BLOG

Forside - Nyheder og viden - Blog - Blog-indlæg
09.12.2019

Svar på 5 typiske spørgsmål om ungarsk forretnings- og arbejdskultur

Selvom Ungarn rent geografisk ikke ligger langt væk fra Danmark, er den kulturelle distance mellem de to lande ret stor. Det overrasker mange danskbaserede virksomheder, som allerede opererer globalt, og som ikke forventer at støde på betydelige kulturelle forskelle i et andet europæisk land. Her kan du lære om nogle af de største forskelle mellem dansk og ungarsk forretnings- og arbejdskultur.

Hvor vigtigt er hierarki i Ungarn? Hvordan sikrer jeg god kommunikation med ungarske kolleger? Hvordan bør jeg henvende mig til ungarske forretningsforbindelser i en e-mail?

Det er nogle af de spørgsmål, som vi oftest får fra deltagerne på vores ungarske kulturtrænings-sessioner i Danmark.

For at få svar på både de og andre spørgsmål har vi talt med en af C3's landespecialister på Ungarn, Szilárd Burján.

Szilárd blev født i Rumænien, men flyttede tidligt i sit liv til Ungarn. Siden da har han boet i en række forskellige lande i både Europa og Asien. Szilárd taler både ungarsk, rumænsk og engelsk, og han har tværkulturel arbejdserfaring inden for forskellige områder som international uddannelse, international kommunikation og international projektledelse.

1. Hvordan skaber og fastholder jeg et godt samarbejde med ungarske kolleger?

I Ungarn er opbygning af relationer ekstremt vigtigt.

Lad os her tage et kig på C3 Consultings 4R-model, som fokuserer på de vigtige kulturelle dimensioner rank, relationship, risk og responsibility (hvis du ikke kender 4R-modellen, kan du finde en introduktion til modellen her).

Hvis du laver en 4R-analyse af både Ungarn og Danmark, vil du kunne se en stor forskel mellem landene ift. relationer. Ungarn er i høj grad et relationsorienteret samfund, hvor det er vigtigt, at du bruger tid på at socialisere med kolleger og forretningsforbindelser. I modsætning til det bruger danskere typisk ikke meget tid på at opbygge relationer til forretningsforbindelser, men har snarere fokus på at være effektive og få opgaverne løst.

Så hvis du gerne vil have respekt og tillid fra dine ungarske kolleger, er det en god ide at bruge meget tid på at skabe gode relationer.

For danskere kan det måske være svært at skelne mellem, hvad der for ungarere er egentligt arbejde, og hvad der er fritid. Selvom folk i Ungarn bestemt sætter pris på deres fritid, så forsømmer de typisk aldrig muligheden for at opbygge relationer. Derfor er det vigtigt, at du også går ud og laver forskellige ting med dine kolleger. Tag ud og få jer nogle drinks, spis en middag sammen, tag til konferencer, receptioner osv.

For at opretholde gode relationer og opbygge tillid er det også en god ide, at du jævnligt tager en snak med dine ungarske kolleger. På den måde kan du vise, at du er interesseret i, hvad der sker i deres liv.

Generelt er det bedre, at du ringer én gang, end at du sender tre e-mails. Det gør det mere personligt. For en dansker føles det måske som spild af tid at ringe til en kollega eller forretningsforbindelse bare for at høre, hvordan han/hun har det – måske føler du ligefrem, at du trænger dig på. Men husk, at det i Ungarn er en måde at pleje både dine relationer og din forretning på.

Du skal ikke være bange for at stille dine ungarske kolleger personlige spørgsmål om fx familie, men lad være med at gøre det, første gang I mødes. Start med mere generel smalltalk, og når I så har fået skabt en god relation, så kan du stille nogle mere personlige spørgsmål for at vise din interesse.

Hvis en ungarsk kollega inviterer dig hjem, så sig ja tak til invitationen, og tag en gave med. Hvis det er en familie, er det en god ide at tage gaver med til alle familiemedlemmerne – inklusive børnene. Ungarere er generelt et meget gæstfrit folkefærd, så hvis du er gæst hos ungarske kolleger, så vis, at du nyder at være der, at du kan lide maden, osv. Så kan du godt regne med, at din ungarske vært også nyder at have dig som gæst.

Hvis en kollega eller forretningspartner inviterer dig ud at spise på en restaurant, kan du godt spørge den anden person om, hvordan I skal betale regningen. Når det handler om at gå ud, er der ikke nogen bredt accepteret standard om, hvem der skal betale. Til gengæld, hvis du bliver inviteret til nogens hjem, så må du aldrig nogensinde spørge, om du skal betale for middagen eller en del af den!

2. Hvordan sikrer jeg god kommunikation med ungarske forretningsforbindelser?

Når du ønsker at sikre god kommunikation med dine ungarske kolleger, ansatte eller forretningsforbindelser, er det endnu en gang specielt vigtigt, at du bruger tid på at bygge gode relationer.

Det betyder også, at smalltalk er en vigtig del af forretningsmøder. Hvis du deltager i et møde i Ungarn, så lad være med at gå direkte til punkterne på dagsordenen.

Til møder i Ungarn er det normalt, at deltagerne udforsker, hvilke koblingspunkter der er mellem organisationerne, for at kunne skabe de mest frugtbare forretningsforbindelser. Så forsøg at finde nogle fælles punkter mellem dig og din forretningspartner, prøv at finde ud af, hvad I har tilfælles, eller vis generelt bare interesse i de mennesker, som deltager i mødet.

3. Hvilken rolle spiller hierarki og status i Ungarn?

Hierarki og status spiller en vigtig rolle i Ungarn.

Hvis du ser på rank i 4R-modellen, vil du også her se en stor forskel mellem Ungarn og Danmark. I Ungarn er der et tydeligt hierarki, mens hierarkiet i en typisk dansk organisation er meget fladere. I Ungarn er det sjældent, at folk åbent udfordrer hierarkiet, hvor det i Danmark normalt er acceptabelt, at ansatte udfordrer deres chefer, hvis de føler, at de har noget bedre at bidrage med.

Det er vigtigt i Ungarn, at du viser, at du både respekterer hierarkiet og de personer, som har en højere status, end du selv har. Hvis du som dansker er leder for ungarske ansatte, så vær opmærksom på, at dine ansatte typisk ikke vil sige dig eller andre overordnede imod, netop fordi der er et tydeligt hierarki.

Tilsvarende skal du typisk have en høj position i en ungarsk virksomhed, hvis du skal træffe beslutninger. Hvis du som medarbejder lavere nede i hierarkiet kommer på en god ide, er du nødt til at præsentere ideen for din overordnede, som så vil beslutte, om ideen skal føres ud i livet.

Selvom der er et hierarki i ungarske virksomheder, er det normalt i orden for de ansatte at komme med ideer. Men du bør tænke dig grundigt om, før du præsenterer en ide. Hvis du kommer med en dårlig ide, er der en risiko for, at du mister respekt fra både dine kolleger og chefer og taber ansigt. Så huskereglen "tænk, før du taler" gælder i særdeleshed i Ungarn!

Når det kommer til hierarki, spiller alder også en rolle – i ungarske virksomheder har ældre medarbejdere generelt en højere status end yngre kolleger.

4. Hvordan bør jeg generelt henvende mig til ungarske forretningsforbindelser?

Ungarn er sammenlignet med Danmark en ret formel kultur, når det kommer til, hvordan folk henvender sig til hinanden.

Så hvis du fx skriver en e-mail, bør du bruge en formel tone. Det er normalt at skrive fx "Kære hr., fornavn, efternavn". Medmindre den person, som du skriver med, slår en mere uformel tone an, er det typisk bedst bare at forblive formel. Og hvis du skriver til en person, som er højere i hierarkiet, end du er, bør du være endnu mere formel for at vise din respekt.

Når det kommer til e-mails, behøver du ikke at bruge så meget smalltalk, som du gør, når du taler med en ungarsk forretningspartner eller kollega. Her er det i orden, at du kommer hurtigere frem til formålet med e-mailen.

5. Er der noget, som jeg bør undlade at tale om med en ungarsk forretningsforbindelse?

Den nuværende politiske situation i Ungarn er ret kontroversiel, og det er en sag, mange folk i Ungarn har stærke holdninger til.

Det er et følsomt og komplekst emne, hvor du ikke mindst som udlænding hurtigt vil komme på glatis. Så hvis du virkelig gerne vil eller af en eller anden grund er nødt til at diskutere den ungarske politiske situation, så start med at læse, researche og brug tid på at sætte dig rigtig grundigt ind i tingene.

Måske er du som dansker vant til at diskutere politik og lave jokes om danske politikere, men generelt – hold dig fra den slags i Ungarn.

Et par ekstra ting, du skal være opmærksom på

Det er vigtigt at forstå, hvordan historien har påvirket den ungarske befolknings selvforståelse og adfærd.

Det centraliserede bureaukrati under socialismen havde en stor indflydelse på de sociale strukturer. Det er kun få årtier siden, at både privatlivet og arbejdslivet blev domineret af den allesteds-nærværende socialistiske stat. Sporene fra den tid spiller stadig en stor rolle i hverdagen.

Der har i den senere tid været en stærk bølge af positiv udvikling og reformer, men det har typisk ikke ændret den ældre generations tankegang. De, der er født og opvokset under socialismen, har derfor ofte et andet perspektiv, end den yngre generation har.

Vær også opmærksom på, at du ikke bare kan tage til Ungarn og forvente, at du nu ved, præcis hvordan alle ungarere er, og hvordan de vil reagere i forskellige sammenhænge. Kultur er dynamisk, og alle individer er forskellige, så du vil aldrig kunne give ét korrekt svar, når det kommer til kultur. Så vær nysgerrig, og mød de kulturelle forskelle med en undersøgende tilgang.

Sidst, men ikke mindst: I C3 Consulting tror vi på, at al kulturel forståelse begynder med selvforståelse.

Så når du arbejder tværkulturelt, så start med at blive opmærksom på din egen kulturelle bagage og alt det, du tager for givet. Det er fundamentet for, at du kan finde de vigtigste forskelle mellem din egen og andre kulturer og lære at håndtere dem konstruktivt.

Har du brug for inspiration til, hvordan du skærper din kulturelle selvforståelse? Så se vores artikel her.

Og læs meget mere her om, hvordan vi arbejder med kultur i C3 Consulting.

Vil du lære mere om, hvordan du samarbejder effektivt med dine ungarske forretningspartnere?

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev