GLOBAL STEPS KOMBINERET MED INTERKULTUREL EXECUTIVE COACHING - CASE

Forside - Kundereferencer - Kundecases ud fra produkt - GLOBAL STEPS kombineret med interkulturel executive coaching - case

Fra Tyskland til Danmark til Kina og videre ud i Østasien

En forfremmelse indebar for denne leder en udstationering fra Tyskland til Danmark og forretningsrejser til Østasien. For at blive forberedt på sin nye rolle kombinerede han interkulturel executive coaching med C3's virtuelle læringsforløb GLOBAL STEPS.

En leder med ingeniør-baggrund havde arbejdet for den samme produktionsvirksomhed i Tyskland i mere end seks år, da han takkede ja til en mulighed for udstationering til Danmark.

Lederens nye stilling indebar daglig kontakt med produktionssteder i Østasien og forretningsrejser adskillige gange om året. Han glædede sig til samarbejdet med de globale forretningspartnere, men var klar over, at han først skulle sætte sig ind i deres måde at drive forretning på:

"Det var en vigtig motivationsfaktor for mig, at jeg fik chancen for at lære noget nyt. Jeg havde aldrig før rejst i Asien, så jeg kom frem til, at jeg havde brug for noget træning for at forberede mig.

Jeg vidste, at jeg var nødt til at lære hvordan jeg bedst kunne navigere i de komplekse relationer, der ligger i vores forretningsprocesser."

Lederen tog fat i HR, der kontaktede C3 Consulting for at finde en hurtig og målrettet løsning, der kunne klæde ham på til de nye opgaver.

Den valgte træningsløsning: GLOBAL STEPS kombineret med 1:1 coaching

For at matche lederens specifikke træningsbehov kombinerede C3 GLOBAL STEPS med målrettet 1:1 coaching.

GLOBAL STEPS er C3's virtuelle læringsforløb, hvor deltagerne med inspiration i videoer og andet online-materiale løser tre konkrete udfordringer relateret til interkulturel forståelse og kommunikation. Ved at løse udfordringerne, enten på egen hånd eller som del af en gruppe, lærer deltagerne at tilpasse deres arbejdsstil, så de bliver mere effektive i deres globale samarbejder.

Lederen havde masser af godt at sige om online-forløbet:

"Jeg kan godt lide muligheden for at se alle video-sessionerne. Du kan gentage en session afhængig af, hvor vigtig du synes den er, så det er meget fleksibelt på den måde. Jeg er langt mere vant til at se YouTube-videoer om hvordan du gør tingene fremfor at læse manualer om det, så for mig er det en god måde at få den grundlæggende viden på.

Hvad angår online-udfordringerne, så var det ikke noget med bare at åbne dokumentet, bruge to minutter på at skrive en løsning og så lukke det igen. Det tog noget tid at finde ud af, hvad der skulle stå, og hvordan det skulle skrives, og hvad der i virkeligheden var kernen i det hele.

Det var også vigtigt for mig, at jeg skulle omsætte mine overvejelser til konkrete ord og sætninger. Jeg har indset, at man nogle gange tænker at noget står helt klart, lige indtil man skal forklare det for andre, og i hvert tilfælde har det for mig været meget nyttigt med muligheden for at forklare en anden person, hvad jeg tænker."

Ved at bruge GLOBAL STEPS-forløbet til at lære om de helt grundlæggende begreber kunne lederen få et maksimalt udbytte af 1:1 coaching-sessionerne.

Kombinationen af GLOBAL STEPS og coaching gav ham både en bred indsigt i interkulturel kommunikation og muligheden for at gå dybere ned i de konkrete problemstillinger, han selv stod med:

"Vi ville tage et virtuelt møde, hvor vi snakkede om de grundlæggende begreber, og så ville jeg løse en af online-udfordringerne. Så talte vi om resultaterne af den udfordring og gik så videre til den næste udfordring ved vores næste møde.

Jeg indså, at de ting jeg skrev ned omkring udfordringerne ville være grundlaget for min næste coaching-session, så jeg inkluderede de ting, der var vigtige for mig.

Jeg vidste, at jeg virkelig selv var en del af træningen. Jeg var ikke bare en forbruger; jeg kunne komme med mine input, og det endelige udbytte ville også afhænge af mig."

Brug af træningens resultater i konkrete arbejdssituationer

Selvom det primære formål med træningen var at klæde lederen på til at få succes med sine samarbejder i Østasien, indså han hurtigt, at den også kunne hjælpe ham med at tilpasse sig til kulturen på den nye danske arbejdsplads.

4R-modellen brugt til at blive bevidst om kulturelle forskelle

C3's 4R-model (der fokuserer på de 4 kulturelle dimensioner Rank, Responsibility, Risk og Relationship) gav lederen en ramme til at forstå de forskellige normer og måder at opføre sig på, som han observerede på sin nye arbejdsplads:

"4R-modellen har vist sig at være et værdifuldt redskab, som du kan bruge til at få et overblik over kulturelle forskelle på en struktureret måde.

Da jeg lærte om de ting, kunne jeg nærmest øjeblikkeligt genkende dem i hverdagen, og jeg besluttede at lave min egen 4R-model ud fra min erfaring med at bo i to forskellige kulturer, mit hjemland Tyskland og nu Danmark, inden for den samme organisation.

Hvis du inden træningen havde spurgt mig, hvad forskellene mellem Danmark og Tyskland var, kunne jeg have nævnt noget af det, men jeg var ikke rigtig bevidst om det fulde omfang.

Da jeg var tvunget til at skrive det ned, blev jeg virkelig overrasket: Landene er fuldstændig forskellige! Der er flere forskelle end ligheder."

Forståelse af hierarki i Danmark og Kina fra et tysk perspektiv

Da lederen begyndte at blive bevidst om, hvordan hans danske kolleger var påvirket af deres kulturelle baggrund, kunne han se, at han kunne bruge de samme begreber til at forstå sine østasiatiske forretningspartnere, hvilket hjalp ham med at blive forberedt på sin første tur til Kina:

"Arbejdspladskulturen her i Danmark er anderledes, og det er grundlæggende fordi hierarki ikke spiller så vigtig en rolle som det gør i Tyskland. Ved at opleve disse kulturforskelle på førstehånd i min egen organisation har jeg set, at jeg godt kan tilpasse mig forskellige systemer. Og det har været en stor hjælp i mit arbejde i Kina.

Du er i en sindstilstand hvor du siger: Okay, ja, det er faktisk mærkeligt, men til en vis grad forventede jeg at det ville være mærkeligt, og jeg har noget baggrundsviden til at forstå, hvorfor det er mærkeligt.

Så du er et skridt foran, og du kan fokusere på andre ting. I stedet for at beskæftige dig med selve situationen, så kan du beskæftige dig med baggrunden for situationen."

Brug af kulturforståelse til at kommunikere effektivt

Fordi han nu bedre forstår, hvilken rolle hierarki spiller i forhold til hvordan folk kommunikerer, når der er andre til stede, har lederen lært at være omhyggelig med hvordan han sender e-mails til sine kinesiske forretningspartnere.

Han tager en bevidst beslutning om ikke at sætte for mange på CC, hvilket har haft en positiv effekt på kvaliteten af den information, han får:

"Så snart du involverer andre, så er den pågældende person nødt til enten at gøre hvad lederen forventer, eller, hvis du inkluderer folk lavere nede i hierarkiet, at vise at vedkommende er en stærk beslutningstager og vil lede i en bestemt retning.

Hvis du sætter en masse folk på CC, så vil du få et hurtigt svar og du vil få et svar, der er politisk korrekt."

Muligheder fremover

Træningen har været så nyttig, at lederen overvejer at køre den for hele sit team:

"Jeg kan nu se, at mine kolleger her i Danmark har en bestemt måde at håndtere tingene på, men der er stadig tidspunkter, hvor jeg tænker: Hvis flere havde denne baggrundsviden og gjorde den til en del af deres daglige arbejdsliv, så ville der være plads til forbedring.

Jeg mener, det ville være nyttigt. Vi skal bare finde tiden til at gøre det."

Vil du vide mere?

Vil du vide mere om, hvordan GLOBAL STEPS kombineret med interkulturel executive coaching kan styrke dine globale forretningskompetencer?

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev