NYHEDER

25.01.2019

Svar på 5 typiske spørgsmål om, hvordan du bedst samarbejder med russiske kolleger og forretningspartnere

Hvordan kan jeg være en god kollega for mine russiske kolleger eller en god chef for mine russiske medarbejdere?

Hvordan skal jeg opføre mig, når jeg tager på forretningsrejer til Rusland?

Hvornår skal jeg skrive en e-mail, og hvornår er det bedre at ringe?

Det er nogle af de spørgsmål vi tit får fra deltagerne på vores russiske kulturtræningssessioner i Danmark.

Vi har bedt C3 Consultings Rusland-specialist Helena Drewes dele ud af sin viden om, hvad der er bedst at gøre, når du arbejder i eller med Rusland.

Helena er en erfaren interkulturel træner, der har rejst, boet og arbejdet i Rusland i mere end 20 år. Hun har boet i en hytte (dacha) i Veliky Novgorod, været regionschef for 6 skobutikker i Moskva og rådgiver i dag russiske landmænd, der ønsker at omlægge til økologisk produktion.

Hos C3 træner Helena virksomheder i alle størrelser og på tværs af brancher i russisk kultur og tværkulturelt samarbejde. 

1. Hvad er do's and don’ts, når jeg arbejder i eller med Rusland?

Det er et spørgsmål alle stiller, men desværre findes der ikke en altomfattende tjekliste. Det afhænger af, hvilken organisation og hvilken gruppe, du har med at gøre.

Det bedste du kan gøre er at blive kulturelt intelligent, så du kan skabe en god stemning, hvor folk er trygge ved dig og har tillid til dig.

Opbygning af relationer er rigtig vigtigt, når du laver forretning i Rusland, og det kan være en udfordring for danskere. Vi ved ikke nødvendigvis hvordan man opbygger relationer, fordi vi er vant til at leve i et samfund, hvor man som udgangspunkt har tillid til hinanden.

Prøv at give et godt førstehåndsindtryk – vær flink, og vær dig selv. Tal om de ting, du godt kan lide ved Rusland, og vent til du kender folk bedre med at komme med jokes eller tage mere følsomme emner op.

Når du lærer en person at kende og har opbygget en god relation, så kan du spørge ind til, hvordan du bør opføre dig i konkrete situationer. Prøv at finde sådan en go-to-person, en informant, der kender den russiske kultur indefra.

Hvis du skal på et besøg og endnu ikke har fundet en god informant, så tag for en sikkerheds skyld en gave med – så kan du altid vurdere senere, om det føles passende at give den.

Det kan fx være en souvenir der viser, hvor du kommer fra, chokolade eller et ulige antal blomster (lige antal er reserveret til begravelser). Pas på ikke at give for stor en gave, da det kan sende et forkert signal.

Nogle gange kan du ende i en situation, hvor folk vil have dig med ud at drikke. Det er ikke så almindeligt i dag som det var for 20 år siden, og hvis du ikke har lyst til at deltage, er det OK.

Bare vær opmærksom på, at det er en måde at bonde og vise venskab på, så vis at selvom du siger nej til vodkaen, så siger du alligevel ja til venskabet. Prøv at finde en anden måde at vise, at du værdsætter relationen – fx ved at holde en fin tale.

2. Hvordan kommunikerer og samarbejder jeg bedst med mine russiske kolleger eller medarbejdere?

Igen er der ikke én simpel tjekliste til, hvordan du kommunikerer mest effektivt. Det afhænger af situationen.

Hvis du fx kommunikerer med myndigheder eller ministerier, så skal du altid kunne dokumentere tingene på skrift. Send en e-mail og sørg for at sætte de relevante folk på CC, så de kan se at du har adresseret de forskellige spørgsmål.

Selvom du ikke skal kontakte myndigheder o. lign. pr. telefon, hvis du vil have noget ordnet, så kan du sagtens ringe til dine egne medarbejdere – især hvis det er som opfølgning på en e-mail.

Vær opmærksom på, at det ikke er så almindeligt at arbejde i teams og videndele i Rusland. Så hvis du ønsker at videndele, så prøv at skabe en formaliseret måde, det kan foregå på, og lad være med at antage, at folk bare videndeler af sig selv.

Måske bliver du irriteret, fordi du selv synes det er så oplagt, at jeres processer kører bedre, hvis folk videndeler. Men irritation løser ikke noget. Prøv i stedet at opbygge nogle gode rammer og vis dine kolleger, hvordan det fungerer.

Det samme gælder for tidsplaner og styringsredskaber som fx KPI'er (Key Performance Indicators).

Faktum er, at det russiske samfund har været igennem så mange forandringer så hurtigt, at det kan føles meningsløst at lægge en plan for de næste 5 år.

Så hvis du ønsker at implementere den slags systemer, så skal du vise, at det er umagen værd, og at du selv når de planlagte milepæle. Hvis du selv ikke leverer til tiden vil dine russiske kolleger se det som bevis på, at de pågældende systemer ikke fungerer. 

På vores kulturtræningssessioner hører jeg tit fra danske deltagere, at de modtager en masse "emergency e-mails" fra deres russiske kolleger.

Og faktisk er mange russere blevet vant til at arbejde i "panik-zonen" fordi deres erfaring er, at det er dér, tingene sker! De har oplevet, at hvis de ikke lægger pres på, så sker der ingenting.

Hvis du selv har det anderledes, så prøv ikke at blive frustreret over det – bare se det som en kulturforskel og find en måde at samarbejde på. Du kan godt sige til din russiske kollega, at du har brug for mere tid, men så skal du også vise, at du faktisk kan levere som aftalt.

3. Hvordan kan jeg være en god leder for mine russiske medarbejdere?

Rusland er et hierarkisk land, og ledere forventes at lede. Et meget typisk spørgsmål fra russisk side er: "Hvorfor leder min danske leder ikke?"

I forhold til at delegere opgaver, så vil den typiske danske leder give sine medarbejdere en opgave, og så forvente at de løser opgaven og selv kommer tilbage, hvis de har nogen spørgsmål undervejs. Sådan foregår det normalt ikke i Rusland. Du skal være meget specifik omkring, hvad du har behov for, og du skal selv følge op.

Når du er leder, skal du også tage ansvaret for tingene.

Sammenlignet med Danmark er Rusland et højrisiko-samfund, hvilket blandt andet betyder, at der er langt mere alvorlige konsekvenser, hvis du mister dit job.

Denne højrisiko-stemning kan skabe udfordringer for danskere, der arbejder i Rusland, for hvis de russiske medarbejdere begår en fejl, vil deres umiddelbare reaktion typisk være at skjule den. Folk er bange for at blive straffet og med god grund. Det russiske samfund har langt fra det samme fintmaskede sociale sikkerhedsnet som det danske.

Så hvis du ønsker at dine medarbejdere melder åbent ud om fejl, skal du skabe en atmosfære, hvor de føler sig trygge. Skab en arbejdsplads-kultur hvor det er OK at lave fejl, og håndter selv fejl som en mulighed for at lære og blive dygtigere.

Vis selv vejen og hjælp medarbejderne med at løse deres problemer, uden de taber ansigt eller mister status. Prøv at have attituden: "OK, vi har lavet en fejl. Det er fint, lad os løse problemet og så komme videre."

Måske kan du føle, at du investerer en masse tillid og åbenhed i et miljø, der ikke er vant til det. Og måske opdager du, at der er folk som ikke fungerer i den slags miljø og som du ikke kan stole på.

Det kan ende med, at du er nødt til at sige farvel til de folk, og selvom det kan være hårdt, så er du nødt til at gøre ord til handling. Så vil dine medarbejdere se, at du skiller dig af med "de brodne kar". De vil forstå at du mener, hvad du siger, og det vil øge deres tillid til dig.

4. Hvad bør jeg vide om russisk kultur og samfund?

Uddannelsesniveauet er generelt højt i Rusland. Mange af dine russiske kolleger vil have en fælles baggrund og have været igennem den samme type centraliseret uddannelse.

Men vær opmærksom på, at Rusland langt fra er en "mono-kultur". Der er enorme forskelle mellem Moskva / Skt. Petersborg og resten af landet. De folk, du typisk vil møde, er dem som taler engelsk, som aktivt har valgt at være åbne overfor Vesten og som er del af det internationale miljø.

Husk at det er under 30 år siden Sovjetunionen brød sammen, så der er store generationsmæssige forskelle.

Folk over 40 eller 50 år, der er vokset op i Sovjetunionen, vil typisk se anderledes på tingene end de yngre generationer. Under sovjettiden var de ting, vi i Danmark ser som en naturlig del af et kapitalistisk samfund – ting vedrørende køb og salg, reklamer, konkurrence etc. – allesammen ulovlige.

Lige nu er det russiske samfund inde i en ret følsom periode. Mange er stadig i gang med at tilpasse sig og søger efter stabilitet. De prøver at finde ud af, hvad det nye Rusland er, og det betyder tit at de sammenligner med Vesten for at definere hvad det ikke er.

I min erfaring ser mange russere deres land som et sted, hvor der altid er brud på tidslinjen. De havde zartiden, så kom sovjettiden – det er et revolutionernes land, men også et stort og vigtigt land.

En af de ting jeg godt kan lide ved Rusland er, at folk har en enorm styrke til at rejse sig og handle – og når de handler, så sker der virkelig noget.

5. Hvad skal jeg være særligt opmærksom på som dansker?

Hold dig fra dansk ironi – ellers kan du nemt blive misforstået. Husk at alle vittigheder eksisterer inden for en bestemt kulturel referenceramme, så når du er "på udebane" skal du overveje nøje, hvad der er passende at sige.

Jeg har også oplevet at danskere har en tendens til at tale negativt om sig selv for at virke beskedne, og at det er virkelig svært for de fleste russere at forstå den slags beskedenhed. Måske hænger det sammen med, at danskere har det bedst med at alle er lige, så hvis de selv er i toppen af hierarkiet vil de signalere, at de ikke af den grund tror, de er bedre end andre.

En anden ting, du skal være opmærksom på, er de russiske kønsroller: Mænd holder typisk døren for kvinder, bærer deres kufferter, tager deres jakker, betaler regningen etc., og det kan virke temmelig gammeldags set fra et dansk perspektiv.

Kønsroller kan dog være forskellige alt afhængig af hvilket miljø, du er i. Fx giver mange kvinder i mere internationale miljøer gerne hånd også til mænd, mens det kan være anderledes i mere konservative miljøer.

Hvis du som mand oplever at en russisk kvinde ikke rækker hånden frem, så ræk ikke selv ud efter den.

Som dansk kvinde kan du fint give hånd, og jeg vil faktisk opfordre dig til at række hånden ud for at signalere, at du ønsker at blive behandlet som ligeværdig.

Et par ekstra ting, du skal være opmærksom på

Selvfølgelig maler vi med den brede pensel i blogindlægget her, og som nævnt undervejs er der mange forskellige faktorer, der kan påvirke hvilken russisk arbejdskultur, du selv vil opleve.

Der kan fx være forskelle afhængig af, om du samarbejder med myndighederne eller med en international virksomhed, om du arbejder som leder eller medarbejder, og hvor i landet du er baseret.

Rusland er et forskelligartet land, og du kommer til at samarbejde med individuelle mennesker, der har hver deres unikke mix af kulturelle indflydelser med i baggagen. Så prøv at bevare en nysgerrig og undersøgende tilgang og stil masser af spørgsmål.

Sidst, men ikke mindst: I C3 Consulting tror vi på, at al kulturel forståelse begynder med selvforståelse.

Så når du arbejder tværkulturelt, så start med at blive opmærksom på din egen kulturelle bagage og alt det, du tager for givet. Det er fundamentet for, at du kan finde de vigtigste forskelle mellem din egen og andre kulturer og lære at håndtere dem konstruktivt.

Har du brug for inspiration til, hvordan du skærper din kulturelle selvforståelse? Så se vores artikel her.

Og læs meget mere her om, hvordan vi arbejder med kultur i C3 Consulting.

Vil du lære mere om, hvordan du samarbejder effektivt med dine russiske forretningspartnere?

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev