BYCIRKLEN - CASE

Kommune-samarbejdet Bycirklen har siden 2007 samarbejdet med storbyen Wuxi. C3’s løbende rådgivning og træning har bidraget til et styrket samarbejde med den kinesiske partner.

Bycirklen, der er et partnerskab mellem kommunerne Ballerup, Egedal og Frederikssund, har siden 2007 samarbejdet med den kinesiske millionby Wuxi.

C3 Consulting rådgiver og sparrer løbende med Bycirklen omkring Kina-samarbejdet, og vi har holdt en række workshops i kinesisk kulturforståelse for Bycirklens medarbejdere. Deltagerne omfatter fx ansatte i forvaltningerne, medarbejdere inden for erhvervsudvikling og lærere fra folkeskoler, gymnasier og universiteter – der alle er involveret i samarbejdet med Wuxi.

Træningen har givet deltagerne en bedre forståelse af den kinesiske partner, og de har fået redskaber til at styrke samarbejde og kommunikation med de kinesiske myndigheder og uddannelsesinstitutioner. 

C3’s rådgivning sikrer resultater i samarbejdet

Kommunaldirektør Anders Agger siger om samarbejdet med C3 Consulting:

”Bycirklen har anvendt C3 Consulting i flere sammenhænge til at styrke og klæde såvel medarbejdere som politikere på til at varetage funktioner samt agere i situationer relevante i samarbejdet med den kinesiske samarbejdspart, Wuxi.

Bycirklens samarbejde favner bredt og involverer forskellige fagområder og medarbejdergrupper i kommunerne (bl.a. undervisere, ledere, konsulenter, administrativt personale). C3 Consulting har på professionel vis formået at tilpasse og målrette bistand og rådgivning til vores konkrete behov og set-up, således at de forskellige medarbejdergrupper har tilkendegivet stor tilfredshed, brugbarhed og genkendelighed af den rådgivning og support C3 Consulting har ydet.

Bycirklen har med hjælp fra C3 Consulting fået en værdifuld indsigt i den verden og kultur som vores kinesiske samarbejdspart agerer i samt fået konkrete værktøjer og løsningsforslag til at håndtere situationer, der opstår i arbejdet og mødet med så ’anderledes’ en samarbejdspart.

C3 Consulting formår med sin metode og grundighed, at yde den rådgivning til netop det konkrete behov Bycirklen har efterspurgt. Konkret bruger vi nu i højere grad viden og redskaber fra C3 til at kommunikere med kineserne, afholde større undervisningsworkshops for kinesiske undervisere, elev- og lærerudvekslinger, til at forhandle på højeste niveau, igangsætte aktiviteter og planlægge besøg.

Vi vurderer, at C3 Consultings rådgivning og bistand klart har været med til at fremme kommunikationen og arbejdet med vores kinesiske samarbejdspart, og dermed også sikret os ønskede resultater for samarbejdet.

Vi vil især anbefale C3 Consulting til andre offentlige institutioner, kommuner eller regioner, der ikke har tidligere eller øvrig erfaringer med at samarbejde med Kina – det vil klart blive en fordel.”

Ballerup, d. 25. november 2013

På vegne af Bycirklen

Kommunaldirektør,
Anders Agger
Ballerup Kommune

Deltagere klædt godt på til konference i Kina

Bycirklen afholdt som led i Kina-samarbejdet i 2010 en stor dansk-kinesisk konference i Wuxi. Under forberedelsen til konferencen klædte C3 de danske deltagere på til samarbejdet med de kinesiske kolleger.
 
Birgitte Jørgensen, Tovholder for Bycirklens Uddannelsesnetværk og vicerektor ved Borupgaard Gymnasium:

”I forbindelse med Bycirklens samarbejde med Kina er der etableret et Uddannelsesnetværk bestående af fem gymnasiale uddannelsesinstitutioner og én videregående uddannelsesinstitution samt et Skolenetværk bestående af folkeskoler i Bycirklen.

Uddannelsesnetværket og repræsentanter for Skolenetværket i Bycirklen afholdt i 2010 en to-dages konference om undervisning og læring i vores samarbejdsby. Konferencen havde titlen Learning EXPO 2010, Creative Teaching – Teaching Creatives. Formålet med konferencen var gensidig videndeling, at komme i tættere dialog med de kinesiske lærere om den undervisningsmæssige dagligdag – og ikke mindst om, hvordan vi udvikler elevernes kreative kompetencer.

Som en del af forberedelsen til konferencen brugte vi C3 Consulting til at klæde deltagerne i konferencen på. Fra dansk side deltog 33 lærere og ledere fra Uddannelsesnetværket og Skolenetværket. En del af deltagerne havde allerede været i Kina på udveksling eller på delegationsbesøg. Andre skulle til Kina for første gang. Det var på alle måder en stor og kompleks opgave, der involverede både myndigheder, ledere af uddannelsesinstitutioner og undervisere i både Danmark og Kina.

Det fra C3 Consulting’s side meget målrettede kursus var af stor værdi – både for deltagere, der tidligere havde været i Kina, og for deltagere, der for første gang skulle til Kina og møde kinesiske kolleger. Der var blandt deltagerne stor tilfredshed med kurset, som bibragte os dels en værdifuld indsigt i kinesisk kultur og arbejdskultur, men også særdeles nyttige redskaber og forslag til at navigere i den meget anderledes verden.

Konferencen, hvor ca. 400 kinesiske ledere og lærere deltog, blev en succes, og både i forbindelse med konferencen og i det senere samarbejde med vores samarbejdspartnere i Kina, har C3 Consulting’s råd været nyttige, og det er vores vurdering, at det har været med til at styrke vores kommunikation med kineserne og til at styrke samarbejdet generelt.

Jeg kan derfor uden tøven anbefale C3 Consulting til at bistå med rådgivning i lignende opgaver.”

Ballerup, den 24. november 2013

På vegne af Bycirklens Uddannelsesnetværk,

Birgitte Jørgensen,
Tovholder for Bycirklens Uddannelsesnetværk og vicerektor ved Borupgaard Gymnasium

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev