GLOBAL MOBILITET - EKSTRA SERVICES

Forside - Produkter - Udstationering - Global mobilitet - ekstra services

CQ Assessments

En god leder i Danmark er ikke nødvendigvis en god leder i Kina. Og den strukturerede og skarpe specialist, der ellers præsterer i top, vil måske trives dårligt med den usikkerhed og kompleksitet, en global udstationering indebærer.

Med andre ord er det ikke nok at se på faglige kvalifikationer og præstationer på hjemmebane, når I vælger, hvem der skal udstationeres. Kandidatens evner til at bryde med sin vante måde at gøre tingene på og performe i det nye lands kulturelle kontekst er mindst lige så vigtige.

Vi tilbyder gennem The Cultural Intelligence Center en række redskaber til måling af kulturel intelligens, der kan hjælpe jer og kandidaten selv med at vurdere, om han/hun er et godt match til den givne opgave.

Målingerne identificerer samtidig hvilke interkulturelle og globale kompetencer, kandidaten eventuelt har brug for at styrke inden udstationeringen.

Kontakt os og hør mere

I C3 workshoppen arbejdede vi med vores identitet, vores ønsker, vores talenter, vores muligheder osv., og jeg tror vi alle gik der fra med lyst til at sætte personlige mål på kortere og længere sigt, og komme i gang med at forfølge målet.

Hanne Fogh, deltager på workshop for expat partnere

Workshops for grupper af expats

Gruppe-workshops kan være en omkostningseffektiv måde at forberede og støtte jeres kommende og nuværende expats.

Måske udstationerer I en gruppe af medarbejdere til samme destination, og det er ikke realistisk for jer at tilbyde hver enkelt medarbejder / familie et individuelt kulturtræningsforløb. I samler i stedet alle til en workshop, hvor vi både arbejder med de typiske faser i en udstationering, og kommer med praktiske råd og redskaber til at bo og arbejde i det pågældende land.

Måske er mange af jeres udstationerede medarbejdere og familier i Danmark på juleferie, og I inviterer dem til et fælles fyraftensmøde. Her sætter vi spot på nogle klassiske udfordringer i forhold til at være udstationeret, som jeres expats kan spejle sig i – og giver input til, hvordan de kommer videre og får mest muligt ud af opholdet. Udover ny inspiration får deltagerne lejlighed til at netværke og dele erfaringer med hinanden.

Vi kan også holde en mindre workshop for en gruppe expat partnere – gerne på tværs af virksomheder – hvor vi fx fokuserer på, hvordan de kan bruge udstationeringen til at udvikle både personlige og faglige kompetencer.

Kontakt os og hør mere

Træning særligt tilrettelagt for børn og unge

På vores 7-timers kulturtræningsforløb for udstationerede medarbejdere og familier målretter vi gerne en del af træningen til større børn over ca. 8 år.

Udover det kan vi lave separate træningssessioner, der er særligt tilrettelagt for børn og unge i alderen fra 5 til 18 år. Vi inddrager her en specialist i børnetræning, der har årtiers erfaring med at forberede børn i alle aldre på det nye liv som udstationerede.

Måske har en familie mindre børn, som har brug for lidt ekstra støtte – eller et par teenagere, der vil have stort udbytte af deres egen træningssession. Hvis I har flere familier, der skal udstationeres, kan I overveje at samle børnene til en fælles workshop.

Vi skræddersyer altid træningen til børnenes behov og alder, og skaber et trygt, afslappet og inspirerende læringsmiljø, hvor de kan vende alle slags spørgsmål og bekymringer. Træningen giver de medrejsende børn / unge mod på den store flytning og masser af praktiske tips og råd til, hvordan de falder godt til i den nye kultur.

Kontakt os og hør mere

Setup’et for mine 2 piger var simpelthen fantastisk. Træneren var ekstremt dygtig og træningen gav helt sikkert vores piger konkrete og engagerende værktøjer til at håndtere de udfordringer, der måtte komme.

Claus Villekjær Nielsen, Director, HR GME, Grundfos

Coaching og rådgivning før / under / efter udstationeringen

Interkulturel en-til-en coaching og rådgivning kan støtte og udvikle jeres expats i alle en udstationerings faser. Coachingen / rådgivningen kan være alt fra en enkelt 2-timers session til løbende coaching gennem en flerårig udstationering, og kan foregå både face-to-face og via telefon/skype.

Eksempler på, hvordan interkulturel coaching og rådgivning kan skabe værdi:

  • Interkulturel executive coaching: Vi fokuserer sammen på den udstationerede leders udviklingsmål – fx hvordan han/hun styrker sine globale lederkompetencer, bedre motiverer sine lokale medarbejdere, eller får større gennemslagskraft i den globale ledergruppe.
  • Global projektledelse: Jeres erfarne projektleder skal lede et projekt i et nyt land. Vi hjælper projektlederen med at identificere hvilke kulturforskelle, der er på spil i forhold til projektets interessenter – og hvordan han/hun håndterer forskellene, så projektet når sikkert i mål.
  • Landebriefing ved korte udstationeringer: I sender en medarbejder på et kortere ophold i X land. Med udgangspunkt i C3’s 4R-model giver vi et par timers koncentreret intro til arbejdskulturen og klæder medarbejderen på til at kommunikere, samarbejde og forhandle effektivt i landet.
  • Coaching-klippekort: I sender en medarbejder på en 3-årig udstationering, og familien rejser med. Familien får et klippekort på 8 timers coaching, som de selv fordeler før / under / efter / udstationeringen og mellem medarbejder og medfølgende partner. Vi kan fx coache på personlige og professionelle mål for opholdet; hverdagen som udstationeret familie; oplevelsen af ’omvendt kulturchok’ ved hjemkomsten.
  • Coaching af 'Third Culture Kids': Third Culture Kids (TCKs) er personer, der er opvokset i en kultur, der er forskellig fra deres nationalitet eller fra den kultur, deres forældre har baggrund i, og som også har boet i en anden kulturel kontekst i en betydelig del af deres ungdom. Vi kan hjælpe jeres expats med TCK-baggrund med at omdanne deres instinktive interkulturelle kompetencer til bevidste og fokuserede redskaber, de kan bruge i arbejdslivet.

Det er altid jeres organisation og den enkelte expat, der sætter dagsordenen for coachingforløbet – og vi støtter jer i at nå de ønskede mål.

Kontakt os og hør mere

Hjemstationerings-træning

Efter flere års udstationering kan det være en større udfordring at vende hjem end det i sin tid var at rejse ud. Du føler måske, at tiden har stået stille i hjemlandet, og du er ikke længere helt på bølgelængde med venner og familie. Og tilbage i den danske organisation bliver dine mange nyerhvervede kompetencer nærmest overset.

Hjemstationeringstræning hjælper jeres medarbejdere med at håndtere det ’omvendte kulturchok’ og falde godt til i den ’gamle’ hverdag igen.

Vi skræddersyer altid træningsforløbet til den enkelte medarbejder og eventuelt medfølgende familie, og holder gerne dele af træningen allerede inden medarbejder / familie forlader udstationeringslandet.

Under træningen kan vi fx arbejde med:

  • Hvad er de klassiske udfordringer ved en hjemstationering – og hvordan tackler I dem?
  • Udstationeret medarbejder: Hvilke erfaringer og kompetencer har opholdet givet dig, og hvordan får du dem bragt i spil i hjemorganisationen?
  • Medfølgende partner: Hvad er næste skridt nu i forhold til jobsøgning og karriere?
  • Hvordan tilpasser I jer hverdagslivet i hjemlandet igen? 
  • Mål og handleplaner for, hvordan I kommer videre professionelt, personligt og som familie

Vi kan også give de relevante parter i jeres organisation sparring på, hvordan I tager bedst muligt imod jeres hjemvendte medarbejdere og får gavn af deres nye kompetencer – så medarbejderne bevarer energi og motivation, fremfor straks at se sig om efter nye græsgange.

Kontakt os og hør mere

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev