skulle have internet-adgang for at kunne logge på de forskellige platforme, vi bruger til virtuel træning.

Hvis der indgår online workshops, webinarer o.lign. i træningen, skal jeres internetforbindelse være relativt hurtig og stabil, og vi anbefaler, at deltagerne bruger et headset.

Vi rådgiver jer også om, hvordan I selv kan skabe de bedste rammer for læringen – fx ved at minimere baggrundsstøj og ved at sikre, at alle deltagerne har de samme teknologiske vilkår.

Vi brugte video-chat med skærm-deling – hun tegnede billeder og modeller på skærmen, og det fungerede rigtig godt for mig.

Kapil Goyal, Strategy Execution Manager, Grundfos Service & Solutions

Kan jeg se nogle konkrete eksempler på træning, I har leveret virtuelt?

Ja, selvfølgelig. Herunder er der tre eksempler på træningsforløb, vi har leveret 100% virtuelt. Kontakt os, hvis du vil høre om flere eksempler.

#1: CT-TECHNOLOGIES: Online-workshops i globalt mindset styrker samarbejdet mellem kolleger verden over

CT-TECHNOLOGIES laver energi-effektive temperaturkontrollerede faciliteter til brug i fødevareproduktion og andre brancher. Virksomheden, der har hovedkvarter i København og kontorer verden over, ønskede at tilbyde medarbejderne træning, der kunne styrke deres globale kommunikation.

Da alle medarbejdere på tværs af lokationer skulle have mulighed for at deltage i træningen, blev løsningen at afholde online-workshops i globalt mindset.

Læs mere her


#2: Træning i at navigere på den danske arbejdsplads: Online-coaching nemt at indpasse i en travl hverdag

C3 Consulting har et fast samarbejde med Grundfos om at levere dansk kulturtræning til internationale ledere og medarbejdere samt medfølgende familier, der skal indstationeres til Danmark. For en af lederne gjorde en pakket kalender med mange rejser det svært at finde tid til at mødes face-to-face.

C3 leverede derfor hele træningen virtuelt, så den kunne passes ind når og hvor det fungerede bedst for lederen.

Læs mere her


#3: GLOBAL STEPS kombineret med 1:1 coaching: Tysk leder udstationeret i Danmark forberedt på ny, global rolle

En tysk leder blev i forbindelse med en forfremmelse udstationeret fra Tyskland til Danmark. Lederens nye stilling indebar daglig kontakt med produktionssteder i Østasien og forretningsrejser adskillige gange om året.

For at blive forberedt på sin nye rolle kombinerede han C3's virtuelle læringsforløb GLOBAL STEPS med online interkulturel executive coaching.

Læs mere her

Vil du vide mere?

Står I med en udfordring, som virtuel interkulturel træning kan hjælpe jer med at løse? Kontakt os for en snak om, hvilken effekt I ønsker at opnå af træningen – så designer vi et forløb, der møder netop jeres behov.

Er virtuelt samarbejde også en del af jeres egen hverdag? Og har I brug for input til, hvordan I kan samarbejde bedre på distancen? Så se vores træning i distanceledelse og virtuelt globalt samarbejde.

Vil du have løbende inspiration til, hvordan du arbejder effektivt på tværs af kulturer? Følg os på LinkedIn eller tilmeld dig vores nyhedsbrev i formularen herunder.

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev