TRÆNING I DISTANCELEDELSE

Styrk din ledelse på distancen – og skab engagement og drive hos dine medarbejdere på tværs af kulturer og lokationer.

Forside - Produkter - Global ledelse - Træning i distanceledelse

Leder du medarbejdere, der er spredt over tidszoner og landegrænser, og som du kun sjældent – eller aldrig – møder fysisk?

Så har du måske oplevet, at hvor ledelse af medarbejdere med forskellig kulturel baggrund i sig selv kan være krævende, så er kravene til dig som leder bare endnu større, når ledelsen foregår virtuelt.

Træning i distanceledelse er for dig, der arbejder som topleder, leder, teamleder eller projektleder i det globale felt og ønsker at styrke dine virtuelle lederkompetencer.

Træningen er skræddersyet, så vi møder dig præcis, hvor du er – uanset om distanceledelse har været en del af din hverdag i flere år, eller det er et helt nyt felt for dig.

Hvad er dit udbytte af træning i distanceledelse?

På træningen vil du som leder lære at:

 • Tilpasse din lederstil, så du kan udøve effektiv ledelse på distancen af medarbejdere med forskellige kulturelle baggrunde
 • Være en mere nærværende og synlig leder på distancen
 • Blive bevidst om hvilke kulturforskelle, der findes i den medarbejdergruppe du er leder for, og forstå, hvordan forskellene påvirker jeres daglige arbejde
 • Bringe forskelle i fx national kultur, faglig baggrund og organisatorisk placering i spil, så I udnytter de muligheder for nytænkning og vækst, som forskellene rummer
 • Vælge de kommunikationskanaler og virtuelle værktøjer, der bedst sikrer en klar kommunikation og et produktivt samarbejde
 • Opbygge personlige relationer og tillid i jeres team eller medarbejdergruppe – på tværs af kulturer, lokationer og organisatorisk placering
 • Motivere, engagere og involvere dine medarbejdere globalt
 • Sætte klare spilleregler, forventninger og mål, så alle arbejder i samme retning, selvom I kun sjældent eller aldrig mødes fysisk
 • Sikre de bedst mulige rammer for, at dine geografisk spredte medarbejdere deler viden og skaber resultater sammen

Praktisk om træning i distanceledelse

Vi kan skræddersy en kort workshop eller et længere træningsforløb til en enkelt ledergruppe eller et større antal ledere i jeres virksomhed. Vi kan også fokusere på virtuel ledelse af medarbejdere fra et eller flere specifikke lande, fx Danmark, Indien, Kina, Rusland, Brasilien eller USA.

Vi fastlægger sammen varighed, læringsmål, indhold, samt tid og sted for træningen, der kan foregå både face-to-face, virtuelt eller som en kombination.

Vi har stor erfaring med at designe virtuelle læringsforløb for både mindre og større grupper, hvilket kan være en omkostningseffektiv løsning, hvis jeres ledere sidder spredt over hele kloden.

En populær model er 2 x 2 timers online workshops fordelt over nogle uger, så I som ledere har mulighed for at implementere den nye viden i praksis mellem de 2 workshops.

Eksempler på, hvad vi kan arbejde med under træningen:

 • Kulturforståelse og kulturel selvforståelse
 • Praktiske kulturelle redskaber, fx '4R-modellen' og 'Den kulturelle detektiv'
 • Myter og facts om at samarbejde og lede virtuelt – hvad siger den nyeste forskning, og hvilke konsekvenser har det for dig som distanceleder?
 • Hvordan gør du jeres virtuelle møder produktive og sikrer, at du får input fra alle deltagere?  Forberedelse, afholdelse, opfølgning på virtuelle møder
 • Viden om de typiske faldgruber og risici, når du leder virtuelt – og hvordan du undgår dem
 • Hvilke virtuelle kommunikationsværktøjer egner sig til forskellige typer opgaver og budskaber? (fx e-mail, chat, telefon, videokonference, sociale medier og online fora)
 • Hvornår bør du som leder kommunikere til dine globale medarbejdere i en samlet gruppe? Og hvornår er det bedre at tage en-til-en-samtaler?
 • Etablering af effektive arbejdsgange og spilleregler i det virtuelle samarbejde: Hvordan træffer I beslutninger? Giver hinanden feedback? Deler viden?
 • Hvordan håndterer du misforståelser, uenigheder og konflikter i det globale, virtuelle samarbejde?
 • Konkrete cases og spørgsmål fra din hverdag som distanceleder
Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev