DEN KULTURELLE DETEKTIV

Derfor skal du være nysgerrig, undersøgende og modig i dit globale arbejde.

Arbejder du på tværs af kulturer?

Så er bevidstheden om, hvad du ved om din egen kultur, og hvad du ved om dine kollegers eller samarbejdspartneres kultur, en af nøglerne til succes.

Men det kan være svært at fastholde den bevidsthed i en travl global arbejdsdag. Derfor har vi i C3 Consulting udviklet et redskab, der kan hjælpe dig, nemlig ’Den kulturelle detektiv’.

Den kulturelle detektiv har 3 kendetegn: Han/hun er nysgerrig, undersøgende og modig. Og det skal du også være, hvis du vil have succes, når du arbejder globalt!

Læs med herunder og find ud af hvorfor.

Vær nysgerrig

Når du arbejder globalt, oplever du sikkert af og til, at tingene ikke går som planlagt. Din samarbejdspartner på den anden side af kloden overholder ikke den aftalte deadline. Eller medarbejderne i de globale datterselskaber reagerer helt anderledes på et nyt initiativ, end du havde forventet.

Det kan være frustrerende. Og din første tanke er måske: Hvorfor gør de ikke bare ligesom os?

Så er det tid til at vække din indre kulturelle detektiv til live! Med detektiven i baghovedet tager du et skridt tilbage og tænker i stedet: Hov, hvad skete der lige der? Og hvorfor skete det egentlig?

Og straks går du i gang med at stille en masse nysgerrige og opklarende spørgsmål til situationen.

Dine spørgsmål skal ikke bare undersøge, hvorfor de andre reagerer, som de gør, men i lige så høj grad, hvorfor du selv reagerer, som du gør.

Fordi al kulturforståelse begynder med selvforståelse, skal du først stille spørgsmål omkring, hvad der er typisk for din kultur – fx hvordan I typisk leder en projektgruppe, kommunikerer, holder møder, tager imod nye kolleger, eller hvilken situation det nu drejer sig om.

Og så stiller du de samme spørgsmål til den anden kultur – hvad er typisk for deres måde at gøre tingene på?

Måske opdager du, at dine globale kolleger/partnere typisk gør tingene på en helt anderledes måde, end du er vant til. Husk her: Det handler ikke om ’den rigtige’ eller ’den forkerte’ måde at gøre tingene på. Det handler om forskellige måder at gøre tingene på.

Når du har spurgt ind til, hvad du ved om både din egen kultur og dine globale kollegers/partneres kultur, skal du også spørge ind til, hvad I IKKE ved om hinandens kulturer, fx:

  • Hvad ved VI, som vi ved, at de ikke ved?
  • Hvad ved DE, som de ved, at vi ikke ved?
  • Hvad tror VI, at de ved, som de faktisk ikke ved?
  • Hvad tror DE, at vi ved, som vi faktisk ikke ved?

Tit opdager du undervejs, at der er en masse ting, du faktisk IKKE ved. Det er et vigtigt skridt på vejen. For nu VED du, hvad du faktisk IKKE ved. Så kan du gå i gang med at undersøge det, hvilket leder os til den kulturelle detektivs andet kendetegn.

Vær undersøgende

Når du har stillet en masse nysgerrige spørgsmål og fundet ud af, at du ikke kender alle svarene – hvad gør du så?

Du går simpelthen ud og spørger!

Hvis du bare antager, at dine globale kolleger/partnere gør tingene, ligesom du selv plejer at gøre – for det er jo sund fornuft at gøre sådan – så går du tit galt i byen.

Et eksempel:

Du er dansk teamleder for et ungarsk projektteam, som skal løse en ny opgave. Så du siger: ”Jer tre, vil I ikke sammen løse den opgave her? Det vil jeg gerne have, at I gør, og prøv jer bare lidt frem. Hvis der dukker nogen spørgsmål op, så tag bare fat i mig.”

Ud fra din danske ’sunde fornuft’ tænker du, at de selvfølgelig selv finder ud af, hvem der gør hvad her. Det skal du ikke blande dig i. De har jo frihed under ansvar, og det er motiverende for dem at løse opgaven sammen uden detailstyring fra din side.

Der kommer de næste par uger ingen spørgsmål fra projektteamet, og du regner med, at opgaven skrider planmæssigt frem. Efter tre uger tager du til Ungarn og forventer en præsentation af, hvor langt teamet er nået med den nye løsning – og bliver chokeret over, at de nærmest slet ikke er gået i gang.

Heldigvis kan du nu vække din indre kulturelle detektiv til live og spørge: Hvad skete der lige der? Så du går i gang med at stille en masse nysgerrige spørgsmål, og du dykker ned under overfladen og undersøger, hvad der er på spil.

Efterhånden indser du, at fra det ungarske projektteams side ser situationen helt anderledes ud:

”Det virker enormt mærkeligt, at vi tre selv skal finde ud af, hvem der gør hvad. Vi skal endda tage en masse ret svære beslutninger undervejs – det er da teamlederens ansvar, ikke vores! Og så har vi brug for en masse information, som vi slet ikke har fået stillet til rådighed. Og for resten kan den opgave ikke være særlig vigtig, når vores teamleder ikke engang har fulgt op på den, siden vi fik opgaven.”

Hvis du er rigtig dygtig, så graver du endnu dybere og undersøger, hvilke kulturelle værdier der ligger bag dine ungarske projektmedarbejderes version af ’sund fornuft’. Hvad ligger bag? Hvad er årsagen? Hvorfor virker ansvar ikke som en god ting at have for teammedlemmerne? Og hvorfor foretrækker de ikke selv at bestemme, hvem der gør hvad?

Og næste gang du samarbejder på tværs af kulturer, så ved du, at du ikke skal tage en masse ting for givet, fordi det fører til misforståelser. I stedet skal du fortælle, hvordan I typisk gør tingene, og spørge ind til, hvordan dine globale partnere/kolleger typisk gør tingene, og hvorfor de gør sådan.

Forvent aldrig her, at du automatisk får de informationer, du har brug for. Tag ansvar for situationen og opsøg informationerne selv!

HVOR, HVORNÅR og HVORDAN skal du så i praksis fortælle om din egen kultur og spørge om, hvordan man gør tingene i den anden kultur? Det er igen MEGET forskelligt fra kultur til kultur, og det er vigtigt, at du stiller dine spørgsmål på en kulturelt intelligent måde! Få inspiration til, hvordan du griber det an i video-blogindlægget her og i artiklen her.

Vær modig

Hvis du er nysgerrig og undersøgende, får du en masse ting at vide, som du ikke vidste før. Næste skridt er, at du skal være modig og bringe den nye viden i spil.

Det er den kulturelle detektivs tredje kendetegn: Mod.

Når du arbejder på tværs af kulturer, så skal du ikke altid bare gøre det, som du plejer at gøre. Eller det, der føles tryggest at gøre. Du skal turde gøre tingene helt anderledes, end du er vant til, og prøve helt nye tilgange af.

Når du prøver dig frem, vil de nye måder at gøre tingene på ikke altid lykkes – så må du prøve noget andet. Andre gange opnår du præcis de resultater, du ønskede – så prøv at gøre det samme igen.

At prøve sig frem på den måde kræver stort personligt mod. Fordi du bevæger dig ud af din komfort-zone. Og fordi du så tit vil gøre tingene anderledes end dine lokale kolleger, og det er ikke altid populært!

Til gengæld er det først her, det virkelig rykker, når du arbejder globalt: Når du tør handle på al den nye information, du har fået ved at være nysgerrig og undersøgende.

Så kan du tilpasse din kommunikation og handlinger, så du opnår langt bedre resultater, når du fx holder møder med dine globale medarbejdere, skal i gang med at etablere produktion i Kina, skal lukke en stor ordre hos din brasilianske kunde, eller hvad dine globale opgaver nu er.

Hvis du prøver at bruge den kulturelle detektiv – eller allerede kender og har brugt modellen – så vil jeg elske at høre om det! Del meget gerne dine erfaringer eller input på LinkedIn – eller send mig en mail på ad@c3consulting.dk.

Glæder mig til at høre fra dig!

Annette Dahl, Adm. direktør og cheftræner i C3 Consulting

Vil du vide mere om, hvordan du får succes, når du arbejder globalt?

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev