TRÆNING I KULTURFORSTÅELSE OG GLOBALT MINDSET

Skærp jeres kulturforståelse. Få et globalt mindset. Og øg effektiviteten i jeres globale aktiviteter.

Forside - Produkter - Kulturforståelse og globalt mindset

I takt med at stadig flere aktiviteter foregår globalt, er stærke interkulturelle kompetencer gået fra ’nice-to-have’ til ’need-to-have’.

Det gælder ikke kun salgschefen med 85 rejsedage om året. Men også ingeniøren, der er ansvarlig for kvalitetsprocesser i de globale datterselskaber. IT-supporteren, der hjælper medarbejdere verden over. Og alle de andre mellemledere, projektledere og medarbejdere på tværs af afdelinger og funktioner, der kommunikerer og samarbejder med globale kolleger, forretningspartnere og interessenter. 

C3’s skræddersyede træning styrker kulturforståelsen og udvikler et globalt mindset i jeres organisation – så I øger effektiviteten og skaber bedre resultater i jeres globale arbejde.

Hvordan styrker træning i kulturforståelse og globalt mindset jeres globale arbejde?

Jeres organisation får:

 • Fælles redskaber, fælles sprog og en fælles tilgang til kultur
  Få fælles redskaber og et fælles sprog til at håndtere sager, hvor kulturforskelle indgår – på tværs af markeder, niveauer og organisatoriske siloer. Den fælles tilgang styrker kommunikation og samarbejde, så I performer bedre i jeres globale organisation.
   
 • Fokus på potentialet i forskellighederne
  Lær at se forskelle i fx national kultur, etnicitet, alder, køn og faglig baggrund som en styrke – og brug forskellene til at få ny viden, nye idéer og nye perspektiver.
   
 • Udnyttet Best Practice fra jeres globale hverdag
  Del erfaringer og viden fra jeres globale hverdag og find Best Practice. Hvilke udfordringer er jeres kolleger støt på – og hvordan har de løst dem?
   
 • En løftestang til et globalt mindset i hele organisationen
  Træningen skaber mere positiv snak på gangene om kulturforskelle og bliver en løftestang til at udvikle et globalt mindset i hele organisationen. Et globalt mindset, der på sigt også styrker jeres brand og kundeloyalitet.

Som deltager på træningen får du:

 • Skærpet din kulturforståelse og selvforståelse
  Få en klar forståelse af, hvad kultur er, og hvad kultur betyder for, hvordan vi driver forretning. Og bliv bevidst om vigtige træk i din egen kultur – så du kan sætte ord på forskellene, når du samarbejder globalt. 
   
 • Styrket evnen til at kommunikere, samarbejde og bygge relationer globalt
  Lær hvordan du kommunikerer mere bevidst og får et effektivt samarbejde med globale interessenter. Og få redskaber til at opbygge gode og tillidsfulde relationer til globale kolleger og partnere, så I sammen skaber bedre resultater.
   
 • Viden om typiske faldgruber – og hvordan du undgår dem
  Bliv skarp på hvad de typiske faldgruber er, når du samarbejder på tværs af grænser og kulturer – fx når du forhandler, holder møder, indgår aftaler eller står for oplæring af kolleger. Og lær hvordan du undgår faldgruberne, så du sparer tid og får større succes med dine daglige opgaver.
   
 • Redskaber til at håndtere misforståelser og konflikter
  Få redskaber til at håndtere kulturelt betingede misforståelser og konflikter – og lær at gennemskue, hvornår konflikter i det globale felt slet ikke handler om kultur, men hvor der er helt andre ting på spil.

Efter træningen var folk bevidste om, at deres måde at gøre tingene på ikke er den eneste måde, og de havde en forståelse af, hvorfor andre kolleger handlede på en bestemt måde.

Beway Bakir, Chief Commercial Officer, CT-TECHNOLOGIES

Hvorfor vælge netop C3 Consultings træning?

I kan få behov for at styrke jeres interkulturelle kompetencer i mange situationer.

Der kan være en gruppe af landechefer med forskellige nationaliteter, der har behov for at få skærpet deres kulturelle intelligens. Måske vil I integrere interkulturel træning i jeres eksisterende uddannelsesprogrammer for fx Global Trainees. Eller I ønsker løbende at køre åbne halvdags-workshops, så I kan udbrede et globalt mindset i hele organisationen.

Alt det har vi erfaring med i C3, hvor vi er specialister i fleksible træningsforløb, der rammer jeres behov spot-on. Vi starter med at afklare med jer, hvilken effekt I ønsker af træningen – og hvis I selv er usikre på behovet, så hjælper vi jer med afklaringen.

Resultatet er træningsforløb, der er skræddersyede til jeres organisation og hver enkelt deltager, så træningen bliver 100 % anvendelig for jer.  Det er den første grund til, at I skal vælge os, når I vil skærpe kulturforståelsen og udvikle et globalt mindset i jeres virksomhed.

I skal også vælge vores træning, hvis I:

Der er nogen af vores medarbejdere, som ikke har prøvet kulturtræning før overhovedet, og det var virkelig en øjenåbner. De har fået en helt anden forståelse for, hvordan vi skal interagere med vores partnere og kunder.

Jan Gaardsted Dall, SW Manager, OJ Electronics A/S

Praktisk om træning i kulturforståelse og globalt mindset

Vi kan skræddersy et træningsforløb til en enkelt gruppe eller et større antal ledere og medarbejdere i jeres virksomhed. Forløbets varighed, læringsmål, konkrete indhold, samt tid og sted for træningen fastlægger vi i tæt samarbejde med jer.

Vi kan afholde træningen (face-to-face eller virtuel) som alt fra en enkelt halvdags-workshop til et længere forløb med 2-3 heldags-moduler – det afhænger helt af jeres behov og hvilken effekt I ønsker af træningen.

Vi kommer typisk omkring følgende:

 • Kulturforståelse og kulturel selvforståelse
 • Praktiske kulturelle modeller, fx ’4R-modellen’ og ’Den kulturelle detektiv’
 • Find og udnyt potentialet i de kulturelle forskelle
 • Hvordan opbygger du relationer til globale interessenter – face-to-face og virtuelt?
 • Hvordan sikrer du en effektiv kommunikation og et godt samarbejde med globale medarbejdere, kolleger og forretningspartnere?
 • Hvordan håndterer du misforståelser, uenigheder og konflikter i det globale samarbejde?
 • Hvilken betydning har sprogforskelle?
 • Konkrete cases og spørgsmål fra jeres globale arbejdsdag

Vi kan også arbejde med:

 • Typiske kommunikationsstile i udvalgte kulturer, fx forskelle mellem høj- og lavkontekst-kulturer
 • Vigtige forskelle mellem din egen kultur og de kulturer, du arbejder med – fx på områder som hierarki, relationsopbygning, magtdistance og beslutningsprocesser
 • Hvordan kommunikerer I effektivt i en tværkulturel projektgruppe eller et globalt team?

Sådan kommer du videre

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev