SÅDAN ER VORES TILGANG TIL D&I-TRÆNING

Forside - Produkter - Diversitet og inklusion - Vores tilgang til træning inden for diversitet og inklusion

Måske ved du, at I har brug for D&I-træning – men hvorfor vælge C3?

Her er 6 grunde til at vælge os som leverandør.

1. Fleksibel og skræddersyet træning til jeres organisation

Vi garanterer, at jeres behov aldrig bliver presset ned i et stift koncept.

Måske har I brug for et kort oplæg om psykologisk tryghed og inklusion på jeres næste lederseminar for at skyde jeres D&I-arbejde i gang.

Det kan også være, I har arbejdet med D&I i flere år og nu har brug for hjælp til at høste det fulde udbytte af diversiteten og få bredt D&I-initiativerne ud til hele jeres globale organisation.

Uanset hvor I er på jeres D&I-rejse, så møder vi jeres organisation og hver enkelt leder og medarbejder præcis, hvor I er. Vi designer al træning i tæt dialog med jer og indarbejder ved længere samarbejder gerne jeres virksomhedskultur i træningen.

Og så leverer vi træningen, så den både læringsmæssigt og rent praktisk matcher jeres setup bedst. Fx kan træningen leveres on-site, virtuelt eller som blended learning, og vi har stor erfaring med at designe træningsløsninger, der fungerer på tværs af landegrænser og tidszoner.

2. Fælles redskaber og et fælles sprog til at tale om diversitet og inklusion på tværs af organisationen

Diversitet handler om forskelle.

Der er de (delvist) synlige forskelle som fx køn, etnicitet, race og alder. Der er de mindre synlige forskelle som fx national baggrund, social baggrund, seksuel og værdimæssig orientering. Der er forskelle i vores faglige baggrunde og roller i virksomheden. Og som mennesker har vi fysisk og psykisk forskellige udgangspunkter og udfordringer – og hver vores unikke personlighed.

Forskning viser, at diverse teams er mere innovative, har højere produktivitet og træffer bedre beslutninger end homogene teams.

Men det sker ikke af sig selv.

Det kræver høj psykologisk tryghed i teamet, så alle teammedlemmer tør bringe deres forskellige perspektiver i spil og føler sig hørt – med andre ord at alle føler sig inkluderede. Uden inklusion vil teams med høj diversitet typisk performe dårligere end mere homogene teams.

Inklusion er altså fundamentet for, at I kan bruge forskellene i jeres organisation til at skabe stærke resultater. Det er også fundamentet for, at I kan skabe en organisation, hvor I både kan fastholde jeres nuværende medarbejdere og tiltrække nye talenter. Og den pointe løber som en rød tråd gennem al den D&I-træning, vi laver sammen med jer. 

Udover det får I på vores træninger en række skarpe redskaber, som I både kan bruge til at håndtere de udfordringer, som forskelle kan skabe, og til at se forskellene som en styrke og bringe dem aktivt i spil.

Når C3 står for jeres D&I-træning, får I på den måde fælles redskaber og et fælles sprog, der gør det nemmere at tale om diversitet og inklusion i jeres organisation – på tværs af lokationer, afdelinger, funktioner og niveauer.

3. Fokus på konkret handling og adfærd

Diversity. Equity. Inclusion. Belonging. Måske er det ord, I allerede har skrevet ind i jeres strategi.

Men hvordan omsætter I de fine ord og hensigtserklæringer til konkret handling?

Hvad kan du selv, som leder eller medarbejder, helt praktisk gøre anderledes i hverdagen for at skabe en inkluderende kultur, hvor der reelt er lige muligheder for alle, og hvor alle føler sig hørt?

Det har vi et knivskarpt fokus på, når vi leverer D&I-træning hos jer!

Det kan være, at du:

 • er blevet bevidst om, at jeres ledergruppe har brug for at inddrage flere perspektiver for at træffe bedre beslutninger
 • gerne vil være en god allieret for en kollega, som du oplever, bliver holdt ude af fællesskabet, men er i tvivl om, hvordan du griber det an
 • ønsker at minimere bias i jeres rekrutteringsproces
 • er leder af et virtuelt, globalt team, hvor du ønsker at skabe mere psykologisk trygge rammer, så alle stemmer bliver hørt
 • gerne vil blive bedre til at fastholde yngre medarbejdere i jeres virksomhed
 • selv har baggrund i dansk arbejdskultur og nu er leder for et team, hvor de fleste teammedlemmer har international baggrund – og er i tvivl om, hvordan du bedst kan være en inkluderende leder for alle i teamet

Ovenstående er bare eksempler.

Under træningen tager vi udgangspunkt i netop de opgaver og udfordringer, som jeres organisation og I selv som ledere eller medarbejdere står med. Og I arbejder undervejs med, hvad jeres helt konkrete næste skridt er i forhold til at bryde med gamle vaner og få skabt en mere inkluderende kultur.

4. D&I-initiativer, der også giver mening i jeres lokale datterselskaber

I C3 arbejder vi med mange virksomheder, der har hovedkvarter i Danmark og aktiviteter verden over.

En klassisk udfordring er, at de globale strategier fastlægges i det danske hovedkvarter og tit tager udgangspunkt i danske værdier og typisk dansk arbejdskultur – uden at ledergruppen er bevidst om, at det forholder sig sådan.

Når strategierne så skal implementeres i datterselskaberne i fx USA, Brasilien, de Forenede Arabiske Emirater og Indien, opstår der problemer, fordi de ikke matcher den lokale virkelighed. Og det gælder også på D&I-området.

For det første kan der være store forskelle i landenes formelle rammer for D&I-arbejdet. Er der lovkrav om repræsentation af udvalgte samfundsgrupper? Hvilke demografiske data har du overhovedet lov til at registrere – fx ift. race og etnicitet?

Udover det er der stor variation i, hvilke D&I-diskussioner der fylder i forskellige samfund verden over. Fx er spørgsmål om race højt på dagsordenen i USA, mens kvinder i ledelse og bestyrelser har fyldt mere i den danske debat.

Og så er det essentielt at være bevidst om, hvilken arbejdskultur vi selv og vores globale kolleger har baggrund i. For ellers kommer vi nemt til at misforstå hinandens intentioner. En handling, der i én arbejdskultur er udtryk for respekt, kan i en anden arbejdskultur blive tolket som en mikroaggression …

Vi har i C3 trænere med base i og viden om regioner, lande og arbejdskulturer verden over.

Når vi laver D&I-træning for jer, hjælper vi jer med at udforske, hvilke D&I-initiativer der skal tilpasses, for at de også giver mening i jeres lokale datterselskaber. Og vi giver jer praktiske råd til, hvordan I kan gribe den nødvendige tilpasning an.

5. Træningsdesign og metoder, der bygger på den nyeste forskning

Når vi designer jeres D&I-træningsforløb, trækker vi på den nyeste forskning, og vi er altid på jagt efter viden og metoder, der fremmer jeres læring. Fx arbejder vi meget med perspektivtagning, som du kan læse mere om her.

Vores metoder tager udgangspunkt i neurovidenskab, fordi indsigt i hjernens mekanismer styrker jeres D&I-initiativer.

Her er et par eksempler:

 • Vi har alle bias. Det er 'genveje', som hjernen bruger for at spare på energien. Ved at blive bevidste om vores bias kan vi minimere dem, så vi kan træffe bedre beslutninger og inkludere kolleger, som vi – ofte uden at ville det – tidligere har ekskluderet.  
   
 • Amygdala bliver også kaldt 'hjernens frygtcenter'. Når du føler dig truet, uanset om det er reelt eller oplevet, bliver din amygdala aktiveret og suger energi til sig fra andre dele af hjernen – fx de dele, du bruger til at reflektere og udvise empati. Hvis amygdala konstant bliver trigget hos dine medarbejderne, er det virkelig op ad bakke at skabe en inkluderende kultur!

Hjernen er plastisk, og de kulturelle sammenhænge, vi har været en del af gennem livet, har også sat spor i vores hjerner. Fx kan det være vidt forskellige ting, der trigger amygdala hos dine medarbejdere, hvis de har baggrund i forskellige arbejdskulturer.

Derfor skal du, når du arbejder med diversitet og inklusion, have både din viden om hjernen og din kulturelle viden med i bagagen.

Og netop dét lærer du om på vores D&I-træninger, hvor vi også selv har tænkt både de hjernemæssige og kulturelle rammer ind i træningsdesignet.

6. D&I-træning, der i sig selv er inkluderende

D&I-træning skal skrues sammen, så den ikke i sig selv er ekskluderende.

Her nogle eksempler på, hvordan træning lanceret med de bedste hensigter kan have den modsatte effekt af, hvad du ønsker at opnå:

 • Du kan i forsøget på at inkludere nogle grupper komme til at ekskludere andre
 • 'Blaming og shaming' kan vække modstand og forstærke en 'os-versus-dem-mentalitet' mellem forskellige medarbejdergrupper
 • Fokus på forskelle kan, hvis forskellene behandles på en unuanceret måde, risikere at fastlåse os i stereotype opfattelser af hinanden

Når vi laver D&I-træning for jer, er vi ekstremt opmærksomme på at designe træningen, så den i sin tilgang er inkluderende.

Vi skaber psykologisk trygge læringsrum, hvor alle har mulighed for at stille spørgsmål og byde ind – lige meget hvilke kulturelle og personlige præferencer, de kommer med.

Og I får redskaber til at tage de svære samtaler, der kan være på D&I-området, på en respektfuld og empatisk måde, så samtalerne ikke skaber polarisering.


Sådan kommer du videre

Skal vi hjælpe jer med at styrke diversitet og inklusion i jeres organisation?

Læs vores blogindlæg:

Vil du have mere inspiration til D&I-arbejdet?

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev