COACHING AF GLOBALE TEAMLEDERE OG PROJEKTLEDERE

Forside - Produkter - Globale hybride og virtuelle teams - Coaching af globale teamledere og projektledere

Geografisk spredte teams og interessenter fordelt over hele kloden er i dag virkelighed for mange teamledere og projektledere.

Målrettet en-til-en-coaching styrker din udvikling som team- eller projektleder – så du kan håndtere den store kompleksitet i det globale felt, højne dit teams produktivitet, overholde deadlines og nå sikkert i mål med dit projekt.

Hvad kan du som team- eller projektleder opnå gennem et coachingforløb?

Det er dine udfordringer og udviklingsmål, der sætter dagsordenen for coachingen.

Du kan fx blive coachet på:

  • Hvordan justerer du dine projektledelsesmetoder og -værktøjer, så de også fungerer, når du arbejder globalt?
  • Stakeholder Management: Hvordan identificerer du vigtige globale interessenter – og kommunikerer og forhandler effektivt med dem?
  • Teammedlemmer og projektdeltagerne: Hvordan sikrer du en klar kommunikation og et produktivt samarbejde på tværs af kulturelle og faglige forskelle? Hvordan skaber du motivation og følgeskab?
  • Kulturforskelle: Identificer de vigtigste – og forstå, hvordan de påvirker fx beslutningsprocesser, planlægning og styring af deadlines.
  • Fra kollega til teamleder: Hvordan håndterer du overgangen?

Jeg har endnu ikke været ude i situationer, hvor jeg har tænkt "hvad skete der lige der?" De værktøjer, du gav mig med, har hjulpet til at give forståelsen.

Anne Katrine Windfeld, Global Program Development Manager, Grundfos

Praktisk om coachingforløbet

Et coachingforløb kan spænde fra et par enkelte sessioner til løbende coaching gennem en hel projektperiode – det afhænger helt af dine behov.

Vi starter med sammen at definere forløbets mål, og du kan blive coachet både face-to-face, over telefon eller via forskellige virtuelle kommunikationsredskaber.

Coachingen kan kombineres med sparring på, hvordan du leder et projekt eller team i et specifikt land.

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev