BLOG

Forside - Nyheder og viden - Blog - Blog-indlæg
09.05.2022

HURTIGT TIP: 2 nøgleforskelle mellem japansk og kinesisk arbejdskultur, du skal være opmærksom på

Når du arbejder globalt, så hav in mente, at der kan være vigtige forskelle mellem arbejdskulturer, der ellers ude fra ser meget ens ud.

Her ser vi på japansk og kinesisk arbejdskultur som eksempler.

Lad os sige, du selv har baggrund i dansk arbejdskultur, og at du i flere år har haft kinesiske kolleger i jeres datterselskab i Shanghai. Nu skal du, som led i et nyt projekt, samarbejde med flere japanske forretningspartnere.

Måske er din første tanke, at de ting, du har lært om den kinesiske arbejdskultur, nok også gælder for den japanske.

Der er da også mange ligheder.

Fx vil både dine japanske og kinesiske kolleger sandsynligvis lægge større vægt på opbygningen af personlige relationer og foretrække en mere indirekte kommunikationsform, end du er vant til fra den danske arbejdskultur.

Men der er også et par afgørende forskelle, som du kan læse om herunder.


1. Beslutningstagning

KINA:

De fleste kinesiske virksomheder har en top-down-tilgang til beslutningsprocesser. Det er den relevante leder, der har ansvaret for at indhente den nødvendige viden og så træffe en beslutning. Og beslutninger bliver tit truffet ganske hurtigt. Til gengæld er beslutningen ikke mejslet i sten; den kan sagtens diskuteres og ændres senere, når situationen kræver det.

JAPAN:

Den typiske japanske tilgang til beslutningsprocesser er ekstremt konsensuspræget og bottom-up. En rum tid før en beslutning skal træffes, begynder ledere på de lavere niveauer at diskutere sagen. Når de har opnået konsensus, rykker deres forslag et niveau op i hierarkiet. Og sådan fortsætter det, indtil forslaget har nået det højeste relevante ledelsesniveau. Selve beslutningsprocessen kan tage lang tid – men når først beslutningen er truffet, ligger den fast og bliver typisk implementeret ganske hurtigt.


2. Tid og planlægning

KINA:

Den typiske kinesiske tilgang til tid og planlægning er meget fleksibel og pragmatisk. Det er slet ikke alt, der behøver at blive planlagt. Og selv når du lægger planer, er du altid klar på at ændre dem igen, hvis situationen ændrer sig. Og det gør den tit i Kina. De fleste kinesiske medarbejdere er trænede i at reagere hurtigt og intuitivt, når der sker noget nyt.

JAPAN:

Både i japanske virksomheder og i det bredere japanske samfund bliver planlægning typisk anset som helt essentielt. Dybdegående research, god forberedelse og faste procedurer er nøgleord i den japanske arbejdskultur. Hvis du i en japansk virksomhed skal vælge, om du vil prioritere at gøre noget grundigt eller hurtigt, vil det tit være grundigheden, der vinder.


Tusind tak til vores landespecialist på Kina, Annette Dahl, og landespecialist på Japan, Masami Kanaguri, for input om kinesisk og japansk arbejdskultur.


Husk at møde alle arbejdskulturer med en nysgerrig og undersøgende tilgang

Så HUSK: Når du i dit globale arbejde støder på arbejdskulturer, der umiddelbart virker ens, kan der sagtens gemme sig afgørende forskelle under overfladen.

Det betyder ikke, at du skal starte "helt fra bunden", hvis du allerede har stor erfaring med en region (som fx Østasien, Latinamerika eller Nordeuropa), og nu får samarbejdspartnere fra et nyt land i regionen.   

Bare vær forsigtig med antagelserne og husk at møde den nye arbejdskultur med en nysgerrig og undersøgende tilgang. Så kan du løbende nuancere din kulturelle viden – og justere din egen arbejdsstil, så du opnår de resultater, du ønsker.

Sådan kommer du videre

Har du eller din virksomhed brug for interkulturel træning med fokus på et bestemt land eller kultur? Læs mere om mulighederne her eller kontakt os for en snak.

Vil du have flere tips til, hvordan du bedst samarbejder på tværs af kulturer? Så følg os her på LinkedIn – og tilmeld dig vores nyhedsbrev i formularen herunder.

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev