BLOG

Forside - Nyheder og viden - Blog - Blog-indlæg
09.11.2020

Dansk og tysk arbejdskultur: Her er de vigtigste forskelle

Selvom Tyskland ligger lige over grænsen fra Danmark, er der vigtige forskelle mellem arbejdskulturen i de to lande. Læs med her og bliv klogere på, hvordan du får det bedste og mest effektive samarbejde med dine tyske kolleger og forretningsforbindelser.

Hvordan smalltalker jeg med mine tyske kolleger? Hvor vigtigt er hierarki i den tyske del af vores organisation? På hvilke områder er tyskere kulturelt forskellige fra danskere?

Det er nogle af de spørgsmål, vi typisk får fra deltagerne på vores tyske kulturtræningssessioner i Danmark. For at besvare dem har vi allieret os med en af C3’s landespecialister på Tyskland, Birgitte Ovesen.

Birgitte har boet i en række europæiske lande, herunder 12 år i Sydtyskland. Med sin årelange erfaring med at arbejde på tværs af landegrænser og kulturer rådgiver Birgitte i dag virksomheder med opgaver inden for Global Mobility og HR.

1. Hvad er de allervigtigste forskelle mellem dansk og tysk arbejdskultur og omgangsform?

Du har allerede taget et vigtigt første skridt, når du er opmærksom på, at der er forskelle, og at du respekterer det. Du kan ikke bare hoppe ud i noget med en forventning om, at når vi gør sådan i Danmark, så gør man det nok også i Tyskland. Nej, det gør man sikkert ikke.

Selvom Danmark og Tyskland er nabolande, er der rigtig store forskelle mellem de to lande.

Det handler både om en forskel i historie, kultur, mentalitet og om hele den måde, landet er opbygget på, hvor Tyskland er bygget op af forbundsstater.

Tyskere er overordnet set mere formelle end danskere. I Tyskland er formaliteterne med til at skabe tryghed i forretningsrelationerne, hvor mange i Danmark baserer den slags relationer på tillid. Det er en forskel, der afspejles i mange forskellige situationer og aspekter; den måde man arbejder på, og den måde man omgås på.

En konkret måde, det formelle kommer til udtryk, er, at man i Tyskland i udgangspunktet er "Des", og man præsenterer sig med hele sit navn og stilling.

Når du har kendt din tyske samarbejdspartner i et godt stykke tid, og I har opbygget en tillidsfuld relation, kan det være OK at blive "dus" – men det er vigtigt, at forslaget om at blive dus kommer fra den af jer, der er øverst i hierarkiet eller ældst.

Hvis du vil spørge en tysk kollega, om I skal være dus, så gør det på tomandshånd frem for i en gruppe. At blive dus berører folks personlige integritet, og det er ikke alle tyskere, der vil bryde sig om det.

Mange unge tyskere er uformelle omkring deres jævnaldrende kolleger, mens de er Des med cheferne, som også indbyrdes er Des. Du kan også sagtens have kolleger, som du er Des med i arbejdstiden, men dus med efter fyraften. Måske vil du også støde på mellemløsninger, hvor I fx er Des men tiltaler hinanden ved fornavn.

Tonen i det skrevne sprog er generelt mere formel end den mundtlige omgangstone.

Så selvom du er blevet dus med din tyske kollega, så fortsæt med at holde den formelle tone på skrift. Og selvom du i en telefonsamtale har været dus med nogen, bør du i en opfølgende mail bekræfte med fx "Sehr geehrter Herr".

2. Hvad er de typiske forskelle i danskeres og tyskeres arbejdsstil?

Hvis man maler med den brede pensel, kan man sige, at tyskerne er meget korrekte, meget høflige, meget punktlige. Du kommer ikke for sent til et møde i Tyskland. Tyskere er også generelt mere detaljeorienterede end danskere, så hvis du i Danmark laver en PowerPoint-præsentation med ti slides, så bruger du måske tyve slides i Tyskland.

Detaljerne og de mange informationer er med til at vise, at du er professionel og velforberedt. Samtidig er det også en formalitet, så man har indholdet af et oplæg dokumenteret på skrift, ligesom man som regel har et mødereferat. Den skriftlige dokumentation er typisk vigtigere i Tyskland end i Danmark.

En anden forskel er, at der som regel er en lidt mere formel dresscode i Tyskland sammenlignet med Danmark. Du har den pæne skjorte på, når du kommer til et møde, og du lader de slidte cowboybukser blive derhjemme.

Der er selvfølgelig generationsforskelle, og der kan også være forskelle baseret på firmakultur og branche. I IT-branchen kan du fx typisk være mere uformel. Og så er der store regionale forskelle, så du kan heller ikke forvente, at det, der er accepteret i Nordtyskland, også er accepteret i Sydtyskland.

3. Hvordan kan jeg sikre god kommunikation med mine tyske kolleger og forretningsforbindelser?

Det allerbedste vil være, hvis du lærer noget tysk. Når du kommer udefra og forsøger at komme ind på tyskernes banehalvdel, så er det respektfuldt at forsøge at tale på deres sprog. Det vil åbne døre for dig, hvis du i hvert fald kan de første høflighedsfraser på tysk. Derfra vil det som regel være okay, at du slår over i engelsk.

Du skal være klar over, at mange tyskere ikke er nær så gode til engelsk som danskerne. Det skyldes, at før i tiden lærte man først engelsk meget sent i den tyske skole, og at alt, hvad du ser i fjernsynet, er synkroniseret. Man har historisk besluttet, at ingen skal være udelukket fra at følge med i film, og derfor er tyskerne slet ikke vant til at høre engelsk som danskerne.

Igen kan IT-branchen være en undtagelse, for der er engelsk mere eller mindre hovedsproget, og den yngre generation taler også typisk godt engelsk. De universitetsstuderende taler i dag engelsk på niveau med unge mennesker i Danmark.

De fleste tyskere foretrækker i en forretningssammenhæng at gå ret direkte til en saglig og faglig diskussion frem for at indlede med en masse smalltalk. Men hvis det passer ind med lidt smalltalk, så vælg emnet med omhu. Tal fx hellere om Bundesligaen end den nationale historie, der kan være et lidt følsomt emne.

Vær også opmærksom på, at den tyske kommunikationsstil er endnu mere direkte end den typiske danske stil. Mange tyskere er åbent kritiske og er ikke bange for en kritisk diskussion – heller ikke, hvis det fører til en faglig konflikt. En sådan kritik vil være saglig og baseret på gode argumenter, og diskussionen kan bruges til at analysere, hvad der egentlig er problemet.

Vær altid velforberedt, hav detaljerne klar, vær meget nøjagtig omkring det, du gerne vil opnå.

Du bør også have en langsigtet plan for, hvordan I skal gå videre, hvad der er næste step, så at sige.

Mange tyskere kan godt lide sikkerheden i at have et perspektiv for, hvad der videre skal ske, hvis I bliver enige om det indledende. Der skal ikke være ret meget overladt til tilfældighederne.

Du kan også godt tale ret åbent om prisen på et produkt og være ærlig med hensyn til markedet og betingelserne. I Tyskland vil folk typisk gerne have kendsgerningerne på bordet. På den måde fremstår du mere professionel, og det vil hjælpe dig til at opnå respekt.

4. Hvilken rolle spiller hierarki og status i Tyskland?

Hierarkiet er virkelig stærkt, og det spiller en enorm rolle. Og status er ekstremt vigtigt. Om du har titel af chef eller direktør, kan i nogle tilfælde både have direkte betydning for, hvilket kontor og hvilken bil du får stillet til rådighed, og for, hvordan dit samarbejde med kolleger kommer til at forløbe.

Hierarkiet er meget mere udtalt end i Danmark, hvor alle i et møde typisk godt kan modsige hinanden og endda sige chefen imod. Det ville du skulle have nogle rigtig gode argumenter for at gøre i Tyskland. Du kan også være nødt til at acceptere, at selvom din ide måske bliver implementeret, så er det ikke nødvendigvis dig selv, der følger den til dørs.

Det hænger også sammen med, at der er en anderledes beslutningsproces i Tyskland. Der er en meget klar struktur i organisationen, der er en meget klar ansvarsfordeling. Når man har haft et møde med flere medarbejdere, er det ikke ualmindeligt, at cheferne trækker sig tilbage og diskuterer det, og så bliver beslutningen truffet længere oppe i hierarkiet.

I Danmark er du måske vant til at arbejde under filosofien ”frihed under ansvar”, og du finder det naturligt selv at forsøge at udvikle den opgave, du har fået stillet. En tysk medarbejder vil typisk løse opgaven, men først udvikle videre på den, hvis han/hun bliver bedt om det.

Så husk, hvis du som dansker kommer ind på det tyske arbejdsmarked med en masse innovative og kreative ideer, at du ret tidligt i forløbet skal spørge din tyske chef om rammerne og ikke bare køre videre på egen hånd.

5. Hvordan fungerer en “almindelig” tysk arbejdsplads?

De fleste tyske medarbejdere har en arbejdsuge på omkring 41 timer.

En vigtig undtagelse er, at rigtig mange yngre kvinder arbejder på deltid. Mange kvinder er væk fra arbejdsmarkedet i et par år, når de har fået børn, og når de vender tilbage, vil de typisk arbejde på halv tid. Det vil også sige, at de skal nå en hel masse på den deltid, de har. Så der er typisk mindre plads til smalltalk og mindre plads til det sociale, fordi de skal nå hjem og hente barn.

Mandag morgen kan folk godt lige vende weekendens fodboldkamp, så den kan du med fordel være opdateret på! Ellers holder man som kolleger i udgangspunktet en formel omgangsform i hverdagen.

Der bliver ikke brugt lige så meget tid ved kaffemaskinen som i Danmark, og man blander sig heller ikke på samme måde i kantinen på tværs af afdelinger – og slet ikke på tværs af hierarkiet. Det kan godt være, at chefen sidder sammen med sin afdeling og spiser frokost, men du sætter dig ikke hen til chefen fra en anden afdeling og spiser frokost med vedkommende.

Hvis du som dansker kommer ind i en tysk virksomhed, så start med at sætte dig sammen med dine tyske kolleger og snak med dem om, hvad deres forventninger er og hvordan de arbejder. På den måde lytter du, du engagerer dig, du viser interesse for det, de laver, og hvordan arbejdsdagen forløber for dem.

At lytte til dine kolleger og generelt have en nysgerrig og undersøgende tilgang giver dig det allerbedste fundament til at samarbejde med dine tyske kolleger – og på tværs af kulturer i det hele taget!

Et par ekstra ting, du skal være opmærksom på

Husk, at Tyskland er et stort land med en omskiftelig historie, også i nyere tid, og derfor kan der både være store regionale forskelle og kulturelle forskelle mellem generationerne.

De tyskere, du vil møde, kommer alle sammen med hver deres personlighed og hver deres mix af kulturelle indflydelser. Blogindlægget her kommer med nogle generelle bud på, hvordan tysk kultur adskiller sig fra den danske, men husk at bruge dine egne observationer, stil gode spørgsmål, og vær altid parat til at justere og nuancere din kulturelle viden!

Se vores blogindlæg her for at blive klogere på, hvordan du stiller gode spørgsmål på en kulturelt intelligent måde.

I C3 Consulting tror vi desuden på, at al kulturel forståelse begynder med selvforståelse. Så start med at grave i din egen kulturelle baggrund, så du har et oplyst grundlag at finde forskelle og ligheder med andre kulturer på.

Har du brug for inspiration til, hvordan du skærper din kulturelle selvforståelse? Så se vores blogindlæg her.

Sådan kommer du videre

Vil du lære mere om, hvordan du sikrer et godt samarbejde med tyske kolleger og forretningsforbindelser? Læs om vores landespecifikke kulturtræning her eller kontakt os for en snak om, hvordan vi matcher dit behov for tysk kulturtræning.

Vil du have mere inspiration til dit tværkulturelle arbejde? Så følg os her på LinkedIn – og tilmeld dig vores nyhedsbrev i formularen herunder.

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev