GLOBAL TEAMUDVIKLING

Arbejder jeres team på tværs af kulturer, landegrænser og funktioner?

Skræddersyet global teamudvikling lærer jer at bruge forskellene i teamet til at styrke innovation og produktivitet.

Hvad er jeres udbytte af et globalt teamudviklingsforløb?

Et skræddersyet teamudviklingsforløb hjælper jeres team med at skabe netop de resultater, I ønsker.

Vi kan fx hjælpe et nyt globalt team godt fra start – med fokus på at opbygge personlige relationer og definere fælles spilleregler, værdier og mål, så I arbejder i samme retning.

Eller vi kan støtte et eksisterende team, hvor I fx ønsker større bevidsthed om styrker og udfordringer, så I kan optimere teamets performance.

Eksempler på, hvad I kan arbejde med på et globalt teamudviklingsforløb:

 • Find og sæt ord på ligheder og forskelle i teamet – og brug forskellene til at udfordre hinanden og skabe nye løsninger.
 • Få enkle og skarpe redskaber til at navigere effektivt i jeres globale samarbejde.
 • Skab fælles værdier og mål, som alle team-medlemmer føler ejerskab for – og strategier for at nå jeres mål.
 • Afklaring af kompetencer og fordeling af opgaver og ansvar – hvordan spiller personlige, faglige og kulturelle kvalifikationer ind?
 • Skab en stærk teamfølelse og få et trygt, sjovt og inspirerende samarbejde i teamet.
 • Arbejdsgange og spilleregler for teamet: Hvordan træffer vi beslutninger? Holder møder? Giver hinanden feedback?
 • Få metoder til at sikre en effektiv og konstruktiv kommunikation i det daglige arbejde.
 • Lær hvordan I undgår misforståelser – og håndterer uenigheder og konflikter.

Vores team samarbejder dagligt på tværs af kulturer og vi har nu fået fokus på at udnytte de kulturelle forskelle og se muligheder frem for begrænsninger.

Birgitte Rask, International HR Consultant, HR International, NNIT A/S

Praktisk om global teamudvikling

Vi designer teamudviklingsforløbet ud fra jeres teams lærings- og udviklingsmål, og forløbet kan bestå af alt fra en enkelt halvdags-workshop til et længere forløb med 2-3 heldags-moduler.

Vi fastlægger sammen varighed, indhold, samt tid og sted for forløbets aktiviteter, der kan foregå både face-to-face, virtuelt eller som en kombination.

Vi har stor erfaring med at designe virtuelle læringsforløb for både mindre og større grupper, og det kan være en omkostningseffektiv løsning, hvis medlemmerne i jeres team sidder spredt over hele kloden.

Sådan kommer du videre

 • Kontakt os! – Så tager vi en snak om, hvordan vi kan hjælpe jeres team med at nå de mål, I ønsker.
 • Vi er certificeret i at anvende en række udviklings- og profilredskaber, som vi kan integrere i jeres teamudviklingsforløb. Læs mere her.
 • I tvivl om I skal vælge C3 som leverandør af interkulturel træning? Se de 6 vigtigste grunde her.
Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev