BLOG

Forside - Nyheder og viden - Blog - Blog-indlæg
06.09.2017

Sådan bliver du kulturelt intelligent: 5 gode bøger at starte med

Er samarbejde på tværs af kulturer en del af din arbejdsdag?

Så når du med garanti længere, hvis du er kulturelt intelligent.

Du spilder mindre tid. Du opnår et mere effektivt samarbejde med globale kolleger og partnere. Og du bliver bedre til at udnytte de muligheder, der ligger i kulturelle forskelle.

Her anbefaler vi 5 bøger til dig, der vil udvikle – eller måske skærpe – din kulturelle intelligens.

1. KI: Kulturel Intelligens (2007) – af Elisabeth Plum m.fl.

Hvis du kun vil læse én bog om kulturel intelligens, så skal det være "KI: Kulturel Intelligens", der har Elisabeth Plum som hovedforfatter, og Bendikte Achen, Inger Dræby og Iben Jensen som medforfattere.

Det var Plum, der med udgivelsen af bogen i 2007 introducerede begrebet kulturel intelligens (KI) i Danmark. Bogen har lige siden været en fast følgesvend for os i C3.Kulturel intelligens er for Plum "evnen til at skabe et konstruktivt samarbejde med mennesker, der tænker og handler anderledes end en selv".

Den kulturelle intelligens består af tre dimensioner:

 • Interkulturelt engagement har at gøre med, hvor motiveret du er for at møde og lære af mennesker med en anden kulturel baggrund. Nysgerrighed er et nøgleord her.
 • Kulturforståelse handler både om, at du er bevidst om din egen kulturbaggrund, at du ved noget om fx globale kollegers baggrunde, og at du forstår hvordan de kulturelle forskelle påvirker jeres samarbejde.
 • Interkulturel kommunikation er dine konkrete handlinger, når du møder mennesker med en anderledes kulturbaggrund, og din evne til at justere dine handlinger, så du forbedrer samarbejdet.

De tre dimensioner spiller sammen og er lige vigtige. Det nytter fx ikke meget, at du ved en masse om indisk kultur, hvis du ikke formår at omsætte den viden til, hvordan du i praksis kommunikerer effektivt med din indiske kollega.  

Som Plum ser det (og vi er enige i C3), så er kultur ikke kun nationale kulturer. Der er også fagkulturer og organisationskulturer. Der er kulturer baseret på, hvilken familie du er vokset op i, og hvilke hobbies du har.

Kort sagt er kultur fællesskaber, der skabes mellem mennesker. Og da de fleste af os er del af mange fællesskaber, er vi også del af mange kulturer. Hvilke af vores "kulturelle identiteter", der har betydning i vores arbejdsliv, kan være vidt forskelligt fra situation til situation.

I starten af bogen folder Plum sin forståelse af kultur og kulturel intelligens ud. Så følger en række tema-kapitler, der fokuserer på mødet mellem fagkulturer, fusioner, samarbejde over landegrænser og etniske forskelle på danske arbejdspladser.

Plum og de tre medforfattere har årelang forskningsmæssig og praktisk erfaring med kulturelle forskelle. De erfaringer kommer virkelig i spil i tema-kapitlerne, der bugner af konkrete cases og praktiske metoder til, hvordan du kan udvikle din kulturelle intelligens. Lige til at gå ud og bruge.

Forfatterne er alle danske, og de fleste cases er hentet fra danske eller dansk-baserede virksomheder.

Men selv hvis du intet har med Danmark at gøre, kan vi stadig anbefale bogen, da der er masser af nyttig viden og praktiske råd, som du kan bruge i hvilken som helst tværkulturel arbejdssituation. Bogen findes også i en engelsksproget udgave: "CI: Cultural Intelligence - The art of leading cultural complexity" (2008).

2. Samarbejde lokalt og globalt: Forskelle er vitale (2013) – af Elisabeth Plum

Da vi i C3 er store fans af Elisabeth Plum, skal der endnu en af hendes bøger med her: "Samarbejde lokalt og globalt: Forskelle er vitale" (OBS: Bogen findes desværre kun på dansk).

Fundamentet er igen den kulturelle intelligens, som Plum lancerede i bogen "KI: Kulturel Intelligens". Men fokus her er et andet: Hvordan kan du bruge din kulturelle intelligens til mere end bare at tackle de udfordringer, kulturforskelle kan skabe – så du faktisk vender forskellene til en fordel?

Den røde tråd gennem bogen er samarbejde. Samarbejde på tværs af organisatoriske siloer. Samarbejde i det tværfaglige team. Samarbejde i globale teams.

Ifølge Plum ligger der et stort uudnyttet potentiale i kulturelle forskelle. For forskelle kan bruges til at skabe ny viden, forbedre processer og udvikle nye produkter. Men det kræver, at ledere og medarbejdere i din organisation er bevidste om forskellene og tør tale om dem. Først da kan I bringe dem i spil som en ressource.

Et klassisk eksempel er den dansk-baserede virksomhed, der har datterselskaber rundt om i verden. I det danske HQ opfatter man virksomheden som global, selvom kulturen i hovedkvarteret faktisk er meget dansk. Derfor går man glip af nyttige input fra de lokale datterselskaber, der ellers kunne bidrage til vækst og udvikling.

Også denne bog er fyldt med cases, praktiske redskaber og reflekterende spørgsmål. Så hvis du ønsker at udnytte forskellene i fx jeres tværfaglige team, globale projektgruppe eller på tværs i jeres organisation bedre, så er der masser af inspiration at hente.

3. The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business (2014) – af Erin Meyer

Erin Meyer, der er tilknyttet den internationale business school INSEAD, er opvokset i USA, fransk gift og har boet og arbejdet i USA, Europa og Afrika. Hun har studeret forretningskulturer i lande verden over.

På den baggrund lancerer hun i "The Culture Map: Breaking Through the Invisible Boundaries of Global Business" en model, der gør det lettere at navigere i tværkulturelle samarbejder.

Fokus er her på national kultur. Meyers model har otte skalaer, som de forskellige landes kulturer placeres ind på. Skalaerne viser, hvordan folk i de pågældende lande typisk foretrækker at gøre det, når de:

 • kommunikerer
 • giver hinanden feedback
 • leder
 • træffer beslutninger
 • opbygger tillid til hinanden
 • er uenige
 • planlægger
 • overbeviser hinanden

På den måde kan du sammenligne præferencerne i din egen kultur med dine globale forretningspartneres kultur og blive opmærksom på, hvilke ligheder og forskelle der er. Den viden er guld værd i nærmest alle tværkulturelle arbejdssituationer.

Meyer kombinerer modellen med små historier om typiske misforståelser i det globale samarbejde. Mange af dem bygger på forfatterens egne erfaringer. Hun analyserer, hvad der gik galt, og kommer med praktiske råd til, hvordan misforståelserne kan undgås.  

"The Culture Map" er langt fra den første bog, der placerer verdens lande ind på skalaer, hvor du kan sammenligne landenes kulturelle præferencer. Men i C3 er bogen vores absolutte favorit.

Meyers model er analytisk skarp, meget nuanceret og nem at bruge. Bogen er forskningsbaseret, men uden at den bliver teori-tung. Case-historierne er ærlige og lærerige. Og så er bogen så velskrevet, at du med fornøjelse kan læse den fra ende til anden (og har du for travlt til det, er den også nyttig som opslagsbog).

Som et ekstra plus spiller "The Culture Map" fint sammen med C3s egen 4R-model, da flere af de kulturelle skalaer overlapper med vores 4 R'er: Rank, Responsibility, Risk & Relationship (hvis du ikke kender vores 4R-model, så kan du læse mere om modellen her).

Med Meyers bog i tasken og vores 4R-model i baghovedet er du godt rustet til hvilken som helt tværkulturel opgave eller udfordring, du måtte stå overfor!

4. Expand Your Borders: Discover Ten Cultural Clusters (2013) – af David Livermore

David Livermore er også en af vores favorit-forfattere i C3. Livermore er ekspert på global ledelse og kulturel intelligens, og han leder The Cultural Intelligence Center, der arbejder med måling og udvikling af kulturel intelligens.

Livermore definerer kulturel intelligens (CQ) som "the capability to relate and work effectively in culturally diverse situations".

Hos Livermore vil den kulturelt intelligente person have kompetencer inden for:

 • CQ Drive: Din motivation for at justere din adfærd i tværkulturelle situationer
 • CQ Knowledge: Din forståelse af kulturelle ligheder og forskelle
 • CQ Strategy: Din evne til at planlægge tværkulturelle interaktioner
 • CQ Action: Din evne til at justere din adfærd i tværkulturelle situationer

Livermore har skrevet en række bøger om, hvordan du arbejder og leder effektivt globalt. I "Expand Your Borders: Discover Ten Cultural Clusters" er fokus på CQ Knowledge: Bogen giver dig en forståelse af kulturelle ligheder og forskelle på tværs af kloden.

Opbygningen er enkel: Livermore gennemgår i 10 kapitler de 10 "kulturelle klynger", som verdens lande og kulturer sådan cirka kan opdeles i – fx Nordeuropa, Latinamerika og Sydasien.

For hver klynge opridser han den historiske baggrund, de vigtigste kulturelle dimensioner og de vigtigste forskelle inden for klyngen. Og så kommer han med praktiske tips til, hvordan du bedst samarbejder med folk fra de enkelte klynger.

Bogen er kort – kun godt 100 sider – så Livermore maler med den helt brede pensel her. Derfor skal bogen bruges med omtanke, hvilket forfatteren også selv understreger.

I indledningen fortæller Livermore, hvordan han tidligere holdt sig fra at komme med den slags overordnede beskrivelser af kulturer. For i virkeligheden er verdens kulturer jo uendelig komplekse, og hvert enkelt menneske er unikt. Livermore ville nødigt forsimple tingene og bekræfte kulturelle stereotyper.

Problemet er bare, at nogle gange har folk behov for helt overordnede beskrivelser.

Måske har du aldrig før haft med andre kulturer at gøre, men nu er du blevet ansvarlig for kontakten med kunder verden over. Derfor har du brug for et lynhurtigt overblik over nøgleforskellene mellem din egen og dine kunders kulturer, så du ikke starter samarbejdet med at falde i de allermest typiske kulturelle faldgruber.

Er Livermores bog en udtømmende beskrivelse af verdens kulturer og befolkninger? Nej, slet ikke.

Vil du møde undtagelser i den virkelige verden, der ikke matcher bogens beskrivelser? Ja, masser.

Bliver du kulturelt intelligent, når du har læst bogen igennem? Nej, der skal meget mere til.

Så tag bogen for det, den er: Et sted at begynde for dig, der arbejder med kolleger eller partnere verden over, men har alt for travlt til at gå i dybden med de forskellige kulturer. 

5. The Art of Managing Remote Teams (2014) – en serie e-bøger af Hugo Messer m.fl.

Vores sidste anbefaling er faktisk en hel serie af e-bøger inden for området "The Art of Managing Remote Teams". Serien er relevant for dig, der samarbejder med medarbejdere, kolleger eller partnere på distancen.

Igennem seks korte bøger sætter serien spot på spørgsmålene:

 • Hvordan forbereder du dig på at lede et team på distancen?
 • Hvordan organiserer du bedst nearshore eller offshore samarbejde?
 • Hvordan håndterer du kulturelle forskelle, når du leder offshore/nearshore teams?
 • Hvordan kommunikerer du effektivt med et virtuelt team?

Serien er samlet af Hugo Messer, der selv har omfattende erfaring med offshoring/nearshoring og virtuelt samarbejde.

Da Messer i sin tid selv ledte efter bøger om emnet, var det meste han fandt for teori-tungt. Derfor besluttede han at lave en bogserie fyldt med praktiske råd.

Hver bog har artikler af 3-5 forfattere fra forskellige steder i verden, der alle har masser af hands-on erfaring, som de rundhåndet deler ud af. 

Fx bidrager danske Thomas Tøth, der er ekspert på offshoring inden for IT-branchen, med en indsigtsfuld artikel om, hvordan du får samarbejdet til at fungere i teams, hvor medlemmerne er spredt på tværs af grænser og tidszoner. 

Bogserien er lavet som et crowdsourcing-projekt, så der er brugt meget lidt tid på redigering, opsætning etc. Til gengæld kan alle artiklerne læses for sig selv.

Så hvis du har brug for hurtige og helt praktiske råd til fx hvordan du planlægger dit offshore-projekt, hvordan du opstarter et virtuelt team eller hvilke kommunikationskanaler det er bedst at bruge hvornår, så er der hjælp at hente i serien her.

Få hele vores liste med anbefalede bøger

Har du fået appetit på flere bøger, der kan styrke din kulturelle intelligens?

Så kan du måske have gavn af vores fulde kommenterede bogliste, hvor vi anbefaler 15 bøger fordelt på emner som kulturforståelse, global ledelse, globale teams og mangfoldighed & inklusion.

Bare mail os på kontakt@c3consulting.dk og skriv et par ord om, hvorfor du er interesseret i listen, så mailer vi den retur til dig.

Ønsker I at styrke den kulturelle intelligens i jeres organisation?

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev