BLOG

Forside - Nyheder og viden - Blog - Blog-indlæg
22.08.2022

BOGANBEFALING: Doing Business in Germany – A Concise Guide to Understanding Germans and Their Business Practices

Du skal i gang med at gøre forretning i Tyskland eller har måske allerede tyske kolleger og samarbejdspartnere. Og du har nu brug for en bog, der kan gøre dig klogere på den tyske forretningskultur.

Hvilken bog skal du vælge?

Det har vi bedt vores Tysklands-ekspert, Birgitte Ovesen, om at komme med sit bud på. Udover at levere tysk kulturtræning rådgiver Birgitte virksomheder med opgaver inden for Global Mobility og HR, og hun har selv boet og arbejdet i en række europæiske lande, herunder 12 år i Tyskland.

Ifølge Birgitte er bogen Doing Business in Germany – A Concise Guide to Understanding Germans and Their Business Practices af Andra Riemhofer et rigtig godt sted at starte.

Vi har stillet Birgitte nogle spørgsmål om, hvem bogen er relevant for, og hvad du får ud af at læse den.

Se Birgittes svar herunder.

Hvem skal læse bogen?

Bogen er lige i øjet for dig, der:

 • Har tyske kolleger, medarbejdere, kunder eller forretningspartnere
 • Har etableret virksomhed i Tyskland eller overvejer at gøre det
 • Gerne vil eksportere til Tyskland eller allerede har aktiviteter på det tyske marked

Hvis du først lige er på vej ind på det tyske marked, kan bogen hjælpe dig med at undgå de 'klassiske faldgruber' og komme bedre fra start i dit samarbejde med tyske forretningspartnere.

Da jeg selv fik mit første job i Tyskland, var en af de ting, der overraskede mig, hvor stærkt hierarkiet er i tyske virksomheder. Hvis du sammenligner med dansk arbejdskultur, spiller titler og status i Tyskland en langt større rolle.

Også beslutningsprocesserne er mere hierarkiske; hvor du i Danmark godt kan have et møde med et team, der så kollektivt træffer en beslutning, er der i tyske virksomheder en anderledes klar ansvarsfordeling. Og det er vigtigt, at du ret tidligt i en proces får fat i den leder, der faktisk kan træffe beslutningen.

Hvis du allerede har erfaring med at gøre forretning i Tyskland, kan bogen give dig mere baggrund og nye perspektiver på de oplevelser, du har haft. Jeg har selv boet og arbejdet i mange år i Tyskland og har derved opnået et indgående kendskab til landet. Alligevel har denne bog givet mig en yderligere indsigt, som er nyttig for mig i den del af mit arbejde, der er relateret til Tyskland.

Hvis I skal udstationeres til Tyskland som familie, vil du også som medfølgende partner have gavn af at læse bogen. Selvom du måske ikke selv skal arbejde i landet, giver bogen en god intro til fx den tyske historie og det 'tyske mindset', der vil gøre det nemmere at forholde sig til det samfund, I selv bliver en del af.

Hvorfor skal man læse netop denne bog om tysk forretningskultur?

Bogen er dejligt kort og koncis, og den er let at gå til, så læsningen fint kan passes ind selv i en travl hverdag.

På sine knap 130 sider kommer bogen på en faktuel og meget overskuelig måde omkring den tyske kultur generelt, forretningskulturen, og hvad der er vigtigt i samarbejdsrelationer. Du får indsigt i det tyske marked, der er præget af en stærk økonomi, veluddannet arbejdskraft, store industrier og virksomheder og betydelige regionale forskelle.

Udover det giver bogen et indblik i en tid, der ligger mange år tilbage, og som i høj grad også er med til at præge det samfund og den kultur, vi ser i Tyskland i dag. Sådan en baggrundsviden om landets omskiftelige historie vil helt klart gøre det nemmere for dig at forstå dine tyske samarbejdspartneres værdier og præferencer.

Og så får du en masse helt konkrete tips og råd, fx til hvordan du bedst:

 • Arrangerer salgsmøder
 • Tilrettelægger face-to-face-præsentationer og online-møder
 • Opretholder gode forretningsrelationer til dine tyske samarbejdspartnere

Kan du give et par eksempler på pointer fra bogen?

Et af de gennemgående temaer i bogen er den tyske forkærlighed for regler, struktur og planlægning.

For de fleste tyskere er regler en god ting, fordi de skaber tryghed og forudsigelighed. Og regler er noget, du holder dig til, og bestemt ikke noget du prøver at bøje!

Planlægning er også et vigtigt element i den tyske arbejdskultur. De fleste af dine tyske samarbejdspartnere vil sandsynligvis foretrække at lægge langsigtede og detaljerede planer – og så at holde sig til de planer, der oprindelig er aftalt.

Et andet interessant emne i bogen er de tyske messer.

Messerne i Tyskland er kæmpestore arrangementer, ofte med flere hundrede tusinde besøgende, og de spiller en nøglerolle på det tyske marked. Ifølge bogen finder to tredjedele af verdens førende messer faktisk sted i Tyskland!

Så hvis du vil ind på det tyske marked, skal du gøre dig synlig på de messer, der er relevante for din branche. Det er her, du kan få vigtig viden om de nyeste trends og møde potentielle nye forretningspartnere. Måske besøger du bare en messe det første år, og så får du din egen stand året efter.

I bogen får du både en intro til nogle af de vigtigste messer og tips til, hvordan du bedst forbereder dig på at deltage på en messe.

Er bogen også relevant for danske læsere?

Ja, absolut! For selvom Danmark og Tyskland er nabolande, er der rigtig store forskelle mellem de to lande.

Det handler både om forskelle i historie, kultur, mentalitet og om hele den måde, landet er opbygget på; hvor Danmark er et lille og ret homogent land, består Tyskland af en række delstater (Bundesländer), der er meget forskellige, hvad angår både sprog og kultur.

Jo længere sydpå fra den dansk-tyske grænse du kommer, jo mere markante forskelle vil der være ift. dansk forretningskultur. Og der er typisk også større kulturelle forskelle, når dine tyske forretningspartnere er fra de ældre generationer.

Mange danskere går galt i byen, fordi de antager, at når vi gør sådan i Danmark, så gør man det nok også i Tyskland. Men nej, det gør man sikkert ikke! Så den 'kulturelle forberedelse' er vigtig.

Som allerede nævnt spiller hierarkiet i tyske virksomheder typisk en langt større rolle, end det gør i danske virksomheder.

Her er nogle andre områder, hvor der er markante forskelle mellem dansk og tysk forretningskultur:

 • Forståelsen af, hvad det vil sige at være professionel
 • Fokus på opgaver frem for på personlige relationer – selvom danskerne set i forhold til resten af verden er ret 'opgavefokuserede', er der typisk i Tyskland et endnu stærkere 'opgavefokus'
 • Tilgang til forberedelse, grundighed, detaljer og analyser (hvor den danske tilgang i Tyskland tit bliver opfattet som temmelig laissez-faire!)
 • Hvor vigtigt det er med skriftlig dokumentation
 • Omgangstone og dresscode

Alt det kan du læse mere om i bogen!


Mere info om bogen

Doing Business in Germany – A Concise Guide to Understanding Germans and Their Business Practices er udkommet i 2019 på forlaget Business Expert Press.

Bogens forfatter, Andra Riemhofer, der har tysk baggrund, hjælper som forretningsudviklingskonsulent internationale virksomheder med at gøre forretning i Tyskland. Hun har en diplomuddannelse i forretningsadministration og en MA i interkulturel kommunikation og samarbejde.


Mere info om C3's landespecialist på Tyskland, Birgitte Ovesen

C3's landespecialist på Tyskland, Birgitte Ovesen, der står bag boganbefalingen her, har gennem hele sin karriere rejst, boet og arbejdet på kryds og tværs af Europa.

Hun har haft base i Sverige, Frankrig og senest 12 år i Tyskland, hvor hun bl.a. arbejdede som HR-chef i en international virksomhed. Hun har mærket på egen krop, hvor store kulturforskelle der kan være selv mellem europæiske nabolande.

Siden sin hjemkomst til Danmark i 2018 har Birgitte som direktør i egen virksomhed hjulpet sine kunder med at navigere i HR’s mange facetter, med at få succes med ud- og hjemstationeringer og med karriererådgivning til internationale 'newcomers'. Det kan hun gøre både på dansk, engelsk, tysk og fransk – fire sprog, som hun taler flydende.

I regi af C3 deler hun ud af sin store viden og årelange erfaring på vores tyske kulturtræninger, og hun guider kyndigt expats og deres familier til den bedst mulige udstationering.


Sådan kommer du videre

Skal vi hjælpe jer med at sikre et godt samarbejde med tyske kolleger og forretningsforbindelser?

Vil du have mere inspiration til dit tværkulturelle arbejde?

 • Følg os her på LinkedIn, hvor vi hver måned anbefaler en bog, der kan give nye perspektiver på tværkulturel kommunikation og samarbejde
 • Tilmeld dig vores nyhedsbrev i formularen herunder
Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev