BLOG

Forside - Nyheder og viden - Blog - Blog-indlæg
23.05.2024

HURTIGT TIP: Vær opmærksom på den forskellige tilgang til planlægning i tysk og dansk arbejdskultur

Selvom Tyskland og Danmark er nabolande, så er der betydelige forskelle mellem arbejdskulturen i de to lande.

En af de vigtige forskelle har at gøre med tilgangen til planlægning.

På nogle punkter elsker danskere at lægge planer.

Fx kommer det bag på mange internationale medarbejdere, der bor i Danmark, at det typisk ikke er velanset bare at komme forbi danske venner uden en forudgående aftale. Selv en cafetur skal gerne i kalenderen et par måneder i forvejen!

Men når det kommer til planlægning i arbejdssammenhæng, så er danskerne, sammenlignet med de tyske naboer, typisk lidt mere afslappede og fleksible.

TYSKLAND

Planlægning er et helt centralt element i den tyske arbejdskultur.

Hvis du samarbejder med tyske kolleger og forretningspartnere, vil de sandsynligvis foretrække at lægge ganske langsigtede planer.

Planerne skal gerne være gennemarbejdede, detaljerede og på skrift. De forskellige elementer skal bygge på grundige analyser, så der ikke er ret meget overladt til tilfældighederne. Det skaber tryghed og forudsigelighed.

Og så vil mange tyske kolleger og forretningspartnere forvente, at I holder jer til de planer, I oprindeligt har aftalt.

Tusind tak til vores landespecialist på Tyskland, Birgitte Ovesen, for at dele sin omfattende viden om tysk arbejdskultur med os! (Læs mere om Birgitte Ovesen her).

DANMARK

Den typiske danske tilgang til planlægning kan til gengæld, set med tyske øjne, blive opfattet som noget laissez faire!

For selvom der også bliver lagt masser af planer på danske arbejdspladser, er det generelt ikke nødvendigt at få helt så mange analyser og detaljer med i processen.

Der er i dansk arbejdssammenhæng typisk også en større accept af, at planer kan ændre sig, og du kan være nødt til at justere i det planlagte undervejs.

Og som medarbejder er det ikke ualmindeligt, at du får at vide af din danske chef, at du bare skal prøve dig lidt frem, og så finder vi ud af tingene hen ad vejen.

Et par ekstra ting at være opmærksom på

Når vi herover beskriver den danske tilgang til planlægning som relativt fleksibel, så er det netop sammenlignet med den typiske tyske tilgang.

Folk med baggrund i andre arbejdskulturer (fx den kinesiske) kan opfatte den danske tilgang som meget lidt fleksibel …

Desuden kan vores tilgang til planlægning være påvirket af masser af andre faktorer ud over national kultur, som fx branche- og virksomhedskultur. Og der kan være generationsforskelle og store regionale forskelle, særligt i Tyskland.

Endelig har hver af os vores egne præferencer påvirket af vores personlige baggrund og livserfaringer.

Du kan bruge de generelle mønstre i hhv. tysk og dansk arbejdskultur, som vi opridser herover, som baggrundsviden, når du navigerer i de to arbejdskulturer. Men vær altid klar til at justere og nuancere din viden, hvis dine oplevelser i samarbejdet med netop din tyske eller danske kollega/samarbejdspartner peger i en anden retning.

Sådan kommer du videre

Har du eller din virksomhed brug for interkulturel træning med fokus på et bestemt land eller kultur? Læs mere om mulighederne her eller kontakt os for en snak.

Vil du have flere tips til, hvordan du bedst samarbejder på tværs af kulturer? Så følg os her på LinkedIn – og tilmeld dig vores nyhedsbrev i formularen herunder.

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev