GLOBALE HYBRIDE OG VIRTUELLE TEAMS

Definér fælles spilleregler og mål i jeres globale teams. Brug forskellene i teamet til at skabe drive, innovation og stærke resultater. Og styrk samarbejdet i jeres hybride eller virtuelle setting.

Forside - Produkter - Globale hybride og virtuelle teams

Tværnationale, hybride ledergrupper. Tværfunktionelle globale teams. Virtuelle flerkulturelle teams. Geografisk spredte udviklingsteams. Globale projektgrupper.

Det er alle grupper og teams, der rummer stor diversitet – fx forskelle i national kultur, arbejdsfunktion, placering i organisationen, faglig baggrund og personlig profil.

Men diversiteten er ikke i sig selv en garanti for succes. Håndteret forkert kan de mange forskelle munde ud i misforståelser, manglende engagement og lav produktivitet. Håndteret rigtigt kan de modsat skabe drive, innovation og stærke resultater.

C3 tilbyder forskellige typer træning, der lærer jer at håndtere forskellene rigtigt og optimere performance i jeres globale teams.

Læs om vores træningsløsninger for globale hybride og virtuelle teams:

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev