DANFOSS - CASES OG UDTALELSER

Danfoss er en dansk-baseret global organisation med medarbejdere verden over og salg i mere end 100 lande.

C3 Consulting har siden 2006 været en fast samarbejdspartner for Danfoss, og vi har trænet en bred vifte af ledere, medarbejdere, teams og projektgrupper i at kommunikere og samarbejde globalt.

Vi kører løbende åbne kurser i landespecifik kulturtræning for Danfoss med fokus på fx Indien eller Kina. Her får deltagerne redskaber til at kommunikere og samarbejde effektivt med kolleger og andre interessenter fra de pågældende lande.

Deltagerne på de åbne kurser kommer fra forskellige afdelinger og medarbejdergrupper. Det skaber dynamik og sikrer videndeling om samarbejdet med fokus-landet/kulturen på tværs i organisationen.

Eksempler på andre typer træning vi har lavet for Danfoss:

 • Dansk kulturtræning for internationale medarbejdere
 • Tværkulturel teamtræning for forskellige afdelinger i og uden for Danmark
 • Kulturtræning for udstationerede: Vi har forberedt individuelle medarbejdere og familier på både indstationering til Danmark og udstationering til lande hele verden over – fx til USA, Indien, Kina, Singapore og Tyskland

C3 har desuden siden 2011 samarbejdet med det tidligere Sauer-Danfoss om at styrke implementeringen af virksomhedens globale strategi – et samarbejde der nu, hvor virksomheden er et segment under Danfoss-koncernen, fortsætter som en del af vores bredere samarbejde med Danfoss.

Se herunder udtalelser om nogle af de forskellige typer træning, vi har leveret:

Kulturtræning for udstationerede skaber værdi på flere måder

C3 samarbejder med Danfoss omkring kulturtræningsforløb for individuelle medarbejdere og familier, der skal udstationeres til lande verden over. Senior Specialist i Global Mobility Anne Stounberg Keller siger om samarbejdet:

"Vi har siden foråret 2015 samarbejdet med C3 Consulting omkring kulturtræning for medarbejdere og familier, der skal udstationeres globalt.

Kulturtræningen skaber værdi for os på flere måder.

Den giver vores udstationerede medarbejdere og familier den nødvendige kulturforståelse, så de er klædt på til at håndtere overgangen mellem den kultur, de kommer fra, og den, de rejser til. De er forberedt på de udfordringer, der måske kan komme, og overgangen bliver så smidig som muligt. På den måde fungerer C3 som ’brobyggere’ mellem hjemkulturen og den nye kultur.

Samtidig får vores kommende expats nogle helt konkrete værktøjer, som de kan bruge til at manøvrere under udstationeringen.

Vi oplever, at træningen skaber værdi ikke bare for de udstationerede medarbejdere, men også for de familier, der evt. rejser med – både medfølgende partnere og børn kan deltage i træningen. Familierne føler sig virkelig involverede i processen omkring udstationeringen. Det er noget, der giver ejerskab, og den følelse af ejerskab hos hele familien er et afgørende fundament for en vellykket udstationering.

Jeg har kun fået positiv feedback fra de medarbejdere og familier, der har deltaget på træningen, og alle har været utrolig glade for det.

Jeg oplever samarbejdet med C3 omkring kulturtræningen som meget fleksibelt, og vi bliver som kunde altid mødt med et åbent mindset og en ’alt-kan-lade-sig-gøre’-tilgang. Der har endnu ikke været en lokation, som C3 ikke kunne levere kulturtræning på.

Og så er det nemt at organisere de enkelte træningsforløb –  vi sætter det bare i gang, og så tager C3 over og koordinerer alle de praktiske ting omkring fokus i træningen, tid og sted etc. Det er virkelig en lettelse for os."

Anne Stounberg Keller
Senior Specialist, Global Mobility
Danfoss A/S

Til toppen

Online workshop i dansk kulturforståelse for indisk datterselskab

I Danfoss India, et datterselskab i Danfoss-koncernen, samarbejder en gruppe indiske ledere og medarbejdere løbende med kolleger baseret i Danmark.

Gruppen ønskede at styrke den daglige kommunikation og samarbejde med de danske kolleger og kontaktede C3 Consulting for at få designet et forløb i dansk kulturtræning.

Målet med træningen var at give deltagerne:

 • En skærpet opmærksomhed på kulturelle forskelle og hvordan de påvirker vores arbejdspraksis og præferencer 
 • En forståelse af dansk kultur, nøgleværdier og arbejdsstil
 • Redskaber og strategier til at arbejde og kommunikere succesfuldt med danske ledere og kolleger
 • Råd om, hvordan du udvikler gode samarbejdsrelationer med danske kolleger

Da Danfoss India havde behov for en hurtig og praktisk træningsløsning, besluttede vi at afholde en 4-timers online workshop opdelt i 2 sessioner á hver 2 timer.

Vi lavede først en grundig online survey, hvor hver af de 15 workshop-deltagere kom med info om egne erfaringer og udfordringer i samarbejdet med danske kolleger. På den baggrund designede vi en dynamisk online workshop i dansk kulturforståelse.

Vi ønskede at inddrage deltagerne mest muligt under workshoppen og gjorde til det formål brug af en række virtuelle læringsredskaber, fx:

 • Diskussion i mindre grupper
 • Forskellige chat-funktioner
 • Afstemninger

Udbytte

Deltagerne meldte tilbage, at workshoppen gav en virkelig nyttig indsigt i dansk kultur og værdier, der gjorde dem i stand til at udvikle gode arbejdsrelationer til kolleger og ledere i Danmark.

Herunder uddyber en af deltagerne – Nitin Lakhanpal, Head of RAC-Inbound Logistics – hvad han fik ud af at deltage i workshoppen.

Hvad kunne du bedst lide ved workshoppen i dansk kulturforståelse?

Isbjerg-modellen var rigtig god. Jeg tror, det er meget vigtigt at implementere den forståelse, som Isbjerg-modellen giver.

Som det så rigtigt blev sagt, så er vi opmærksomme på toppen af isbjerget, der er meget synlig i vores daglige arbejde, når vi interagerer med globale kolleger. Den vanskelige del er bunden af isbjerget, der ikke er synlig og der i høj grad udgøres af antagelser og perspektiver.

Eksempelvis vil indere og danskere typisk have forskellige perspektiver og forståelser. Disse forskelle i perspektiver eller holdninger bliver først synlige, når der er knas i samarbejdet omkring et projekt eller en opgave.

Læringen er, at når du har med globale projekter at gøre, så er det meget vigtigt at afstemme forventninger med alle, inklusiv lederen. Det gælder for alle multikulturelle arbejdsmiljøer og ikke bare for dansk-indiske teams.

Når det er sagt, så er det også godt at identificere hvilke risici der er på spil i globale teams eller multikulturelle teams, fx i en workshop hvor man arbejder med vurdering af risici. Alle disse typer teams bør være opmærksomme på, hvilke risici der er til stede for de enkelte teammedlemmer.

Hvad blev du opmærksom på i forhold til dine danske kolleger?

Jeg blev opmærksom på mange forskellige ting i forhold til mine danske kolleger:

 • Forskelle mellem Høj-kontekst og Lav-kontekst kulturer
 • At en dansk leder ikke nødvendigvis er fagekspert
 • At Danmark er et samfund med høj tillid og ikke meget konkurrence
 • At det er bedre at begynde at gøre noget forkert end slet ikke at gøre noget
 • Hvordan jeg kan bruge ‘Isbjerg-modellen’ og ‘4R-modellen’ til at navigere i kulturelle forskelle

Er der noget du vil gøre eller allerede gør anderledes efter workshoppen?

Ja – for eksempel er jeg opmærksom på at:

 • Gå i gang (selv hvis jeg måske laver fejl) frem for slet ikke at gøre noget :)
 • Spørge når jeg er i tvivl
 • Sige min mening
 • Forstå andres perspektiver (der er ingen af os, der gør tingere ’forkert’, det er bare et spørgsmål om perspektiv, om at vi er opvokset i forskellige samfund og kulturer)

Til toppen

Kinesisk kulturtræning: Perfekt!

Sagt om C3s kinesiske kulturtræning for Danfoss:

"Perfekt! Dette kursus burde være obligatorisk for enhver, som kommer i direkte eller indirekte kontakt med Kina og kineserne - men specielt for de chefer, der træffer dispositioner på strategisk niveau.

Der er en sandhed i ordene '… i praksis er det ikke bare lige…' og den sandhed gik op for mig ved dette veltilrettelagte og gribende kursus. Jeg fik rigtig mange nødvendige informationer og en grundig gennemgang af kinesernes mind-set - vel at mærke oplevet af lærerne personligt. Det var overbevisende!

Jeg kan varmt anbefale at fortsætte konceptet, hvor deltagerne forud refererer og beskriver aktuelle cases, de arbejder eller skal til at arbejde med - og hvor disse så indgår i træningen på kurset. Det gør træningen aktuel og virkelighedsnær."

Per Nørskov Mikkelsen
Director of Operations, Temperature Sensors
Danfoss A/S

Til toppen

Landespecifik kulturtræning for grupper og expats: Tryghed og ro for både medarbejder og medfølgende familie

Sagt om C3s landespecifikke kulturtræning for grupper og expats hos Sauer-Danfoss:

"Sauer-Danfoss har arbejdet med C3 Consulting i lidt over 18 måneder nu og vi kan allerede nu se den positive forskel de kulturelle kurser i kinesisk og indisk kultur har haft for vore medarbejdere.

C3 anvender et unikt træningskoncept som meget hurtigt formår at øge selvforståelsen og interessen for samarbejdslandet og dets befolkning – uanset hvilken kultur man selv kommer fra.

Medarbejderne inddrages i en aktiv dialog hvor der både arbejdes med vidensdeling og med specifikke virksomheds udfordringer. 

Udover vore åbne kurser i kultur, har C3 fungeret som sparringspartner og coach for individuelt udsendte medarbejdere, hvilket har givet tryghed og ro for både medarbejder og medfølgende familie.

C3’s skræddersyede tilgang til det enkelte marked og os som klient, sikrer at vi trygt kan bruge C3 og deres dygtige trænere globalt."

Tatjana Harttung
Director, Global People Development
Human Resources
Sauer-Danfoss ApS

Til toppen

Kurser i kinesisk og indisk kultur: Det kan koste dyrt at undervurdere betydningen af kulturfaktoren

Sagt om C3s kurser i kinesisk og indisk kultur for Sauer-Danfoss:

"Meget positiv og lærerig oplevelse!

Kulturforståelse er enormt vigtigt i den globale verden vi lever i i dag, og det kan uden tvivl koste dyrt at undervurdere betydningen af kulturfaktoren. Med baggrund i Sauer-Danfoss’ stadig mere omfattende aktiviteter i Kina og Indien blev det mere og mere tydeligt for os, at der var behov for at supplere vores viden med kulturtræning.

I løbet af 2011 afholdt vi derfor de første kurser i kinesisk kultur ledet af C3 Consulting, og på baggrund af de gode oplevelser har vi i 2012 tilføjet kurser i indisk kultur.

Kulturkurserne gennemføres med meget stor kompetence, der er opbygget som en kombination af teoretisk uddannelse og førstehåndserfaringer fra længere ophold i de pågældende kulturer. De praktiske eksempler bliver fortalt med stor indlevelse.

Som et vigtigt udgangspunkt lærer man noget om den kultur, som vi selv kommer fra, og hvilken effekt den har på andre kulturer.

Kursusforløbet er i høj grad baseret på dialog, hvor kursisternes egne erfaringer inddrages som en naturlig del af undervisningen. Dette gør de fremmede forhold mere nærværende for dem, der endnu ikke har besøgt den fremmede kultur. Og de anvendte cases er rigtig gode til at teste de ting, man lærer undervejs.

Inden man tager kurset, ved man ikke, hvad man ikke ved. Efter kurset ved man lidt mere, men man lærer først og fremmest, at der er så meget mere at lære og være bevidst om.

Alt i alt er kurserne meget brugbare og kan varmt anbefales til alle, som har kontakt med Indien og Kina, uanset hvor man befinder sig i organisationen.

Tag kurset og undgå at blive den næste kulturelefant i en kinesisk eller indisk glasbutik. "

Helge Jørgensen
Adm. Direktør
Sauer-Danfoss ApS
Denmark

Til toppen

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev