LEGO - CASE

LEGO er en af verdens førende producenter af legemateriale. Koncernen har hovedsæde i Danmark og globale kontorer i USA, Storbritannien, Kina og Singapore.

Da LEGO ønskede at styrke samarbejdet mellem en række danske medarbejdere og kinesiske kolleger og partnere, kontaktede man C3 Consulting.

Vi designede sammen med LEGO et modulforløb i kinesisk kultur og sprog, der strakte sig over 2 måneder, fordelt på 18 lektioners kulturtræning og 8 lektioner i kinesisk sprog. Målgruppen var 24 medarbejdere fra LEGO, der omfattede både designere, ingeniører og afdelingsledere.

Kernen i træningen var deltagernes egne cases.

Forløbet startede med, at deltagerne fik sat ord på de udfordringer, de oplevede i samarbejdet med Hong Kong-kinesiske og fastlandskinesiske kollegaer samt med kinesiske underleverandører.

I de følgende moduler arbejdede deltagerne videre med de pågældende cases, og vi kom undervejs omkring spørgsmål som:

  • Hvorfor reagerer dine kinesiske kolleger / partnere, som de gør?
  • Hvis der opstår misforståelser og konflikter i samarbejdet – hvordan håndterer du dem så bedst?
  • Hvordan kan du tilpasse din egen kommunikation og arbejdsstil, så du opnår bedre resultater i det daglige samarbejde?

Træningsforløbet gav deltagerne konkrete redskaber til at kommunikere og samarbejde mere effektivt med de kinesiske kolleger og underleverandører.

Samtidig fik de delt værdifulde erfaringer og opbygget en fælles referenceramme, der bragte LEGO videre i samarbejdet med de kinesiske kolleger og partnere.

Feedback fra deltagerne

Et velforberedt og engageret kursus

"Tak for et velforberedt og engageret kursus. Konceptet med interview inden kurset af medarbejdere fra Billund, Shenzen og HK har sikkert været med til at ramme vores behov så godt som det lykkes.

Det vi har fået, er en fælles og bedre forståelse for, hvad der kan være årsag bag nogle af de kommunikative udfordringer, vi har i hverdagen. Din måde at fremlægge på og engagere medarbejderne i undervisningen, har bragt os sammen og videre i vores hverdag.

Vores forventninger til den inspiration, kurset har givet os er fuldt indfriet."

Per Høvsgård
Senior director
LEGO

Vil spare LEGO Company for mange misforståelser og deraf ekstra udgifter

"På de relativt få lektioner vi havde, formåede du at skabe forståelse for, hvorfor tingene engang imellem ikke går som planlagt og årsagerne dertil.

Jeg er sikker på, at os der var så heldige at opleve din inspirerende undervisning vil spare LEGO Company for mange misforståelser og deraf ekstra udgifter."

Finn Daugaard Madsen
Projektleder
LEGO

Helt vildt så stor effekt kurset har haft

"Her omkring 2 måneder efter kurset fra C3 Consulting kan jeg sige, at det er helt vildt så stor effekt det har haft.

Har arbejdet i Kina i 4 år inden Annette kom på banen med al sin viden om Kina. Før kurset vidste jeg ikke særlig meget om Kina eller det der med guanxi – den kinesiske måde at netværke på, og udnyttede derfor ikke mit netværk i Kina.

Det gør jeg nu og sidste gang jeg var i Kina var samarbejdet med kineserne helt anderledes end før kurset. Kommunikationen er også blevet meget bedre nu og der sker ikke så mange misforståelser som før. Når vi har problemer kan jeg se, hvorfor de opstår og så løse dem igen."

Frank Nygaard Pedersen
Ingeniør
LEGO

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev