COACHING AF GLOBALE TEAMLEDERE OG PROJEKTLEDERE

Forside - Produkter - Globale teams - Coaching af globale teamledere og projektledere

Geografisk spredte teams og interessenter fordelt over hele kloden er i dag virkelighed for mange teamledere og projektledere.

Målrettet en-til-en-coaching styrker din udvikling som team- eller projektleder – så du kan håndtere den store kompleksitet i det globale felt, højne dit teams produktivitet, overholde deadlines og nå sikkert i mål med dit projekt.

Hvad kan du som team- eller projektleder opnå gennem et coachingforløb?

Det er dine udfordringer og udviklingsmål, der sætter dagsordenen for coachingen.

Du kan fx blive coachet på:

  • Hvordan justerer du dine projektledelsesmetoder og -værktøjer, så de også fungerer, når du arbejder globalt?
  • Stakeholder Management: Hvordan identificerer du vigtige globale interessenter – og kommunikerer og forhandler effektivt med dem?
  • Teammedlemmer og projektdeltagerne: Hvordan sikrer du en klar kommunikation og et produktivt samarbejde på tværs af kulturelle og faglige forskelle? Hvordan skaber du motivation og følgeskab?
  • Kulturforskelle: Identificer de vigtigste – og forstå, hvordan de påvirker fx beslutningsprocesser, planlægning og styring af deadlines.
  • Fra kollega til teamleder: Hvordan håndterer du overgangen?

Praktisk om coachingforløbet

Et coachingforløb kan spænde fra et par enkelte sessioner til løbende coaching gennem en hel projektperiode – det afhænger helt af dine behov.

Vi starter med sammen at definere forløbets mål, og du kan blive coachet både face-to-face, over telefon eller via forskellige virtuelle kommunikationsredskaber.

Coachingen kan kombineres med sparring på, hvordan du leder et projekt eller team i et specifikt land.

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.