GLOBAL TEAMUDVIKLING

Forside - Produkter - Globale teams - Global teamudvikling

Arbejder jeres team på tværs af kulturer, landegrænser og funktioner?

Skræddersyet global teamudvikling lærer jer at bruge forskellene i teamet til at styrke innovation og produktivitet.

Hvad er jeres udbytte af et globalt teamudviklingsforløb?

Et skræddersyet teamudviklingsforløb hjælper jeres team med at skabe netop de resultater, I ønsker.

Vi kan fx hjælpe et nyt globalt team godt fra start – med fokus på at opbygge personlige relationer og definere fælles spilleregler, værdier og mål, så I arbejder i samme retning.

Eller vi kan støtte et eksisterende team, hvor I fx ønsker større bevidsthed om styrker og udfordringer, så I kan optimere teamets performance.

Eksempler på, hvad I kan arbejde med på et globalt teamudviklingsforløb:

 • Find og sæt ord på ligheder og forskelle i teamet – og brug forskellene til at udfordre hinanden og skabe nye løsninger.
 • Få enkle og skarpe redskaber til at navigere effektivt i jeres globale samarbejde.
 • Skab fælles værdier og mål, som alle team-medlemmer føler ejerskab for – og strategier for at nå jeres mål.
 • Afklaring af kompetencer og fordeling af opgaver og ansvar – hvordan spiller personlige, faglige og kulturelle kvalifikationer ind?
 • Skab en stærk teamfølelse og få et trygt, sjovt og inspirerende samarbejde i teamet.
 • Arbejdsgange og spilleregler for teamet: Hvordan træffer vi beslutninger? Holder møder? Giver hinanden feedback?
 • Få metoder til at sikre en effektiv og konstruktiv kommunikation i det daglige arbejde.
 • Lær hvordan I undgår misforståelser – og håndterer uenigheder og konflikter.

Praktisk om global teamudvikling

Vi designer teamudviklingsforløbet ud fra jeres teams lærings- og udviklingsmål, og forløbet kan bestå af alt fra en enkelt halvdags-workshop til et længere forløb med 2-3 heldags-moduler.

Vi fastlægger sammen varighed, indhold, samt tid og sted for forløbets aktiviteter, der kan foregå både face-to-face, virtuelt eller som en kombination.

Vi har stor erfaring med at designe virtuelle læringsforløb for både mindre og større grupper, og det kan være en omkostningseffektiv løsning, hvis medlemmerne i jeres team sidder spredt over hele kloden.

Sådan kommer du videre

 • Kontakt os! – Så tager vi en snak om, hvordan vi kan hjælpe jeres team med at nå de mål, I ønsker.
 • Vi er certificeret i at anvende en række udviklings- og profilredskaber, som vi kan integrere i jeres teamudviklingsforløb. Læs mere her.
 • I tvivl om I skal vælge C3 som leverandør af interkulturel træning? Se de 6 vigtigste grunde her.

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.