WORKSHOP: ACCELERÉR JERES HYBRIDE SAMARBEJDE

Få inspiration og redskaber til at bringe jeres hybride globale samarbejde til det næste niveau.

Forside - Produkter - Globale hybride og virtuelle teams - Workshop i hybridt samarbejde

Lige nu arbejder mange virksomheder og teams på at møde alles ønsker og behov.

Nogle kolleger ønsker at møde fast ind på det fysiske kontor. Andre ønsker større fleksibilitet i form af virtuelt hjemmearbejde. Og samtidig er der måske samarbejde på distancen med globale kolleger verden over.

Men hvordan får I skabt et smidigt, hybridt samarbejde mellem kolleger, der arbejder på hhv. de fysiske kontorer, hjemmefra og på distancen?

Accelerér jeres hybride samarbejde er en 2-timers online-workshop, hvor du og en gruppe kolleger dykker ned i tips og redskaber, der kan styrke jeres hybride teamsamarbejde.

Under workshoppen fokuserer vi på, hvilke aftaler I skal have på plads for at være på linje i teamet. Vi ser også på, hvordan I kan opgradere jeres hybride setup ved brug af enkle teknikker.

Hybride møder kan være udfordrende. Derfor får I også tips om redskaber og praksisser, der sikrer, at jeres hybride møder bliver inkluderende og engagerende både for kolleger, der sidder fysisk sammen, og for kolleger, der er med på distancen.

Når I skal accelerere jeres hybride samarbejde, spiller 'digital inklusion' en afgørende rolle. For at skabe fuld digital inklusion kræver det, at I er bevidste om potentielle fremmødebias / in-person-bias, og at I opgraderer jeres asynkrone mindset og kompetencer.

Selve workshoppen er designet i en balance mellem synkrone og asynkrone læringselementer, hvor de asynkrone omfatter video-beskeder og online whiteboards, og I får undervejs flere eksempler på synkrone og asynkrone kommunikationskanaler.

Den 2-timers workshop i hybridt samarbejde giver jer:

  • Dyb indsigt i den hybride samarbejdsform
  • Refleksioner over, hvad I skal have med i en 'Hybrid Collaboration Agreement'
  • Metoder til asynkront samarbejde, hvor de enkelte teammedlemmer kan bidrage til teamarbejdet på forskellige tidspunkter
  • Let anvendelige råd om, hvordan I kan forbedre jeres hybride møder
  • Inspiration til team-eksperimenter, så I løbende kan udvikle jeres hybride samarbejde

Workshoppens format:

Den 2-timers workshop foregår online og bliver faciliteret af C3's specialist i virtuelt og hybridt samarbejde, seniorkonsulent Line Mørkbak.

Workshoppen, der som udgangspunkt afholdes på engelsk, leveres kl. 15-17 CET på en dato, som jeres team vælger.

Pris & booking af workshoppen:

Pris for den 2-timers workshop: 12.000 DKK ekskl. moms (maks. 12 deltagere).

Book workshoppen Accelerér jeres hybride samarbejde til jeres team via e-mail: kontakt@c3consulting.dk.

Hvordan kan vi ellers hjælpe jer med at styrke jeres hybride globale samarbejde?

Vi kan også tilbyde længere træningsforløb og rådgivning omkring jeres hybride globale samarbejde.

Kontakt os for mere information.

Se Lines 7 hurtige råd til, hvordan I får succes i jeres hybride globale samarbejde

Hvordan skaber vi de bedste rammer for en ny, hybrid arbejdsform, hvor nogle medarbejdere er fysisk til stede på kontoret, mens andre arbejder helt eller delvist virtuelt?

Netop det kommer C3's specialist i virtuelt og hybridt samarbejde, Line Mørkbak, med 7 hurtige råd til i blogindlægget her.

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev