DANSK KULTURTRÆNING – FOR JERES LOKALE ANSATTE

Styrk samarbejdet mellem jeres lokale ansatte og danske ledere og kolleger. Optimér kommunikationen mellem lokale selskaber og det danske hovedkvarter. Og øg effektivitet og produktivitet i jeres globale aktiviteter.

Forside - Produkter - Landespecifik kulturtræning - Dansk kultur for jeres lokale ansatte

Har jeres virksomhed lokale ansatte rundt om i verden?

Dansk kulturtræning ruster jeres lokale ledere og medarbejdere til at performe maksimalt i den dansk-baserede organisation.

Træningen er relevant for fx ledere, mellemledere, projektledere, ingeniører, R&D- og administrativt personale, og kan afholdes når og hvor I har behov for det – både i Danmark og ude i jeres lokale selskaber.

Hvad er jeres udbytte af dansk kulturtræning?

Jeres organisation får:

 • Større effektivitet og produktivitet i jeres globale aktiviteter
  Har jeres lokale ansatte udfordringer i samarbejdet med danske kolleger og ledere, så lærer de at håndtere dem. Samtidig lærer de at udnytte de muligheder, forskellene mellem den lokale og danske kultur rummer. Begge dele øger effektivitet og produktivitet i jeres globale aktiviteter.
   
 • Styrket kommunikation og samarbejde med danske ledere og kolleger
  Viden om dansk arbejds- og organisationskultur ruster jeres lokale ansatte til at kommunikere mere bevidst og effektivt med danske kolleger – og blive skarpere på de danske lederes forventninger. Deltagerne deler desuden erfaringer om samarbejdet med danskerne, så I udnytter Best Practice.
   
 • Bedre sammenhæng i jeres globale organisation
  Træningen giver de lokale ansatte et fælles sprog og fælles redskaber til at håndtere forskelle. Det medvirker til at binde jeres globale organisation sammen på tværs af nationale, kulturelle og faglige grænser – og styrker kommunikation og samarbejde mellem de lokale selskaber og det danske hovedkvarter.
   
 • Færre frustrationer og øget loyalitet over for jeres virksomhed
  Når I klæder jeres lokale ansatte godt på til arbejdet i den dansk-baserede organisation, giver det færre frustrationer og øger motivation og arbejdsglæde. Resultatet er mere loyale medarbejdere, som I har nemmere ved at fastholde i virksomheden.
   
 • Synlige og langsigtede resultater af træningen
  Deltagerne lærer både før, under og efter træningen, og arbejder hele vejen igennem med egne udfordringer og cases. Det er nogle af grundene til, at den danske kulturtræning skaber synlige og langsigtede resultater. Læs mere om, hvordan vi sikrer effekten af træningen.

Som deltager på træningen får du:

 • Skærpet din kulturelle selvforståelse – kend din egen kultur først!
  Bliv bevidst om din egen kulturelle baggage og alt det, du selv tager for givet. Det er fundamentet for at finde vigtige forskelle mellem din egen og den danske kultur og håndtere dem konstruktivt.
   
 • Knækket koden i den danske arbejdskultur
  Forstå kerne-værdier og dynamikker i dansk arbejdskultur, så du kan navigere sikkert i din dansk-baserede organisation. Og bliv opmærksom på, hvad dine danske kolleger og ledere forventer, når I fx fordeler opgaver, træffer beslutninger, holder møder og arbejder i teams.
   
 • Praktiske råd til, hvordan du bedst samarbejder med danske ledere og kolleger
  Få praktiske råd til, hvordan du kommunikerer mest effektivt med danskerne. Hvordan du håndterer den ret direkte danske måde at sige tingene på. Og hvordan du opnår et godt samarbejde med danske kolleger og ledere både lokalt og i jeres danske hovedkvarter.
   
 • Aha-oplevelser: ’Nu forstår jeg bedre hvorfor!’
  Oplever du, at din danske chef forsøger at lægge ansvaret fra sig? Eller undrer du dig over, hvor lang tid det kan tage at træffe en beslutning? Forstå hvorfor danskerne gør, som de gør – så du kan justere din egen ageren derefter, og få større succes i den dansk-baserede organisation.
   
 • Sparring på dine konkrete projekter og udfordringer 
  Få sparring og rådgivning på dine egne projekter og udfordringer – fra trænere, der selv har oplevet den danske kultur både udefra og indefra, og typisk også har hands-on erfaring med den lokale kultur. Mød vores trænere her.
   
 • Knivskarpe redskaber, der gør dig mere effektiv i alle typer globalt arbejde
  Træningen giver dig skarpe redskaber, som ikke kun er nyttige i dit samarbejde med danskerne, men i alle opgaver, hvor du arbejder tværkulturelt. De er helt enkle og nemme at bruge. Om du er online eller offline, om du skal forberede et enkelt møde eller et længere samarbejde – så er de altid lige ved hånden. Se et af dem her.

C3 anvender et unikt træningskoncept som meget hurtigt formår at øge selvforståelsen og interessen for samarbejdslandet og dets befolkning – uanset hvilken kultur man selv kommer fra.

Tatjana Harttung, Director, Global People Development, Human Resources, Sauer-Danfoss ApS

Praktisk om dansk kulturtræning

Vi starter med at afdække jeres behov for dansk kulturtræning, og designer så et forløb inden for de rammer, I har sat.

Vi fastlægger målgruppe, varighed, læringsmål, indhold, samt tid og sted for træningen i tæt samarbejde med jer. Træningen (face-to-face eller virtuel) kan være alt fra en enkelt halvdags-workshop til et længere forløb med 1-2 heldags-moduler – alt afhængigt af, hvilken effekt I ønsker at opnå.

Vi kan køre træningen enten i Danmark eller på jeres lokale sites i fx Kina, Indien, Brasilien, Rusland eller USA.

Vi skræddersyr alle forløb til jeres organisation og hver enkelt deltager, og kan også inddrage jeres virksomheds kultur og værdier i træningen. Herunder er eksempler på, hvad vi kan arbejde med.

Vi kommer typisk omkring følgende:

 • Al kulturforståelse begynder med selvforståelse
 • Praktiske kulturelle modeller, fx ’4R-modellen’ og ’Den kulturelle detektiv’
 • Nøgleforskelle mellem den danske kultur og deltagernes egne kulturer – og hvordan forskellene kan bruges til at skabe innovation
 • Kommunikation: Forskelle mellem høj- og lavkontekst-kulturer; face-to-face og virtuel kommunikation (fx e-mail, chat, telefon, videokonference); møder og forhandlinger; håndtering af sprogforskelle; kropssprog
 • Dansk ledelsesstruktur: Hvad er din danske leders krav og forventninger? Hvordan fordeles opgaver og ansvar? Hvordan træffes beslutninger? Hvad betyder det ’at tage initiativ’?
 • Uskrevne regler i den dansk-baserede organisation: Teamwork og videndeling; fejlkultur; feedback; mødetider og aftaler
 • Relationer til dine danske kolleger: Er det vigtigt? Og hvordan skaber du gode relationer til danskerne?
 • Hvordan håndterer du misforståelser, uenigheder og konflikter med danske ledere og kolleger?
 • Jeres egne konkrete projekter, cases og spørgsmål

Vi  kan vi fx også arbejde med:

 • Det danske samfund – og hvordan det påvirker den dansk-baserede organisation: Historie, politik, økonomi, religion, værdier
 • Forstå, hvad der driver dine danske kolleger: Work-life balance og familieliv; uddannelse og karriere; det danske velfærdssystem; danske lighedsidealer og ’Janteloven’; fritid og ’hygge’
 • Dansk humor og ironi
 • Den danske selvforståelse: Hvordan opfatter danskerne egen og andre kulturer? Hvad gør du, hvis dine kolleger mener at ’den danske måde’ at gøre tingene på altid er bedst?
 • Hvordan optimerer I kommunikation og samarbejde med det danske hovedkvarter og andre selskaber globalt?
 • Besøg i Danmark: Hvordan får du mest muligt ud af opholdet?
 • Kultur og værdier i den specifikke virksomhed, afdeling eller team

Sådan kommer du videre

Se også vores blogindlæg med fokus på dansk kultur

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev