OJ ELECTRONICS - CASE

OJ Electronics styrker den globale kommunikation

OJ Electronics, der har såvel produktion som kunder og partnere verden over, ønskede i foråret 2014 at skærpe de globale kommunikations-kompetencer i udviklingsafdelingen. C3 gennemførte et skræddersyet forløb i global kommunikationstræning, hvor deltagerne fik redskaber til at kommunikere mere bevidst, præcist og effektivt i deres globale samarbejder.

OJ Electronics’ mål med træningen var at skærpe deltagernes kulturelle intelligens og styrke deres globale kommunikation – både internt i organisationen og eksternt med kunder og partnere – og dermed minimere risikoen for misforståelser og maksimere udbyttet af OJ’s globale aktiviteter.

De 14 deltagere på træningsforløbet bestod af ledere, projektledere, udviklere og andre medarbejdere fra OJ Electronics’ udviklingsafdeling.

De arbejder alle med base i Danmark, men samarbejder og kommunikerer dagligt med kolleger, kunder og andre interessenter i fx Sverige, Tyskland, Estland, Malaysia, Japan, Rusland, USA – og en lang række andre lande og kulturer.

En del af medarbejderne varetager rollen som udviklingskoordinatorer, hvor de koordinerer produktudviklingen med eksterne partnere.

Proces

C3 Consulting designede i samarbejde med OJ Electronics et træningsforløb, som kunne styrke deltagernes evne til at kommunikere og samarbejde effektivt på tværs af kulturelle og nationale grænser.

Forløbet strakte sig over 3 måneder i foråret 2014, og omfattede 3 halvdags-workshops med fokus på global kommunikation. Forud for den første workshop svarede deltagerne på spørgsmål omkring egne opgaver og globale udfordringer, så træningen kunne målrettes de konkrete problemstillinger, som OJ Electronics stod overfor. Samtidig opfordrede vi deltagerne til at reflektere over deres egen kulturelle baggage.

I perioden mellem hver workshop arbejdede deltagerne med at implementere den nye viden og redskaber i hverdagen. Fx valgte hver af deltagerne et eller flere fokus-lande, som de havde behov for mere viden om for at kunne optimere deres daglige arbejde. Ved hjælp af C3’s 4R-model – der fokuserer på de 4 vigtige kulturelle dimensioner Rank, Risk, Responsibility og Relationship – udforskede deltagerne gennem egen research og interviews, hvad det er vigtigt at være opmærksom på i samarbejdet med partnere/kolleger fra de pågældende lande.

Udbytte

Jan Gaardsted Dall, SW Manager, OJ Electronics, siger om udbyttet af forløbet:

”Vi har oplevet, at vi skal være meget klare i vores kommunikation med både vores kunder, men også vores eksterne partnere, som laver enten et helt produkt for os eller et underafsnit.

Vi eksporterer over 95%, så vores kunder er typisk ikke-danske. Når vi kommunikerer med dem om kravspecifikationer mv, så er det vigtigt for os at forstå præcis, hvad det er, de siger og skriver til os.

Jeg synes vi efter træningen er blevet en del mere skarpe på at snakke med vores kunder, så vi får på bordet hvad emnet er, hvorfor er det dét, hvad er det vi snakker om, hvad er det vi skal opnå, etc.

Vi har også en rolle i udviklingsorganisationen, der hedder udviklingskoordinator. Det er den person, den eksterne partner har kontakt til, når der skal foretages reviews og diskuteres tekniske løsninger. Og de personer, der har haft den rolle, har fået et løft, fordi de nu har en forståelse for, hvad der sker i den anden ende af telefonrøret, Skype og e-mail.

Der er nogen af vores medarbejdere, som ikke har prøvet kulturtræning før overhovedet, og det var virkelig en øjenåbner. De har fået en helt anden forståelse for, hvordan vi skal interagere med vores partnere og kunder.

Og så er Annette DEN bedste træner, jeg har oplevet i mit professionelle liv. Det er helt tydeligt, at hun har ’real-life’-erfaringer, og til enhver tid kan komme med eksempler, der matcher vores virkelighed, og relaterer til vores ’verden’.”

Om OJ Electronics

OJ Electronics A/S er en af verdens største producenter af termostater til elektrisk og vandbåret gulvvarme og en førende producent af elektroniske løsninger inden for varme og ventilation (HVAC). Med hovedkvarter i Sønderborg og salgskontorer i England, USA og Polen beskæftiger OJ Electronics A/S flere end 150 medarbejdere. Virksomheden eksporterer 97 % af sine produkter.

www.ojelectronics.com

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev