INDSTATIONERING TIL DANMARK

Dansk kulturtræning øger chancen markant for, at opholdet i Danmark bliver en succes. For virksomheden. For den internationale medarbejder. Og for den familie, der måske rejser med.

Forside - Produkter - Udstationering - Indstationering til Danmark

Har I internationale medarbejdere – fx ledere, forskere, tekniske specialister –  der skal arbejde i Danmark i en årrække? Eller skal du og din familie selv bo og arbejde i landet?

Kulturel forberedelse er en af nøglerne til et vellykket ophold i Danmark. Og det er vi eksperter i hos C3 Consulting, hvor vi har forberedt mange hundrede ud- og indstationerede medarbejdere og familier på at bo og arbejde uden for hjemlandet.

Herunder kan du læse om vores mest populære service, når vi skal klæde expats på til opholdet i Danmark: Et forløb med ca. 7 timers dansk kulturtræning, som vi skræddersyer til den enkelte medarbejder og eventuelt medfølgende familie.

Træningen forbereder medarbejder / familie på de kulturelle, professionelle og familiemæssige udfordringer, der er forbundet med opholdet.

Vi tilbyder også en række andre services i relation til global mobilitet, fx workshops for grupper af expats, et par timers coaching som optakt til kortere ophold, og træning der sikrer en succesfuld hjemstationering. Læs om mulighederne her.

Hvad er udbyttet af dansk kulturtræning for expats?

Jeres virksomhed:

 • Øger fastholdelsen af internationale nøglemedarbejdere. Problemer med at tilpasse sig den nye arbejdskultur, og familie, der mistrives, er blandt de hyppigste grunde til, at internationale medarbejdere rejser hjem før tid. Derfor er det essentielt, at både medarbejder og eventuel medfølgende familie er godt klædt på til opholdet i Danmark. Her er kulturtræning en vigtig brik.
   
 • Maksimerer performance fra første dag. Kulturtræning klæder jeres expats på til at navigere succesfuldt på den danske arbejdsplads. Resultatet er motiverede medarbejdere, der ikke spilder tid på trial-and-error og kulturelt betingede misforståelser. I stedet bruger de energien på det, de er kommet for: At skabe resultater hos jer.
   
 • Optimerer kommunikation og samarbejde i jeres globale organisation. Træningen giver jeres internationale medarbejdere et fælles sprog og fælles redskaber til at håndtere forskelle. Det styrker kommunikation og samarbejde på tværs af nationale, kulturelle og faglige grænser – også når medarbejderne bevæger sig videre i organisationen.

For dig, der skal arbejde i Danmark:

 • Du bliver rustet til at kommunikere, samarbejde og forhandle effektivt med danske ledere, kolleger og partnere.  Du kan også få sparring på, hvordan du tilpasser din egen lederstil til en dansk kontekst – og input til, hvordan du motiverer dine danske medarbejdere.
   
 • Du lærer om dynamikker og uskrevne regler i dansk arbejdskultur, så du kan navigere sikkert på din danske arbejdsplads – og ved, hvad der forventes, når I fx træffer beslutninger, holder møder og arbejder i teams.
   
 • Du skærper din kulturelle selvforståelse og får en indsigt i den danske kultur, der når langt ud over stereotyperne. Du udforsker nøgleforskelle mellem din egen og den danske kultur. Og du lærer at bruge forskellene til at få ny viden og skabe fremdrift.
   
 • Du får en håndfuld enkle og knivskarpe redskaber, som ikke kun er nyttige i dit samarbejde med danskerne, men i alle opgaver, hvor du arbejder tværkulturelt. Se et af dem her.
   
 • Du får en solid platform for dit nye liv i Danmark – og masser af praktiske hverdagstips om fx bolig, indkøb, mad, sundhed, og hvordan du bedst lærer danskerne at kende.
   
 • Du får sparring på dine konkrete opgaver og udfordringer – fra trænere, der selv har oplevet den danske kultur både udefra og indefra. Og vi hjælper dig med at lave en plan for, hvordan du når dine mål i Danmark og samtidig bruger udstationeringen bedst muligt i din videre karriere.

Hvis I er en hel familie, der flytter til Danmark, får I desuden:

 • En fælles referenceramme for opholdet i Danmark. Den fælles ramme gør det nemmere at tage en god snak sammen og løbende få afstemt jeres forventninger og mål for opholdet.
   
 • Skærpet bevidsthed om jeres families styrker og udfordringer i forhold til tiden i Danmark. Og hjælp til at lave en plan for, hvordan I både hver for sig og sammen udnytter de nye muligheder, så alle får en spændende og meningsfuld hverdag.
   
 • Nyttig viden om livet som expats. I får en intro til typiske faser i en udstationering og til klassiske reaktioner hos både medarbejder og medfølgende partner. Så er I forberedt og ved hvordan I bedst støtter hinanden, hvis gejsten og humøret pludselig daler.
   
 • Sparring og rådgivning på alle jeres spørgsmål om den danske hverdag – om fx børnepasning og skolegang, jobmuligheder for den medfølgende partner, og hvordan I får skabt et netværk for hele familien.
   
 • Et fortroligt og neutralt rum, hvor I trygt kan vende de bekymringer og tanker, I måske har gjort jer om opholdet. Og input til, hvordan I kommer videre.
   
 • Mulighed for, at vi målretter en del af træningen til større børn – så de tuner ind på alt det sjove og spændende, udstationeringen byder på, og bliver klædt godt på til det nye liv i Danmark.

Jeg var glad for, at jeg selv kunne vælge tid og sted for træningen og at min partner også havde mulighed for at deltage ved behov. Bente var skøn og jeg følte mig meget afslappet og tilpas i hendes selskab.

Sinéad Joanne Kelly, Grundfos

Praktisk om træningsforløbet

Processen omkring et kulturtræningsforløb med fokus på Danmark er:

1. Vi fastlægger sammen forløbets rammer og indhold

Først afklarer vi forløbets rammer og indhold med jeres organisation og den medarbejder / familie, der flytter til Danmark.

Et typisk forløb indeholder 7 timers træning, som I fordeler præcis, som I ønsker. Vi kan afholde hele/dele af træningen både før og efter ankomsten til Danmark, og vi kan målrette en del af træningen til den medfølgende partner og/eller større børn (over ca. 8 år).

Inden træningen sender vi en velkomstmail til medarbejderen og den eventuelle medfølgende partner. Her fortæller vi om forløbet, koordinerer tid og sted for træningen, og opfordrer begge til at udfylde et spørgeskema om, hvad træningen skal fokusere på.

På den baggrund designer vi træningen. Vi kan komme omkring hvilke som helst emner og spørgsmål, som medarbejderen / familien har behov for. Her er nogle eksempler:

 • Hvilke muligheder og udfordringer giver udstationeringen jer professionelt, personligt og som familie?
 • Forstå det samfund, I er blevet en del af: Historie, politik, økonomi, værdier, national selvforståelse
 • Nøgleforskelle mellem jeres egen og den danske kultur
 • Ledelse, kommunikation og samarbejde i Danmark
 • Værktøjer til at navigere i den nye kultur – både på og uden for jobbet
 • Hvem er danskerne, og hvordan lærer I dem bedst at kende?
 • Tilværelsen som expats: Hvad kan I forvente, og hvad kan I lære af andres erfaringer?
 • Praktiske råd og tips til, hvordan I får en god hverdag i Danmark

2. Vi vælger træner / trænere til forløbet

Når vi har afklaret sted og fokus for træningen, vælger vi den eller de trænere, der bedst matcher jeres forløb.

Typisk vil en af trænerne være en landespecialist, der har omfattende hands-on erfaring med dansk kultur, og selv har boet og arbejdet både i og uden for Danmark. Efter behov inddrager vi også andre trænere, der kan bidrage med særlig ekspertviden / kompetencer.

3. Vi afholder træningen over ét eller flere moduler

Vi afholder nu træningen på det aftalte sted og tidspunkt. Vi mødes gerne privat hjemme hos medarbejderen / familien – det er for mange en tryg ramme, der gør det lettere at tale åbent om de udfordringer, udstationeringen byder på. Vi kan også lave en del af træningen virtuelt via fx Skype.

Vi kan samle al træning på én dag, eller dele den op i flere moduler – i så fald giver vi typisk medarbejderen / familien ’hjemmearbejde’ i den mellemliggende periode, hvilket øger effekten af træningen. 

Under træningen veksler vi mellem korte oplæg, cases, øvelser og dialog om opholdet i Danmark. Vi fokuserer hele vejen igennem på, hvordan medarbejderen / familien omsætter den nye viden til konkrete redskaber og kompetencer, som kan gøre deres ophold til en succes.

4. Vi evaluerer træningen, og medarbejder & eventuel partner reflekterer over det lærte

Efter den sidste træning sender vi en opfølgningsmail med eventuel ekstra info og link til et evalueringsskema. Evalueringen får samtidig medarbejderen og den eventuelle partner til at reflektere over, hvordan de bringer det lærte i spil under opholdet i Danmark.

Endelig er medarbejderen / familien altid velkomne til at kontakte os med spørgsmål i løbet af opholdet.

Sådan kommer du videre

Se også vores blogindlæg med fokus på dansk kultur

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev