BLOG

Forside - Nyheder og viden - Blog - Blog-indlæg
14.08.2023

Svar på 4 typiske spørgsmål om mexicansk forretnings- og arbejdskultur

Har du forretningsforbindelser i Mexico? Er du leder for mexicanske medarbejdere? Eller samarbejder du på anden vis med personer med mexicansk baggrund? Så dyk ned i blogindlægget her, hvor du får indblik i forretningskultur, kommunikation og ledelse i Mexico.

Hvilken betydning har personlige relationer, rang og titler i mexicansk forretningsøjemed?

Hvad kan du som leder gøre for at minimere misforståelser og optimere udbyttet af samarbejdet med mexicanske medarbejdere?

Hvilke emner bør du undgå at diskutere med dine mexicanske forretningsforbindelser?

Ovenstående spørgsmål og meget andet kommer vores interkulturelle konsulent og træner samt specialist på Mexico og Latinamerika, Janus Skøt, med nogle bud på nedenfor.

Janus, der har dansk oprindelse, har boet og arbejdet som direktør for et datterselskab i en dansk-baseret, global virksomhed i Mexico fra 2013 til 2020. Han har mere end 15 års erfaring med at drive forretning på tværs af grænser og har samarbejdet med kolleger, medarbejdere og forretningspartnere på tværs af fire kontinenter.

I regi af C3 laver Janus kulturtræning for organisationer, medarbejdere og familier, der skal arbejde i eller med Mexico og Latinamerika. Udover sin store praktiske erfaring trækker han på sin lederuddannelse fra London Business School og sine uddannelser som Cand.merc. og BA i erhvervsøkonomi og erhvervssprog med spansk.

I dag bor Janus i Kuala Lumpur i Malaysia med sin familie.

1. Hvor vigtige er personlige relationer, når jeg laver forretning i Mexico?

De personlige relationer er selve fundamentet for et godt samarbejde, når du laver forretning i Mexico. Generelt er tillid nemlig relativt lav ved de første møder. Derfor skal du bruge tid på at opbygge stærke tillidsforhold til dine mexicanske forretningsforbindelser. Så regn med at sætte tid af til at skabe stærke relationer. Det er absolut tiden værd i det lange løb!

Tillid i relationer skaber du typisk gennem socialt samvær og personligt engagement. Forvent, at du og dine samarbejdspartnere eller andre forretningsforbindelser må mødes flere gange til fx kaffeaftaler og middage, som ofte kan strække sig over flere timer, før I har fået skabt et tillidsfuldt forhold til hinanden.

Det kan godt kræve noget planlægning. Ikke kun på selve dagen, men måske også dagen derpå, for det er ikke helt usædvanligt, at pæne mængder af alkohol kommer indenbords. Ikke at man altid drikker meget til en forretningsmiddag i Mexico, men det hænder. Det vigtige ift. personlige relationer er, at du kommer, og at du engagerer dig i det sociale samvær.

Vær opmærksom på, at det mexicanske samfund er relativt hierarkisk opbygget, og rang og titler har stor betydning. Det gælder også i forretningskulturen.

Konkret betyder det, at når du mødes med en person, som du ikke kender i forvejen, så vil du ofte positionere dig selv ved præsentere dig ved din jobtitel eller uddannelse og så dit navn. Hvis du fx er ingeniør, vil du typisk præsentere dig først som "Ingeniero" og så sige dit navn – lige for at understrege, at du har en god uddannelse.

Også på arbejdspladsen spiller de personlige relationer en stor rolle. Her starter din arbejdsdag typisk med, at du og dine kolleger hilser på hinanden i en venskabelig stemning, fx ved at give hånd. Det er heller ikke spor usædvanligt, at du og et par kolleger starter dagen med at snuppe en kop kaffe sammen, før I får tændt computeren. Til gengæld betyder det også, at du arbejder det længere i den anden ende af arbejdsdagen.

På den måde er der ofte et større overlap mellem at arbejde og at holde fri, end der fx er i de nordiske lande, og mange mexicanere tilbringer derfor også relativt lang tid på arbejdspladsen.

2. Hvordan kan jeg være en god leder for mine mexicanske medarbejdere?

Kommunikationen er ofte indirekte i det mexicanske samfund, og det hænger igen sammen med betydningen af hierarki og relationer.

I Mexico vil du som medarbejder typisk ikke risikere at skuffe din chef eller ødelægge den gode relation ved fx at svare direkte nej til, om du kan levere en opgave til tiden.

Følg derfor som leder op med jævne mellemrum og spørg mere konkret ind til fx en deadline. Stil gerne åbne spørgsmål, hvor medarbejderen ikke kan nøjes med at svare "ja" eller "nej". Du kan fx spørge: "Hvor langt er du?" eller "Hvordan går det med delopgave 3?" (som kan være det sidste punkt i en større opgave).

Så i stedet for at være kritisk i dine spørgsmål, så vær kritisk i din tankegang og foretag din egen vurdering af, hvad der bliver sagt. Ikke kun direkte sagt, men også det, der siges mellem linjerne.

Den indirekte kommunikationsform betyder også, at en leder med mexicanske medarbejdere typisk ikke går direkte til sagens kerne, men tager sig den nødvendige tid til at drøfte en sag og også gerne tager en ekstra kop kaffe i den anledning.

Hvis du og en gruppe af dine medarbejdere deltager på et større møde sammen, så vil dine medarbejdere typisk forvente, at det er dig som leder, der fører ordet. Hvis du på den slags møde opfordrer dine medarbejdere til at komme med input, vil de fleste sikkert foretrække at forholde sig tavse – for ikke at risikere at tabe ansigt eller at sætte dig som leder i et dårligt lys.

Du kan sagtens bruge den slags større møder til at kommunikere informationer ud i organisationen. Men hvis du ønsker at få input fra dine mexicanske medarbejdere, så hold i stedet møder i små grupper eller tag snakken med dine medarbejdere en-til-en.

Vær også opmærksom på, at der i Mexico er et relativt højt niveau af risici. For mange ansatte er der ikke et socialt sikkerhedsnet til at hjælpe, hvis du fx mister dit arbejde eller bliver syg. Og det har betydning for din rolle som leder.

I forhold til teamwork og videndeling betyder det, at der kan være meget på spil for den enkelte medarbejder. "Vil jeg lade min kollega vide lige så meget som mig?" eller "Kan der være en risiko for mig, hvis jeg deler det her med nogen?"

For dig som leder er det derfor ekstra vigtigt, at du i dagligdagen har fokus på at fremme tillid i dit mexicanske team ved at dyrke de personlige relationer til medarbejderne. Det kan være med til at få informationsflowet til at flyde bedre.

Det manglende sociale sikkerhedsnet betyder også, at der i et vist omfang er en forventning om, at din virksomhed hjælper til i svære situationer for de ansatte. Mange ansatte har ikke andre at gå til.

For en mexicansk medarbejder vil det ofte falde naturligt at fortælle sin leder om personlige vanskeligheder. I en mindre virksomhed kunne et spørgsmål fra medarbejder til leder fx lyde: "Min søn skal have lavet en undersøgelse af sit dårlige syn. Er det noget, mit firma vil hjælpe en lille smule med, fordi min egen sundhedsforsikring dækker simpelthen ikke?"  

3. Hvad bør jeg vide om mexicansk kultur og samfund, når jeg laver forretning i Mexico?

Det mexicanske samfund er generelt ret formelt. Du er fx typisk "Des" med personer, som du ikke kender så godt.

Formaliteten kommer også til udtryk i påklædningen. Der er fx flere folk med slips og nypudsede sko, end du ser i et meget uformelt samfund som det danske.

Og når du ankommer til en forretningsmiddag, så vil det virke underligt, hvis du bare nøjes med at vinke, sige "Hej" og så sætte dig ved bordet. Du bør hilse lidt mere formelt på folk. Og der er nogle etiketter for, i hvilken rækkefølge og hvordan du typisk hilser på andre.

Som regel vil du hilse på kvinder først og dernæst mænd, og du vil starte med den person, som har den højeste titel eller status.  En kvinde vil du typisk give et enkelt kindkys, og en mand vil ofte få et håndtryk. Kender to mænd hinanden lidt bedre, er det ganske sædvanligt at give hånd og i takt slå hinanden to gange på ryggen eller skulderen.

Sprog nedbryder barrierer, og nu går vi lige tilbage til betydningen af de personlige relationer. Det er ikke nødvendigt at være flydende i hverken skrift eller tale, men når du kan bruge basale ord og vendinger, så hjælper det dig til at styrke relationen til andre.

Mange ting i dagligdagen bliver nemmere, og du vil typisk også opleve at få respekt og indflydelse, når du kan tale sproget og dermed få en tættere relation til kolleger og samarbejdspartnere.

Hvis du kommer længere ned i organisationslagene, eller du skal arbejde med mexicanske kunder og leverandører, skal du være indstillet på at lære spansk på et lidt højere niveau, da du vil møde mange, der kun har begrænsede engelskkundskaber. 

Jeg bliver nogle gange spurgt om, om der er emner, du bør undgå at diskutere med dine mexicanske forretningsforbindelser.

Generelt kan man sige, at jo stærkere relationen er, jo flere ting kan du snakke med dine forretningsforbindelser om.

De fleste mexicanere er åbne og kan snakke om stort set alt og grine af det meste. Selv af "de dødes dag" (Día de Muertos), der er en af de vigtigste mærkedage i Mexico. Her mindes mange mexicanere afdøde venner og familiemedlemmer – ofte på en uhøjtidelig måde, og hvor det ikke er ualmindeligt fx at dele sjove anekdoter om de afdøde.

Undgå dog ved første forretningsmiddag at tage emner op, som handler om fx religion, korruption og kriminalitet.

I forhold til brug af humor, så er mexicanere overordnet set et grinende og åbent folkefærd.

Dog er det typisk ikke velanset at gøre grin med eller nedgøre sig selv. Det er relateret til hierarkiet og betydningen af at positionere sig selv i det mexicanske samfund. Hvis du selv har en kulturel baggrund, hvor du er vant til at bruge underspillet ironi og selvironi i arbejdslivet, så vær meget varsom med at bruge den form for humor i Mexico!

4. Hvilke variationer er der på tværs af det mexicanske samfund?

Mexico er med sine 1,972,550 km2 geografisk set et meget mangfoldigt land. Der er ørken, bjerge og strande, mod nord er et rigt land, USA, og mod syd et land med langt færre ressourcer, Guatemala.

Inden for Mexicos grænser er der også store forskelle på nord og syd. Fx er det nordlige Mexico under større indflydelse fra USA end den øvrige del af landet. At bo og arbejde i Mexico City er også markant anderledes end fx at leve i en af de store industribyer nær den amerikanske grænse. Vejret og maden adskiller sig også fra hinanden i nord hhv. syd.

Med en befolkning på over 120 millioner indbyggere, hvoraf 99 % taler spansk, og med 68 anerkendte, oprindelige sprog, som bliver talt af flere millioner mexicanere, er der rent sprogligt også mærkbare forskelle i det mexicanske samfund.

Herudover er der flere forskellige befolkningsgrupper, bl.a. mestizer, som er personer af europæisk og indiansk afstamning i Mexico. Og så er der også kæmpe forskel på rig og fattig og på befolkningens muligheder ift. adgang til skole og uddannelse.

Så på flere parametre er der store variationer på tværs af landet. Den geografiske, befolkningsmæssige og socioøkonomiske diversitet er vigtig at være opmærksom på, når du laver forretning i Mexico.   

Der kan også være generationsforskelle og forskelle i branche- og organisationskultur. Og udover det har vi naturligvis alle hver vores personlige stil og præferencer, som vi tager med ind i arbejdslivet.

Så brug pointerne fra blogindlægget her som baggrundsviden, når du laver forretning i Mexico – men vær altid klar til at justere og nuancere din viden, hvis dine oplevelser i samarbejdet med netop dine mexicanske kolleger, medarbejdere eller forretningspartnere peger i en anden retning.

Og så husk også at tage din "kulturelle selvforståelse" med i bagagen. For som vi siger i C3 Consulting, så begynder al kulturel forståelse med selvforståelse!  Hvis du har brug for inspiration til, hvordan du skærper din kulturelle selvforståelse, så se vores video-blogindlæg her.

Sådan kommer du videre

Vil du lære mere om, hvordan du sikrer et godt samarbejde med mexicanske medarbejdere, kolleger og forretningsforbindelser? Læs om vores landespecifikke kulturtræning her eller kontakt os for en snak om, hvordan vi matcher dit behov for mexicansk kulturtræning.

Vil du have mere inspiration til dit tværkulturelle arbejde? Så følg os her på LinkedIn – og tilmeld dig vores nyhedsbrev i formularen herunder.

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev