WORKSHOP: BRYD JERES BIAS

Lær, hvad bias er, og hvorfor vi alle har bias. Identificér de ubevidste bias, der er på spil i jeres daglige arbejde. Og få redskaber, der minimerer de negative konsekvenser af bias, så I træffer bedre beslutninger og styrker innovation og inklusion.

Forside - Produkter - Diversitet og inklusion - Workshop - Bryd jeres bias

Hver dag bliver din hjerne bombarderet med ufattelig mange informationer.

Men hjernen er som udgangspunkt doven og prøver at spare på energien. Derfor skyder den genvej ved at danne mønstre ud fra tidligere erfaringer, som den kan bruge til at filtrere og kategorisere nye informationer.

Genvejene gør det hurtigere for din hjerne at behandle nye input. Det sker fx, når du møder nye mennesker, træffer beslutninger eller fortolker de ting, du oplever. Og det meste af det foregår helt ubevidst.

Men genvejene, også kendt som bias, kan skabe problemer.

De ubevidste bias kan gøre, at du træffer dårligere beslutninger eller bliver låst fast i perspektiver, der ikke er gavnlige for dig selv eller din virksomhed. Og de kan medføre, at du – ofte uden at ville det – kommer til at ekskludere kolleger, der er anderledes end dig selv.

Det er et vilkår, at hjernen fungerer på den måde. Med andre ord har vi alle bias.

Så du kan ikke fuldstændig udrydde bias.

Men du kan bryde dine bias ved at blive bevidst om, at de findes og gøre brug af en række redskaber og metoder, der minimerer deres negative konsekvenser.

Og netop dét er, hvad du og dine kolleger arbejder med at gøre på vores workshop Bryd jeres bias.

Hvorfor skal I arbejde med at bryde jeres bias?

Her nogle af de gevinster I opnår, når I arbejder med at bryde jeres bias hos jer selv, i jeres team og i hele jeres organisation:

Mere kvalificerede beslutninger og øget innovation

Jo mere I ligner hinanden i jeres ledergruppe, des større er risikoen for, at bias har frit spil, så I overser vigtige elementer i jeres beslutningsprocesser.

Når I arbejder med at bryde jeres bias, bliver I bedre til selv at se en sag fra forskellige perspektiver. I bliver også bevidste om, at det er nødvendigt at inddrage flere forskellige stemmer, der udfordrer jer og afdækker jeres blinde vinkler.

At bringe forskellige perspektiver i spil fører ikke kun til mere kvalificerede beslutninger. Det styrker også virksomhedens innovation, så I bliver bedre til at optimere jeres processer, udvikle nye produkter og spotte nye markeder.

Et inkluderende og trygt arbejdsmiljø

Vores hjerner kategoriserer automatisk mennesker efter, om de tilhører vores Indgruppe ('en af os') eller vores Udgruppe ('en af dem'). Forskningen viser, at når vi lytter til en person fra vores Udgruppe, så gør vores hjerner sig mindre umage med at forstå, hvad der bliver sagt, end hvis personen tilhører vores Indgruppe. Og samtidig er vi langt mere tilbøjelige til at have tillid til folk fra Indgruppen end folk fra Udgruppen.

Hjernens Indgruppe-Udgruppe-mekanisme er også kendt som 'In-group bias'. Og det er en af de mange bias, der kommer i spil, når vi samarbejder med kolleger, der er forskellige fra os selv. Der findes også masser af bias relateret til forskellige grupper, fx baseret på køn, alder, funktionsnedsættelser, etnicitet, nationalitet eller faglig baggrund.

Hvis de pågældende (ofte ubevidste) bias ikke bliver udfordret, er de en af de største barrierer for inklusion. For I risikerer – sikkert helt uden at ville det – at ekskludere grupper af eller enkelte kolleger, der ikke ligner jer selv.

Når I arbejder med at bryde jeres bias, lærer I at hjælpe hjernen på vej til at få et godt samarbejde med kolleger, der er anderledes end jer selv. Og I bliver bevidste om, hvordan I kan justere jeres sprog og handlinger, så I inkluderer alle kolleger i fællesskabet.

Resultatet er et arbejdsmiljø, hvor alle føler sig inkluderede og psykologisk trygge, så de tør bringe deres forskellige perspektiver i spil.

Styrket Employer Brand og rekruttering

Der er på tværs af lande verden over en tendens i de yngre generationer. De insisterer på trygt at kunne 'være sig selv' på arbejdspladsen, som de hele mennesker de er. Og de gider ikke være på arbejdspladser, hvor bias florerer frit, og hvor kollegerne straks putter dem i fastlåste kasser baseret på fx deres alder, etnicitet eller kønsidentitet.

Det er en tendens, som ingen virksomheder i dag kan tillade sig at ignorere. Og når I arbejder aktivt med at bryde jeres bias, signalerer I netop til fremtidige medarbejdere, at I sætter diversitet, inklusion og fairness højt på dagsordenen.

Udover det er selve rekrutteringsprocessen et af de steder, hvor det er ekstra vigtigt at være opmærksom på bias. Er jeres valg af rekrutteringskanaler præget af vanetænkning? Er der nogle blinde vinkler i måden, I screener ansøgerne på? Og hvad med selve jobsamtalerne?

Når I bliver opmærksomme på de mulige bias, der er på spil, kan I justere rekrutteringsprocessen, så I minimerer deres effekt og sikrer, at I vælger den rigtige kandidat til jobbet.

Udbytte af workshoppen 'Bryd jeres bias'

På workshoppen Bryd jeres bias lærer I, hvad bias er, og hvorfor vi alle har bias.

I arbejder undervejs med at identificere, hvilke ubevidste bias der er på spil i jeres daglige arbejde, og hvilke konsekvenser de kan have for jer selv, jeres team og jeres organisation.

Fokus er gennem hele workshoppen på, hvordan I omsætter den nye viden til konkret handling, så I skaber bedre resultater i hverdagen.

Workshoppen giver jer:

 • Viden om de typer bias, der typisk er vigtigst for netop jeres arbejdsområde og -processer
 • Enkle og kraftfulde redskaber, I kan bruge til at spotte bias og minimere deres konsekvenser
 • Metoder til at styrke beslutningsprocesser, innovation og engagement ved at reducere bias
 • Input til, hvordan I får det fulde udbytte af diversitet i jeres organisation og skaber et inkluderende arbejdsmiljø for alle
 • Et fælles sprog til at tage de nogle gange svære samtaler om bias på en ikke-polariserende, respektfuld og empatisk måde

Vi skaber på workshoppen et psykologisk trygt læringsrum, hvor alle har mulighed for at stille spørgsmål og byde ind – lige meget hvilke kulturelle og personlige præferencer hver af jer kommer med.

Hvis I samarbejder i virtuelle teams med kolleger verden over, får I indsigt i, hvorfor I skal være ekstra opmærksomme på bias, når I samarbejder på distancen, og tips til, hvordan I minimerer bias i den virtuelle setting.

Målgruppe og format

Bryd jeres bias er som udgangspunkt en interaktiv halvdagsworkshop på 2-3 timer.

Vi kan målrette workshoppen til en hvilken som helst gruppe medarbejdere eller ledere i jeres virksomhed – fx til et udvalgt lederteam, en projektgruppe eller en afdeling.

Vi kan også levere et kortere oplæg med fokus på, hvorfor I skal arbejde med at bryde jeres bias, og hvordan I griber det an i praksis. I kan bruge oplægget til at kickstarte jeres D&I-rejse eller som D&I-indspark på jeres konference, lederseminar, strategidag, train-the-trainer workshop, gå-hjem-møde eller netværksmøde.

Rent praktisk kan vi levere Bryd jeres bias on-site, virtuelt eller i hybridt format, og vi har stor erfaring med at designe oplæg og workshops, der fungerer på tværs af lokationer og landegrænser.

Indhold af workshoppen 'Bryd jeres bias'

Vi fastsætter workshoppens varighed, læringsmål, konkret indhold samt tid og sted (on-site, virtuelt eller i hybridt format) i tæt samarbejde med jer.

På workshoppen arbejder I med, hvad I helt praktisk skal gøre anderledes i hverdagen for at bryde jeres bias.

Det kan være, at I:

 • Er blevet opmærksomme på, at jeres ledergruppe har brug for at inddrage flere perspektiver for at træffe bedre beslutninger
 • Ønsker at minimere bias i jeres processer for rekruttering, fastholdelse og talentudvikling
 • Har fokus på at skabe et arbejdsmiljø, der opleves som fair og psykologisk trygt af alle

Ovenstående er bare eksempler. Vi designer workshoppen med udgangspunkt i netop de opgaver og udfordringer, som I står med.

Eksempler på, hvad vi kan arbejde med:

 • Intro til den nyeste forskning om bias
 • Hjernens tankeprocesser: Forskelle mellem 'System 1' og 'System 2'
 • Eksempler på vigtige typer bias og hvordan I spotter dem: In-group bias, Confirmation bias, Availability bias, Negativity bias
 • Negative konsekvenser af bias, der florerer frit – for de enkelte kolleger og for hele jeres virksomhed
 • Gevinster ved at bryde bias og styrke diversitet – fx ift. rekruttering, beslutningsprocesser og innovation
 • Sammenhæng mellem bias, diversitet, inklusion og psykologisk tryghed
 • Bias knyttet til folk fra forskellige grupper, fx baseret på køn, alder, etnicitet eller nationalitet, og forskelle mellem stereotyper og generel viden
 • 'Gruppetænkning' og andre gruppedynamikker ift. bias
 • Hvorfor I skal være ekstra opmærksomme på bias, hvis I samarbejder med globale kolleger på distancen
 • Enkle metoder, der minimerer de negative konsekvenser af bias – hos hver af jer, i jeres teams og i hele jeres organisation
 • 'Det Dobbelte Isbjerg' og perspektivtagning som kraftfulde redskaber til at bryde ubevidste bias og stereotyper, styrke samarbejdet mellem kolleger og træffe bedre beslutninger

Sådan kommer du videre

Skal vi køre workshoppen Bryd jeres bias for en gruppe ledere eller medarbejdere i jeres organisation? Kontakt os for en snak.

Hvorfor skal du vælge netop C3 som leverandør? Læs om vores tilgang til træning inden for diversitet og inklusion her.

Få indsigt i den måde, hjernen fungerer på, og inspiration til, hvordan du gør hjernen til medspiller i dit daglige arbejde:

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev