ENKOTEC - CASE

ENKOTEC booster kulturforståelsen

Sømmaskine-producenten ENKOTEC har kunder verden over. En workshop- række med fokus på udvalgte markeder – fx Latinamerika, Rusland, Østafrika og Nigeria – har givet ENKOTECs medarbejdere redskaber til at opnå en endnu tættere dialog med kunderne globalt.

ENKOTEC er en af verdens førende leverandører af maskiner til produktion af søm. Virksomheden har hovedkontor i Skanderborg, salgs- og supportkontorer i Nordamerika og Latinamerika og kunder hele verden over.

Det betyder, at de fleste ENKOTEC-medarbejdere jævnligt er i kontakt med kunder og partnere fra forskellige lande og kulturer, enten via mails, videokonferencer eller face-to-face, fx når kunderne skal oplæres i brug af ENKOTECs maskiner.

ENKOTEC prioriterer en god og tæt dialog med kunderne højt. For at få et endnu bedre samarbejde med kunderne globalt valgte man i 2015 at fokusere på at booste kulturforståelsen i virksomheden og kontaktede C3 Consulting.

ENKOTEC ønskede en række workshops, der både ville styrke medarbejdernes interkulturelle kompetencer generelt og give en bedre forståelse for kulturen på de specifikke markeder, hvor ENKOTEC har kunder.

Produkt

C3 designede i samarbejde med ENKOTEC en række mini-workshops, som vi afholdt løbende henover hele 2015.

På den første workshop deltog næsten samtlige 45 medarbejdere fra ENKOTECs danske hovedkontor, hvilket omfatter ledere, sælgere, backoffice-medarbejdere, teknikere, procesinstruktører, produktionsmedarbejdere og montører. Her arbejdede vi med kulturel selvforståelse, tværkulturel kommunikation og udvikling af et globalt mindset. Workshoppen gav ENKOTECs medarbejdere en fælles referenceramme for virksomhedens videre arbejde med kulturforståelse.

På de øvrige workshops arbejdede vi med følgende specifikke kulturer, lande og regioner:

 • Rusland / CIS
 • Latinamerika
 • Fjernøsten
 • Mellemøsten og Nordafrika
 • Tyrkiet
 • Nigeria
 • Østafrika: Kenya, Uganda og Tanzania

Deltagerne var her de ledere og medarbejdere, der er i berøring med de pågældende markeder. Før hver workshop interviewede vi nøglepersoner hos ENKOTEC for at kunne skræddersy indholdet til deltagernes behov.

Fokus i alle workshops var at give ENKOTEC konkrete redskaber til at styrke kommunikation og samarbejde med kunder og partnere globalt. Vi kom typisk omkring:

 • Kulturel selvforståelse
 • Introduktion til C3’s kulturelle værktøjer
 • Udvikling af tværkulturelle samarbejdskompetencer
 • Råd til, hvordan man opbygger tillid og relationer til globale kunder
 • Grundig introduktion til fokuslandets samfundsforhold og kultur – og indsigt i de væsentligste forskelle mellem dansk kultur og fokuslandets kultur
 • Kommunikationsstile i de pågældende kulturer – både face-to-face og virtuel kommunikation
 • Træning og viden-overdragelse i forskellige kulturelle kontekster

En rød tråd gennem alle workshops var C3’s 4R-model. Modellen sætter fokus på de 4 kulturelle dimensioner Rank, Responsibility, Risk og Relationship, som det er vigtigt at være opmærksom på, når du arbejder tværkulturelt.

4R-modellen var rammen om den viden, workshop-deltagerne fik om de forskellige lande og kulturer. Samtidig lærte deltagerne at bruge modellen til at gennemskue, hvad der er på spil i tværkulturelle samarbejdssituationer, og hvordan man kan opnå bedre resultater ved at justere sin egen arbejdsstil.

Efter hver workshop blev en ny 4R-model for fokuskulturen sat op i ENKOTECs kantine. Senere blev de lagt på ENKOTECs intranet, så medarbejderne løbende kan vende tilbage til modellerne og få genopfrisket de vigtigste læringspunkter fra workshoppene.

Udbytte

Bent Just Petersen, Managing Director:

Bent Just Petersen, der er administrerende direktør og salgsansvarlig i ENKOTEC, fortæller her om, hvad virksomheden har fået ud af forløbet:

"Vi har maskiner og udstyr i hele verden og gør meget i service og opfølgning hos kunderne. Men en gang i mellem har vi undret os over, hvorfor kunderne gør, som de gør. Nu har vi fået en indsigt i kundernes kulturmæssige baggrund, så vi meget bedre forstår kundernes adfærd og også kan justere vores egen måde at gøre tingene på.

Særligt 4R-modellen er blevet et rigtig nyttigt redskab for os. Den har givet os en bredere og dybere forståelse af, hvorfor folk handler, som de gør, og hvad man skal være opmærksom på i de forskellige lande og kulturer. Og den har fået os til at indse, at det er os danskere, der er forskellige fra resten af verden, snarere end omvendt.

Vi synes, at indlægsholderne var meget kompetente, fordi de havde en relation til det område, de talte om. De havde boet og levet der. Så det, de fortalte om, var ikke bare noget, de havde læst, men noget de havde oplevet på egen krop.

Der er ingen tvivl om, at workshoppene har givet os en bedre forståelse for vores kunders forskellige kulturelle baggrunde. Vi har fået nogle redskaber med derfra, som vi kan tage frem af værktøjskassen, lige når det passer. Og vi slår jævnligt 4R-modellerne op på intranettet og får genopfrisket de vigtigste punkter.

Jeg vil bestemt anbefale C3 til andre, og vi kan sagtens selv finde på at vende tilbage med nogle nye, spændende lande, som vi vil høre mere om."

Hanne Krog-Meyer, After Sales, Marketing & Support Manager:

Hanne Krog-Meyer, der er After Sales og Marketing & Support Manager i ENKOTEC, fortæller her om udbyttet af C3’s workshops:

"Vi har kun én kunde i Danmark, resten er internationale, og det er vigtigt for os, at vores medarbejdere forstår hvordan de bedst kommunikerer med kunderne. Det gælder både vores serviceteknikere, som vi sender ud til kunder rundt omkring i verden, og medarbejdere i Danmark, der er i kontakt med kunderne på distancen. Derfor har disse kulturseancer været rigtig vigtige for os.

Noget af det mest interessante har været at få slået fast, hvor anderledes vi er i Danmark sammenlignet med faktisk det meste af verden. At have den bevidsthed, at folk ude i verden ikke tænker og handler på samme måde som vi danskere, det er meget vigtigt.

Jeg vil især fremhæve 4R-modellen. Den er god at have i baghovedet, og den giver en større bevidsthed, når man kommunikerer på tværs af kulturer, både per mail og i det hele taget.

Specielt det med Rank har været vigtigt. Vi har nogle gange oplevet at vores medarbejdere troede, at de havde lavet en aftale med kunden, men så skete der ingenting, og det undrede vi os over.

Efter dette forløb er vi blevet klar over, at det tit har noget med Rank at gøre. Måske har vi kommunikeret med en person for langt nede i hierarkiet hos kunden. Eller vi har ikke selv inddraget medarbejdere eller ledere med tilstrækkelig 'høje titler'. Her er vi enige om, at det har været en stor hjælp at have disse workshops.

Jeg synes også, at foredragsholderne var gode til at inddrage deltagerne og sørge for, at der hele tiden var dialog, og at alle kunne stille spørgsmål. Og det fungerede rigtig godt, at der var to foredragsholdere. Det gav en god dynamik at de kunne supplere hinanden.

Og så har det været rigtig dejligt at have workshops omkring så mange forskellige områder, fordi vi er blevet mere og mere fortrolige med bl.a. 4R-modellen, som har været gennemgående i hele forløbet."

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev