KUNDECASES UD FRA PRODUKT

Find kundecases og udtalelser om netop den type træning, du har behov for.

Forside - Kundereferencer - Kundecases ud fra produkt

C3’s interkulturelle træning hjælper vores kunder med at løse mange forskellige udfordringer.

Find kundecases og udtalelser om netop den type træning, du har behov for:

KULTURFORSTÅELSE OG GLOBALT MINDSET

Træning i kulturforståelse og globalt mindset: Udtalelser fra forskellige kunder

Træning i kulturforståelse og globalt mindset giver jer fælles redskaber og et fælles sprog til at håndtere sager, hvor kulturforskelle indgår. Vi kan afholde træningen som alt fra en enkelt halvdags-workshop til et længere forløb med 2-3 heldags-moduler, og vi skræddersyr altid indholdet af træningen til jeres behov. Se hvad tidligere deltagere siger om vores træning i kulturforståelse og globalt mindset.

Læs mere

OJ Electronics styrker den globale kommunikation

OJ Electronics, der har såvel produktion som kunder og partnere verden over, ønskede i foråret 2014 at skærpe de globale kommunikations-kompetencer i udviklingsafdelingen. C3 gennemførte et skræddersyet forløb i global kommunikationstræning, hvor deltagerne fik redskaber til at kommunikere mere bevidst, præcist og effektivt i deres globale samarbejder.

Læs mere

Et mere globalt mindset øger performance i Grundfos

I Grundfos er man klar over, at et globalt mindset er afgørende, når du driver forretning på tværs af nationale og kulturelle grænser. Hør Department Head Joachim Krogshave fortælle om, hvordan C3 samarbejder løbende med Grundfos om at styrke det globale mindset i organisationen.

Læs mere

CT-TECHNOLOGIES: Online-workshops i globalt mindset styrker samarbejdet mellem kolleger verden over

CT-TECHNOLOGIES laver energi-effektive temperaturkontrollerede faciliteter til brug i fødevareproduktion og andre brancher. Virksomheden, der har hovedkvarter i København og kontorer verden over, ønskede at tilbyde medarbejderne træning, der kunne styrke deres globale kommunikation. Da alle medarbejdere på tværs af lokationer skulle have mulighed for at deltage i træningen, blev løsningen at afholde online-workshops i globalt mindset.

Læs mere

Træning i globalt mindset for Siemens-elever

Da Siemens er en global organisation, kommunikerer og samarbejder virksomhedens kontorelever jævnligt med kolleger, kunder og forretningspartnere fra en bred vifte af lande og af forskellige nationaliteter. Siemens besluttede derfor at styrke elevernes globale mindset gennem et heldags skræddersyet træningsforløb.

Læs mere

Fokus på at udnytte de kulturelle forskelle i NNIT-team

Hos NNIT ønskede man et styrke den kulturelle intelligens i et tværkulturelt team: 'Vores team samarbejder dagligt på tværs af kulturer og vi har nu fået fokus på at udnytte de kulturelle forskelle og se muligheder frem for begrænsninger…'

Læs mere

Udvikling af et globalt mindset hos NORDENs trainees

NORDEN har i flere år valgt at gøre udviklingen af et globalt mindset til en integreret del af virksomhedens trainee-uddannelse. Som led i uddannelsen har C3 derfor holdt en heldags-workshop for hvert hold nye trainees, der har styrket deltagernes evner til at kommunikere og samarbejde globalt.

Læs mere

Styrkede interkulturelle kompetencer hos fængselsfunktionærer

C3 Consultings adm. direktør Annette Dahl har i regi af kursusvirksomheden EDUCTOR været kursusleder for 3-dagskurset "Interkulturelle kompetencer i jobsituationer", der var målrettet fængselsfunktionærer i Vestre Fængsel. Kurset fik top-evalueringer og blev derfor gentaget flere gange.

Læs mere

Til toppen

LANDESPECIFIK KULTURTRÆNING

Landespecifik kulturtræning: Udtalelser fra forskellige kunder

Landespecifik kulturtræning styrker jeres kommunikation og samarbejde med kolleger og forretningspartnere fra et bestemt land, kultur eller region. Vi kan afholde træningen som alt fra en enkelt halvdags-workshop til et længere forløb med 2-3 heldags-moduler, og vi skræddersyr altid indholdet af træningen til jeres behov. Se hvad tidligere deltagere siger om vores landespecifikke træning og workshops.

Læs mere

Åbne landespecifikke kurser sikrer videndeling på tværs i organisationen

Vi kører løbende åbne kurser i landespecifik kulturtræning for Danfoss med fokus på fx Indien eller Kina. Deltagerne på de åbne kurser kommer fra forskellige afdelinger og medarbejdergrupper. Det skaber dynamik og sikrer videndeling om samarbejdet med fokus-landet / kulturen på tværs i organisationen.

Læs mere

ENKOTEC booster kulturforståelsen

Sømmaskine-producenten ENKOTEC har kunder verden over. En workshop-række med fokus på udvalgte markeder – fx Latinamerika, Rusland, Østafrika og Nigeria – har givet ENKOTECs medarbejdere redskaber til at opnå en endnu tættere dialog med kunderne globalt.

Læs mere

Workshop i dansk kultur og globalt mindset for 120 filippinske medarbejdere i Grundfos IS

Grundfos IS Support & Operations Centre i Metro Manila ønskede i vinteren 2016 at sætte fokus på, hvordan man kunne skabe en ny virksomhedskultur med det rette mix af elementer fra hhv. dansk og filippinsk arbejdskultur, og hvordan man kunne optimere kommunikation og samarbejde mellem filippinske ansatte og danske ledere. C3 designede i tæt samarbejde med Grundfos IS en interaktiv halvdags-workshop i dansk kultur og globalt mindset.

Læs mere

Kulturtræning på tværs af Rusland, Spanien og Danmark

I forbindelse med at Vestas opførte en ny fabrik i Ulyanovsk (Rusland) og medarbejderne på Vestas' fabrik i Daimiel (Spanien) skulle samarbejde med deres nye russiske kolleger omkring træning og viden-overførsel, leverede C3's Rusland-specialist Helena Drewes træning for de russiske medarbejdere med fokus på interkulturel kommunikation + Vestas' værdier, russisk kulturtræning for de spanske medarbejdere, interkulturel træning for projektlederne i Danmark, og 1:1 interkulturel coaching af den spanske fabrikschef.

Læs mere

Ekspansion til USA og Kina – kulturtræning lægger et stærkt fundament

I forbindelse med Siemens Wind Powers ekspansion i Kina holdt C3 en række workshops i kulturforståelse for medarbejdere i Danmark, som ville få meget kontakt med kinesiske kolleger og partnere. Vi fulgte også Siemens Wind Power til USA, da virksomheden etablerede en ny fabrik til produktion af vindturbiner i den amerikanske delstat Kansas.

Læs mere

Workshop i ungarsk kulturforståelse får 5 ud af 5 kokkehuer

I juni 2012 afholdt C3’s Ungarn-ekspert Dániel Gergely Szabó en halvdags workshop i ungarsk kulturforståelse for en af Grundfos’ afdelinger i Danmark: 'Jeg fik rigtig meget ud af den formiddag, der var en masse ting der faldt på plads for mig i forhold til den kontakt jeg har med vores Ungarske kolleger. Formiddagen får 5 ud af 5 kokkehuer!'

Læs mere

Dansk og kinesisk kulturtræning for NNE Pharmaplans kinesiske datterselskab

NNE Pharmaplan ønskede at styrke tværkulturel kommunikation og samarbejde i det kinesiske datterselskab i Tianjin. I 2009-10 deltog omkring 50 ledere og mellemledere fra datterselskabet derfor i C3’s danske og kinesiske kulturtræning.

Læs mere

Optimeret kommunikation og samarbejde med nye japanske ejere

Som led i Prime Cargos vækststrategi blev virksomheden i foråret 2015 købt af den japanske logistikudbyder Mitsui-Soko Group, der har hovedkvarter i Tokyo. Vi designede i samarbejde med Prime Cargo 3 workshops, der gav deltagerne en nuanceret forståelse af det japanske samfund og redskaber til at optimere kommunikation og samarbejde med de japanske ejere.

Læs mere

Etablering af produktion i Kina: Godt rustet til at undgå de berygtede kinesiske faldgruber

Da Fiberline Composites var i gang med at etablere produktion i Kina, afholdt C3 en række halvdags-workshops i kinesisk kulturforståelse – først for ledelsen, så for andre grupper medarbejdere, der ville få kontakt med kinesiske kolleger og samarbejdspartnere. Vi fungerede desuden som sparringspartner for Fiberlines Kina-ansvarlige projektleder.

Læs mere

Online workshop i dansk kulturforståelse for indisk datterselskab

I Danfoss India, et datterselskab i Danfoss-koncernen, samarbejder en gruppe indiske ledere og medarbejdere med kolleger baseret i Danmark. Gruppen ønskede at styrke den daglige kommunikation med de danske kolleger og kontaktede C3 for at få designet et dansk kulturtræningsforløb. Da Danfoss India havde behov for en hurtig og praktisk træningsløsning, afholdt vi en 4-timers online workshop opdelt i 2 sessioner á hver 2 timer.

Læs mere

Styrket samarbejde med kinesiske kolleger og leverandører

Hos LEGO har vi kørt et 2-måneders modulforløb i kinesisk kultur og sprog for 24 ledere og medarbejdere. Her fik deltagerne redskaber til at kommunikere og samarbejde mere effektivt med kinesiske kolleger og underleverandører. Samtidig delte de værdifulde erfaringer og fik opbygget en fælles referenceramme, der bragte LEGO videre i det Kina-relaterede arbejde.

Læs mere

Til toppen

UDSTATIONERING

Danfoss: Kulturtræning for medarbejdere og familier, der skal udstationeres globalt

C3 samarbejder med Danfoss omkring kulturtræningsforløb for individuelle medarbejdere og familier, der skal udstationeres til lande verden over. Læs hvad Senior Specialist i Global Mobility Anne Stounberg Keller siger om samarbejdet: 'Jeg oplever samarbejdet med C3 omkring kulturtræningen som meget fleksibelt, og vi bliver som kunde altid mødt med et åbent mindset og en ’alt-kan-lade-sig-gøre’-tilgang'…

Læs mere

Udstationering til lande verden over: Det siger medarbejdere og familier om træningen

Vores mest populære service, når vi skal klæde kommende expats på til en international udstationering, er et forløb med ca. 7 timers kulturtræning, som vi skræddersyer til den enkelte medarbejder og eventuelt medfølgende familie. Se udtalelser om træningen fra udstationerede medarbejdere og familier.

Læs mere

Træning i at navigere på den danske arbejdsplads: Online-coaching nemt at indpasse i en travl hverdag

C3 Consulting har et fast samarbejde med Grundfos om at levere dansk kulturtræning til internationale ledere og medarbejdere samt medfølgende familier, der skal indstationeres til Danmark. For en af lederne gjorde en pakket kalender med mange rejser det svært at finde tid til at mødes face-to-face. C3 leverede derfor hele træningen virtuelt, så den kunne passes ind når og hvor det fungerede bedst for lederen.

Læs mere

Udstationering som familie

Da en international udstationering kom på programmet for en familie på fire – den udstationerede medarbejder Jens Jørgen, hustruen Charlotte og de to børn Tobias og Kristian – designede C3 et kulturtræningsforløb for hele familien. Forløbet strakte sig over et halvt år og bestod af tre moduler: Et for Jens Jørgen og Charlotte sammen, et for Charlotte alene og et for Tobias og Kristian.

Læs mere

Workshops for expat partnere

C3 afholder løbende kultur-workshops for medfølgende partnere til udstationerede medarbejdere. En tidligere deltager fortæller om sit udbytte af workshoppen: 'I C3 workshoppen arbejdede vi med vores identitet, vores ønsker, vores talenter, vores muligheder osv., og jeg tror vi alle gik der fra med lyst til at sætte personlige mål på kortere og længere sigt, og komme i gang med at forfølge målet…'

Læs mere

Til toppen

GLOBAL LEDELSE

Grundfos-ledere i Kina og Danmark udvikler en fælles platform og et mere globalt mindset

C3 designede og gennemførte i 2013 et tværkulturelt træningsforløb for ledere ved Grundfos Business Development i Kina og Danmark, hvor målet var at udvikle deltagernes globale lederkompetencer. Forløbet omfattede 2 dynamiske workshops af hver 2 dage, hvor de 15 ledere lærte mere om at håndtere kulturelle forskelle i en global organisation.

Læs mere

Udvikling af globale lederkompetencer hos DEIF

I 2012 designede og implementerede C3 et træningsforløb i kulturel bevidsthed for ledere hos DEIF med det formål at forbedre deltagernes globale ledelseskompetencer. 12 ledere deltog i efteråret 2012 i et dynamisk træningsforløb bestående af 3 moduler for at lære mere om, hvordan de leder kulturelle forskelle i en global forretning.

Læs mere

Global ledertræning skaber et højt præsterende tværkulturelt lederteam

I slutningen af 2012 og hen over foråret 2013 gennemgik Novenco China’s lederteam, med teknologi- og produktionsfaciliteter i Wuxi samt salgs- og sourcing-faciliteter i Shanghai, det globale ledertræningsforløb, der er udviklet af Jan Vælds’ Leadership & Coaching Group samt Annette Dahls C3 Consulting.

Læs mere

EQ/SQ global lederudvikling: Det siger deltagerne

C3 Consulting tilbyder i samarbejde med The Leadership and Coaching Group et globalt lederudviklingsforløb, der fokuserer på at udvikle et emotionelt og socialt intelligent lederskab (EQ/SQ). Vi kører løbende åbne EQ/SQ lederudviklingsforløb i både Danmark og Kina. Se hvad tidligere deltagere siger om forløbet.

Læs mere

Til toppen

INTERKULTUREL EXECUTIVE COACHING

Kinesisk leder i Danmark: Det interkulturelle coaching-forløb gjorde virkelig en forskel

Efter sin udstationering til Danmark havde en kinesisk kvalitetsdirektør behov for at vide mere om forskellene mellem dansk og kinesisk arbejdskultur. C3’s interkulturelle executive coaching-forløb styrkede hendes udvikling som leder og forbedrede kommunikationen med danske medarbejdere og kolleger.

Læs mere

GLOBAL STEPS som individuelt forløb, kombineret med 1:1 coaching

En tysk leder blev i forbindelse med en forfremmelse udstationeret fra Tyskland til Danmark. Lederens nye stilling indebar daglig kontakt med produktionssteder i Østasien og forretningsrejser adskillige gange om året. For at blive forberedt på sin nye rolle kombinerede han GLOBAL STEPS med interkulturel executive coaching.

Læs mere

Træning i at navigere på den danske arbejdsplads: Online-coaching nemt at indpasse i en travl hverdag

C3 Consulting har et fast samarbejde med Grundfos om at levere dansk kulturtræning til internationale ledere og medarbejdere samt medfølgende familier, der skal indstationeres til Danmark. For en af lederne gjorde en pakket kalender med mange rejser det svært at finde tid til at mødes face-to-face. C3 leverede derfor hele træningen virtuelt, så den kunne passes ind når og hvor det fungerede bedst for lederen.

Læs mere

Refleksioner fra en kunde: Hvilken forskel gør interkulturel coaching i praksis?

Vi kørte i 2015 et 1:1 interkulturelt coaching-forløb for Anne Katrine Windfeld fra Grundfos, som dengang arbejdede med globale projekter med interessenter i bl.a. Kina, Ungarn og Danmark. Efter hver coaching-session reflekterede Anne over, hvad hun havde lært, og hvordan hun kunne bruge den nye viden i sit globale projektarbejde. Vi har fået lov til at dele nogle af hendes refleksioner her.

Læs mere

Til toppen

GLOBALE TEAMS

Vestas-team hurtigt i gang i Kina

I forbindelse med Vestas Technology's udvikling af en ny vindturbine i Kina lavede C3 Consulting et tværkulturelt teambuilding-forløb for det nye teknologi-team. Forløbet var med til at sikre, at det tværkulturelle team kom hurtigt i gang, og at arbejdstempoet blev højt.

Læs mere

Et godt afsæt for samarbejde i dansk-kinesisk projektteam

Da et nyt it-projekt skulle startes op i NNIT, kom tre nye kinesiske kollegaer til oplæring og uddannelse på hovedkontoret i Danmark. C3 leverede i den forbindelse en tværkulturel teambuilding-workshop for det dansk-kinesiske projektteam.

Læs mere

Til toppen

VIRTUELT SAMARBEJDE OG DISTANCELEDELSE

Forbedring af det globale online-samarbejde hos Grundfos IS - User Experience Center

Arbejder du i globale teams, hvor der er mange og vidtrækkende kulturelle forskelle OG det meste af den tværkulturelle kommunikation foregår online, så I sjældent mødes face-to-face? Så har du brug for en stærk kulturel intelligens og praktiske redskaber til at gøre jeres online-møder og snakke så dynamiske og interaktive som muligt. Det var tilfældet for Grundfos IS-afdelingen GIS-UXC, der hovedsageligt består af danskere og filippinere.

Læs mere

Forbedring af det virtuelle samarbejde i et globalt Vestas-team

Hos Vestas skal der opstartes et nyt, globalt team af finance business partners. Teamet har ca. 45 medlemmer af 12 forskellige nationaliteter. Nogle af teammedlemmerne arbejder i det danske hovedkvarter, andre arbejder på lokale sites i Tyskland, Spanien, Italien, Kina, Indien, Brasilien og USA. Da hele teamet skal samles i det danske hovedkvarter i august 2018, beder teamet C3 om at facilitere en halvdags-workshop med det formål at forbedre teamets virtuelle samarbejde og distanceledelse mellem hovedkvarter og lokale sites.

Læs mere

Til toppen

TRAIN-THE-TRAINER-FORLØB

Global Mindset Train-the-trainer programme helps Nilfisk to train 100 Global IT employees in-house

C3’s Global Mindset Train-the-trainer programme is a service for companies that want to offer employees global mindset training taught by their own staff. We asked Marcus Faber Kappendrup, Project Manager at Nilfisk, 5 questions about why he wanted to become a Global Mindset Trainer and what he thinks about the Train-the-trainer programme.

Læs mere

Til toppen

GLOBAL STEPS – ET ONLINE LÆRINGSFORLØB

GLOBAL STEPS: Det siger tidligere deltagere

GLOBAL STEPS er et 6-ugers virtuelt, faciliteret læringsforløb, som styrker dine globale forretningskompetencer. Du kan enten køre GLOBAL STEPS som internt forløb i jeres virksomhed eller tage det som åbent forløb, hvor deltagerne kommer fra forskellige virksomheder. Se hvad tidligere deltagere siger om både interne og åbne forløb.

Læs mere

GLOBAL STEPS som individuelt forløb, kombineret med 1:1 coaching

En tysk leder blev i forbindelse med en forfremmelse udstationeret fra Tyskland til Danmark. Lederens nye stilling indebar daglig kontakt med produktionssteder i Østasien og forretningsrejser adskillige gange om året. For at blive forberedt på sin nye rolle kombinerede han GLOBAL STEPS med interkulturel executive coaching.

Læs mere

GLOBAL STEPS brugt til at øge performance i global projektledelse

I Grundfos IS arbejder en gruppe projektledere baseret i hhv. Kina, Ungarn og Danmark alle med global projektledelse. Typisk har projekterne deltagere med mange forskellige nationale og kulturelle baggrunde. I efteråret 2015 ønskede projektleder-gruppen at skærpe bevidstheden om kulturelle forskelle og lære at håndtere forskellene bedst muligt for at øge performance i projekterne.

Læs mere

Til toppen

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev