SKAB PSYKOLOGISK TRYGHED I MANGFOLDIGE SETTINGS

Lær hvordan du skaber rammer, der er psykologisk trygge for alle medarbejdere – på tværs af landegrænser og forskellige personligheder, forskellige roller i organisationen og forskellige faglige og kulturelle baggrunde.

Forside - Produkter - Diversitet og inklusion - Skab psykologisk tryghed i mangfoldige settings

Kort fortalt handler psykologisk tryghed om, at jo mere trygge dine medarbejdere eller kolleger føler sig, jo mere tilbøjelige er de til at komme med input, stille spørgsmål og vende bekymringer og fejl.

Begrebet blev lanceret af Harvard-professor Amy C. Edmondson, der i flere årtier har forsket i, hvordan psykologisk tryghed styrker både medarbejderes trivsel og engagement og hele organisationers læring, innovation og vækst.

Kernen i psykologisk tryghed er, at alle i jeres team eller organisation er trygge ved at:

 • Sige jeres mening og komme med nye (og også ufærdige) idéer – så I styrker problemløsning og innovation   
 • Stille spørgsmål og lufte jeres tvivl – så I løbende kan forbedre jeres processer og justere jeres planer, når virkeligheden ændrer sig
 • Tale om ting, der er svære – så I får taget hånd om problemer, inden de vokser sig store
 • Udfordre hinandens og ledelsens forslag – så I binger flere perspektiver i spil og træffer bedre beslutninger
 • Fortælle åbent om det, hvis I selv laver eller opdager, at andre har lavet en fejl – så I sammen kan lære af dem

Jo mere kompleks og foranderlig en arbejdssammenhæng er, des vigtigere er psykologisk tryghed, fordi der er brug for alle medarbejdernes forskellige perspektiver for at kunne navigere sikkert.

Samtidig er psykologisk tryghed en vigtig del af fundamentet for at skabe en inkluderende arbejdskultur i jeres organisation. For selvom I indtænker diversitet i jeres rekruttering, følger inklusionen ikke automatisk med – det kræver, at folk er trygge nok til at komme med input og oplever, at deres stemmer faktisk bliver hørt.

På den måde går psykologisk tryghed og inklusion hånd i hånd.

Men det er kun muligt at skabe høj psykologisk tryghed i et team, hvis samtlige medlemmer af teamet oplever psykologisk tryghed; hvis alle tør byde ind med idéer, tale åbent om fejl etc. uden frygt for at stille sig selv i dårligt lys, blive set som inkompetente, blive grinet af eller ligefrem straffet.

Og det er ekstra vigtigt at være opmærksom på, hvis der er stor diversitet i teamet. For hvis der er mange forskelle i spil i et team, er det ofte nødvendigt at give teammedlemmerne forskellige rammer for reelt at skabe høj psykologisk tryghed for alle.

Og hvordan griber I så det an i praksis?

Netop det kan I få inspiration og konkrete redskaber til med vores træningsløsning Skab psykologisk tryghed i mangfoldige settings.

Målgruppe og format

Vi kan levere træningsløsningen Skab psykologisk tryghed i mangfoldige settings som et kortere oplæg eller en halvdagsworkshop.

I kan fx bruge et kortere oplæg (typisk 1 times tid) som inspiration til jeres konference, lederseminar, strategidag, train-the-trainer workshop, gå-hjem-møde, netværksmøde eller anden event.

Og vi kan designe en interaktiv halvdagsworkshop (2-3 timer) til en hvilken som helst gruppe medarbejdere eller ledere i jeres virksomhed – fx til et udvalgt team, en projektgruppe eller en afdeling.

Skab psykologisk tryghed i mangfoldige settings er særligt relevant for dig, der:

 • Er leder, teamleder eller projektleder
 • Arbejder med HR, intern træning eller organisationsudvikling
 • Er Head of Diversity & Inclusion, er del af jeres D&I team eller på andre måder arbejder med D&I i jeres virksomhed

Rent praktisk kan vi levere Skab psykologisk tryghed i mangfoldige settings on-site, virtuelt eller i hybridt format, og vi har stor erfaring med at designe oplæg og workshops, der fungerer på tværs af lokationer og landegrænser.

Udbytte

Med vores træningsløsning Skab psykologisk tryghed i mangfoldige settings lærer I, hvad psykologisk tryghed er, og hvorfor psykologisk tryghed er afgørende i forhold til både inklusion, innovation og performance i jeres teams.

I får undervejs skarpe og enkle redskaber, I kan bruge til at fremme psykologisk tryghed i jeres team eller organisation.

I bliver desuden opmærksomme på de mest udbredte faldgruber i forhold til at skabe psykologisk trygge rammer for alle.

Og så får I indsigt i nogle af hjernens grundlæggende mekanismer og i, hvordan I bruger jeres viden om hjernen til at udvikle og fastholde en psykologisk tryg arbejdskultur.

Vi tager i oplægget/workshoppen udgangspunkt i netop de former for forskelle, der er i spil i jeres team eller organisation – fx:

 • Forskellige personlighedstyper
 • Forskellige faglige baggrunde
 • Forskellige roller i organisationen
 • Forskellige generationer, køn og andre identiteter
 • Forskellige nationale arbejdskulturer

I kommer undervejs til at reflektere over, om I i jeres nuværende setup har været bevidste om, om der reelt er høj psykologisk tryghed for alle.

Har jeres introverte kolleger fx lige så gode muligheder for at byde ind med idéer som jeres mere ekstroverte kolleger? Kommer nogle faggrupper nemmere til orde end andre? Er jeres yngre og måske nyansatte kolleger også trygge ved at fortælle om det, hvis de har lavet en fejl? Er der nogen (måske usynlige) barrierer for nogle kolleger – fx fordi de har en funktionsnedsættelse, en anden etnicitet eller en anden kønsidentitet end resten af gruppen?

Hvis I har globale aktiviteter, får I praktiske råd til, hvordan I tilpasser rammerne for jeres samarbejde, så de bliver psykologisk trygge på tværs af tidszoner, landegrænser og forskellige arbejdskulturer.

Og hvis I samarbejder i virtuelle teams, får I både indsigt i, hvorfor psykologisk tryghed faktisk er endnu vigtigere, når I samarbejder på distancen, og tips til, hvordan I skaber psykologisk tryghed i den virtuelle setting.

Mit råd til globale ledere: De her råd er de bedste, jeg nogensinde har fået, og jeg refererer konstant til dem.

Christian Brix Jacobsen, Senior Director Mechanical Development at Grundfos Management

Indhold

Vi kan levere Skab psykologisk tryghed i mangfoldige settings som et kortere oplæg eller en halvdagsworkshop til en hvilken som helst gruppe ledere eller medarbejdere i jeres virksomhed.

I tæt samarbejde med jer fastsætter vi varighed, læringsmål, konkret indhold samt tid og sted for oplægget/workshoppen (on-site, virtuelt eller i hybridt format).

Eksempler på, hvad vi kan arbejde med:

 • Hvad psykologisk tryghed er og ikke er – og hvorfor psykologisk tryghed er vigtigere i dag end nogensinde før
 • Hvorfor psykologisk tryghed også rent hjernemæssigt er godt for innovation og læring
 • Sammenhængen mellem psykologisk tryghed, diversitet og inklusion
 • Hvorfor en 'one-size-fits-all'-tilgang ikke fungerer i teams og organisationer med stor diversitet – og hvilke magtstrukturer og bias du skal være bevidst om i arbejdet med at sikre psykologisk tryghed for alle
 • Hvornår skal I fokusere på forskelle – og hvornår skal I fokusere på alt det, der binder jer sammen på tværs af forskellene?
 • Hvordan skaber I en fejlkultur med fokus på læring og udvikling?
 • Metoder til at facilitere møder og organisere brainstorm-sessioner i mangfoldige teams, så alle perspektiver kommer i spil, og alle stemmer bliver hørt
 • Tips og redskaber til at skabe psykologisk trygge rammer på tværs af landegrænser og forskellige nationale arbejdskulturer – herunder hvordan du bruger vores '4R-model' til at arbejde med psykologisk tryghed på en kulturelt intelligent måde
 • Inspiration til, hvordan du skaber psykologisk tryghed i distancesamarbejdet – og hvordan du reducerer 'in-person' og 'in-office' bias
 • Hvis du er ansvarlig for intern træning: Hvordan skaber du psykologisk trygge læringsrum, hvor alle har mulighed for at stille spørgsmål og byde ind – lige meget hvilke kulturelle og personlige præferencer de kommer med?

Sådan kommer du videre

Skal vi levere Skab psykologisk tryghed i mangfoldige settings som et oplæg eller en halvdagsworkshop for jeres team eller organisation? Kontakt os for en snak om, hvordan vi matcher jeres behov.

Vi kan også designe et længere læringsforløb med fokus på psykologisk tryghed i mangfoldige settings, hvor vi fx kombinerer en række korte inspirationsworkshops med individuel executive coaching. Kontakt os for at høre mere om mulighederne for længere, skræddersyede læringsforløb.

Hvorfor skal du vælge C3 som leverandør? Læs om vores tilgang til træning inden for diversitet og inklusion her.

Vil du have inspiration til, hvordan du helt praktisk skaber psykologisk tryghed og styrker informationsflowet i jeres globale organisation? Så læs vores artikel om 'Lavrisiko-redskaber' her.

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev