KOM SIKKERT IGENNEM KOMPLEKSE FORANDRINGSPROCESSER MED STOR DIVERSITET

Lær at håndtere dine egne reaktioner, når du står midt i en kompleks forandringsproces. Få redskaber til at komme godt igennem forandringerne som team. Og styrk din kommunikation om forandringerne til både interne og eksterne interessenter.

Forside - Produkter - Diversitet og inklusion - Kom sikkert igennem komplekse forandringsprocesser

Arbejder du i en global virksomhed med aktiviteter, medarbejdere, samarbejdspartnere, kunder og leverandører verden over?

Så er 'VUCA' med høj sandsynlighed en del af dit arbejdsliv.

Begrebet VUCA beskriver en virkelighed, der er stadig mere præget af Volatility (omskiftelighed), Uncertainty (usikkerhed), Complexity (kompleksitet) og Ambiguity (flertydighed).

For en global virksomhed, der opererer i en VUCA-verden, er hyppige, komplekse forandringsprocesser med stor diversitet et grundvilkår.

Mængden af globale kriser, kombineret med stadig hurtigere udviklinger i ny teknologi, på nye markeder og i nye forretningsmodeller, skaber behov for løbende omprioriteringer, omstruktureringer, fusioner, etc.

Forandringsprocesserne bliver implementeret i grupper og teams med stor diversitet i forhold til lokationer, national-kulturel og faglig baggrund, arbejdsfunktion og placering i organisationen. Tværnationale, hybride ledergrupper. Tværfunktionelle, globale teams. Virtuelle, geografisk spredte projektgrupper. Matrixorganiseringer. For bare at nævne nogle eksempler.

Står du selv foran eller midt i en kompleks forandringsproces med stor diversitet? Og vil du have støtte og inspiration til at navigere og føre både dig selv og dit team sikkert igennem processen?

Så er vores læringsforløb Kom sikkert igennem komplekse forandringsprocesser med stor diversitet, der kombinerer en række fælles inspirationsworkshops med individuel coaching, et oplagt valg for dig.

Udbytte

Når du deltager i læringsforløbet Kom sikkert igennem komplekse forandringsprocesser med stor diversitet, bliver du styrket på tre forskellige planer:

 • Du lærer at håndtere dine egne reaktioner på forandringsprocessen bedst muligt
 • Du bliver bevidst om de gruppedynamikker og reaktionsmønstre, forandringerne udløser i jeres team, og får redskaber til at styrke psykologisk tryghed og inklusion i teamet
 • Du styrker din kommunikation om forandringerne til en bredere gruppe af interessenter både i og uden for din egen organisation

1) Forstå og håndter dine egne reaktioner

Før du kan hjælpe andre godt igennem en kompleks forandringsproces, skal du først tage hånd om dine egne reaktioner på forandringerne.

Du bliver bevidst om, hvordan din hjerne reagerer på forandringer og usikkerhed, og du får redskaber til at gøre hjernen til en medspiller i processen. 

Og du lærer at bruge 'self-compassion' og får input til, hvordan du skaber ro, selv når alt omkring dig er i opbrud.

2) Kom godt gennem forandringerne som team

I bliver på læringsforløbet opmærksomme på de gruppedynamikker og reaktionsmønstre, der er på spil i jeres team, når I står midt i en forandringsproces.

I lærer at bruge forskelle i fx personlighedstyper, faglige baggrunde, generationer og nationale arbejdskulturer til at se flere perspektiver, så I navigerer smidigt i den komplekse, foranderlige og flertydige VUCA-virkelighed.

Og som leder, teamleder eller projektleder får du redskaber til at skabe psykologisk tryghed og inklusion, så I støtter hinanden bedst muligt – både når I arbejder på samme lokation, og når I samarbejder på distancen.

3) Styrk din forandringskommunikation til både interne og eksterne interessenter

Forandringer ét sted i jeres globale virksomhed vil typisk også føre til forandringer andre steder – både i og uden for virksomheden.

Du styrker på læringsforløbet din kommunikation om forandringerne til en bredere gruppe af interessenter – både interne, fx andre afdelinger eller ledergrupper i jeres virksomhed, og eksterne, som fx myndigheder, samarbejdspartnere, kunder og leverandører verden over.

Og du lærer at tilpasse kommunikationen til de kulturelle kontekster, som de forskellige interessenter er placeret i.

Når virksomheden gennemgår så store forandringer, at det føles som om man ikke er enig om, hvilket boldspil der spilles, så er det en kæmpe fordel af have en coach/træner som Annette med på sidelinjen. Med en kombination af en videnskabelig tilgang og praksisnære råd og guidance giver Annette mig et åndehul, der føles som et helt spaophold :). Der skabes tid og rum til refleksion og til at blive klogere på sig selv.

Karen Touborg, Global Senior Director, Group Environment, Health & Safety at GRUNDFOS

Målgruppe, format og indhold

Kom sikkert igennem komplekse forandringsprocesser med stor diversitet er et læringsforløb, der kombinerer gruppeworkshops (typisk 2-4 workshops på 1-2 timer hver) med løbende individuel coaching.

Vi kan køre Kom sikkert igennem komplekse forandringsprocesser med stor diversitet som læringsforløb for en hvilken som helst gruppe af ledere eller medarbejdere i jeres virksomhed.

Forløbet er relevant for dig, der står foran eller midt i en kompleks forandringsproces. Måske er du leder, teamleder, projektleder, specialist, forandringsagent eller HR-ansvarlig.

Sammen med jer fastsætter vi varighed, tid, sted/format, læringsmål, antal individuelle coachingsessioner (evt. som klippekortsløsning) og konkret indhold for forløbets gruppeworkshops.

I den individuelle coaching holder vi et skarpt fokus på netop de udfordringer, som hver af jer står med, og vi inddrager relevante cases, teknikker, redskaber og øvelser.

I afprøver undervejs i forløbet de nye teknikker og redskaber i jeres globale arbejdsdag. Og I arbejder med at tage små, overskuelige skridt, der bringer jer videre i den retning, I ønsker.

Rent praktisk kan vi levere forløbet on-site, virtuelt eller i hybridt format. Vi har stor erfaring med at designe læringsforløb, der fungerer på tværs af lokationer og landegrænser.

Her nogle eksempler på, hvad vi kan arbejde med:

Gør hjernen til medspiller i håndteringen af forandringer

 • Hvorfor gør hjernen modstand i situationer med forandringer og usikkerhed – og hvordan får du guidet hjernen på rette vej, så den fungerer som medspiller gennem forandringsprocessen?
 • Forstå dynamikken mellem amygdala ('hjernens alarmklokke') og pandelapperne ('hjernens CEO')
 • Få redskaber til at regulere dine følelser, så du bevarer roen og træffer bedre beslutninger – og kan støtte dine medarbejdere i at håndtere de svære følelser, som forandringer kan udløse
 • Hvorfor er evnen til at 'reframe' særlig vigtig under forandringsprocesser – og hvordan træner du din 'reframing-muskel'?

Øg compassion og psykologisk tryghed – både in-person og i virtuelle settings

 • Hvorfor 'Compassion' er en vigtig ingrediens ift. at komme sikkert igennem forandringer og usikkerhed – for både dig selv og dit team
 • Hvordan skaber du psykologisk trygge rammer, hvor globale kolleger trygt kan komme med input og tale åbent om de bekymringer og udfordringer, som forandringerne måske skaber?
 • Hvorfor psykologisk tryghed faktisk er endnu vigtigere, når I samarbejder på distancen – plus tips til, hvordan I skaber psykologisk tryghed i den virtuelle setting

Forstå gruppedynamikker og skab en inkluderende kultur i jeres team

 • Bliv bevidst om de gruppedynamikker og reaktionsmønstre, der er på spil i jeres team i perioder med store forandringer
 • Forstå hvordan hjernens Indgruppe-Udgruppe-kategoriseringer kan føre til eksklusion – og lær, hvordan I udvider 'Indgruppen', så I styrker inklusion og arbejder bedre sammen
 • Lær at bruge 'Det Dobbelte Isbjerg' som kraftfuldt redskab til at se flere perspektiver, forstå hinandens intentioner bedre – og meget andet!
 • Hvordan styrker I optimisme og resiliens i teamet?
 • Betydningen af mikrobeskeder – 'connect instead of reject'

Styrk din forandringskommunikation til globale interessenter

 • Vær bevidst om 'Interessesfæren' vs. 'Indflydelsessfæren' i både din interne og eksterne kommunikation: Hvilke beslutninger ligger fast, og hvilke er der mulighed for at påvirke?
 • Bring din viden om hjernen i spil i din forandringskommunikation – fx at hvis du fokuserer på noget, du vil VÆK fra, så forstærker hjernen det faktisk
 • Bliv opmærksom på diversitet i gruppen af interessenter, så du kan tilpasse din kommunikation til interessenternes forskellige kulturelle baggrunde

Sådan kommer du videre

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan køre Kom sikkert igennem komplekse forandringsprocesser med stor diversitet som et skræddersyet læringsforløb hos jer.

Få indsigt i den måde, hjernen fungerer på, og inspiration til, hvordan du gør hjernen til medspiller, når du arbejder i en global virksomhed med stor diversitet:

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev