BLOG

Forside - Nyheder og viden - Blog - Blog-indlæg
30.04.2019

Sådan er dansk arbejdskultur – ifølge dine danske kolleger

Et fladt hierarki, masser af ironi, direkte kommunikation og glæde ved at tage ansvar. Det mener danskerne selv er de vigtigste ting ved dansk arbejdskultur, som du skal kende til, når du som ikke-dansker samarbejder med danske kolleger eller partnere.

I C3 Consulting laver vi hvert år masser af workshops og træningsforløb med fokus på specifikke lande og kulturer.

Det kan fx være en workshop for en dansk virksomhed, der har outsourcet opgaver til Indien.

Nu har de danske medarbejdere behov for hjælp til at tackle de mange udfordringer, de oplever i samarbejdet med de indiske partnere.

Workshoppen går i gang. De danske medarbejdere sidder klar til at notere forklaringen ned på, hvorfor i alverden de indiske samarbejdspartnere opfører sig så mærkeligt, som de gør.

Men til manges overraskelse starter vi et helt andet sted, nemlig med at se på den danske kultur.

Det gør vi, fordi vi i C3 ved, at al kulturforståelse begynder med selvforståelse.

Det er først, når du er blevet bevidst om din egen kulturelle baggage – om alle de måder at tænke og handle på, der er så naturlige for dig, at du slet ikke er opmærksom på dem – at du kan finde og forstå vigtige forskelle mellem din egen og andre kulturer. Og at du kan lære at håndtere forskellene konstruktivt.

Så vi sætter de danske workshop-deltagerne til at reflektere over deres egen kulturelle baggrund ved at svare på spørgsmål a la:

Hvad ved vi om den danske måde at arbejde på, som det er vigtigt for vores indiske samarbejdspartnere at vide, men som de formentlig ikke ved?

Den kulturelle selv-refleksion kommer der altid interessante input ud af!

Og de input har vi valgt at dele med dig i artiklen her, hvor vi sætter spot på den danske kulturelle selvforståelse:

Hvad er det vigtigt for andre at vide om den danske arbejdskultur – ifølge danskerne selv?

Artiklen er baseret på danske deltageres refleksioner over deres egen kulturelle baggrund på hundredevis af træninger og workshops gennem de sidste 13 år.

Samarbejder du med danske kolleger eller partnere? Så læs med og se, hvad danskerne typisk mener, det er vigtigt at vide om den danske arbejdskultur.

Er du selv dansker? Så læs med og overvej, om du er enig!

(Og nå ja, selvfølgelig får de danske workshop-deltagere også forklaringen på, hvorfor de indiske samarbejdspartnere opfører sig så mærkeligt, som de gør. Og en vigtig del af forklaringen er, at deres opførsel slet ikke er mærkelig set fra de indiske partneres perspektiv! Hvis du selv brænder efter at vide mere om indisk kultur, så se vores blogindlæg her.)

De vigtigste ting om dansk arbejdskultur, som dine danske kolleger mener, du bør vide:

Hierarki: Alle er lige – og lederen har ikke altid ret

"Den danske organisationsstruktur er mere flad og hierarkiet er lavere end i mange andre lande. Danskere er ikke særligt begejstrede for autoriteter og respekterer dig ikke mere på grund af din rang. Det betyder ikke, at der slet ikke er noget hierarki i danske virksomheder, det er bare mere diskret og ledere skal ikke prøve at kontrollere for meget".

"Det er OK for danske medarbejdere at sætte spørgsmålstegn ved en leders beslutning. Bare fordi du er leder, betyder det ikke, at du altid har ret, og det accepterer lederen. Det er ikke en måde at prøve at underminere lederen på – det er faktisk vigtigt i Danmark, at de ansatte kommer med spørgsmål og input".

"Danskere har en meget uformel arbejdsform og titler er ikke særligt vigtige. Faktisk synes danskere, at det er lidt komisk, hvis folk er for formelle og kalder os 'Hr' og 'Fru'. Det er også fordi danskerne går meget op i lighed. Det er lige meget om du er chefen eller en almindelig medarbejder – alle er lige og bliver behandlet ens".

"I mange lande kan det tage lang tid at få en beslutning godkendt 'fra oven', men i Danmark behøver medarbejdere ikke at vente på instrukser, og de kan selv træffe en beslutning uden at involvere ledelsen. Tit, hvis der er et stort tidspres, er det en måde at være tættere på kunden, få fart på processen og få ting til at ske."

Humor: Vi bruger tit sarkasme, ironi og selvironi

"Danskere kan joke om alt. Det kan være en udfordring i kommunikationen med andre nationaliteter, fordi vores humor kan være svær at forstå. Men for det meste bruger vi den til at prøve at lette stemningen eller gøre situationen mere afslappet."

"Danskere har generelt en meget ironisk og sarkastisk form for humor. Vi ved godt, at vi er nødt til at være lidt forsigtige med det omkring folk fra andre lande, fordi de måske kommer til at tage det for bogstaveligt. Men det er vigtigt, at man ikke tager ironi og sarkasme personligt, for det er bare den måde, vi driller hinanden på, og faktisk er det tit ment som noget positivt."

"Den danske kultur kan være ret tilbagelænet og laissez faire. Vi kan joke og komme med sarkastiske eller kyniske kommentarer, selv når vi diskuterer vigtige forretninger. Vi kan bare ikke lide at tage os selv for seriøst, og tit er vi også meget selvironiske og kan godt lide at joke om os selv".

Kommunikation: Vi kommunikerer direkte og ærligt og holder af en god debat

"Den danske måde at kommunikere på er tit meget direkte – både på skrift og når vi taler sammen. Vi har for det meste ikke tid til høflige udvekslinger eller small talk. Det kan virke uhøfligt, men det er ikke meningen. Danskere kan bare være lidt utålmodige og så er vi meget løsningsorienterede. Derfor vil vi bare gerne komme lige til sagen".

"Generelt taler danskere uden filter. Vi er meget ligefremme og ærlige, og vi lægger ikke skjul på noget – vi siger, hvad vi mener. En del af dansk kultur er også, at vi ikke er bange for konfrontationer eller uenighed. Man kan sige, at det er en del af vores demokratiske værdier, at vi kan have en åben og nogle gange ophedet debat."

"Danskere kan godt lide, at folk kommer med konkrete svar eller løsninger. Vi vil have en ærlig tilgang til tingene, så folk skal fortælle os, om de kan klare opgaven eller ej – ikke noget med at holde noget tilbage. Og hvis der er nogle problemer, som folk har brug vejledning til, så kan de bare spørge og så får de hjælp."

Ansvar og beslutninger: Vi tager gerne ansvar og forventer, at alle kommer med input

"Danskere vil gerne finde den bedste løsning på et problem og 'tænke ud af boksen'. Efter vores mening finder vi de bedste løsninger ved at have en åben diskussion, hvor alle kan komme med input og spørgsmål. Vi forventer, at man præsenterer sine egne idéer og meninger, og vi forventer også, at andre stiller spørgsmål til vores måde at se tingene på."

"Danske medarbejdere har generelt meget indflydelse i deres daglige job. Vi kan godt lide at være selvstændige og selvkørende. Derfor kan vi også lide at påtage os ansvar, og vi bliver opfordret af lederne til at træffe vores egne beslutninger."

"I Danmark er det helt sikkert bedre at træffe en forkert beslutning end slet ikke at træffe en beslutning. Så længe vi er ærlige og hurtige til at fortælle om fejlen, så den kan blive ordnet, er der ikke sket nogen skade. Det er menneskeligt at fejle – man skal bare lære fra sine fejl og blive bedre til sit arbejde."

"At vi har det med at uddelegere ansvar i danske virksomheder, har noget at gøre med vores niveau af tillid. I Danmark er tillid given – du har det fra start, så det er ikke noget du skal gøre dig fortjent til. Det er kun noget, du kan miste. Og et ord er et ord, så når en medarbejder påtager sig et ansvar, stoler chefen på, at han/hun kan regne med medarbejderen."

Er du enig?

Måske har du læst artiklen og føler nu trang til at protestere: Sådan tænker alle danskere ikke om dansk arbejdskultur! Jeg synes virkelig, I generaliserer her.

Lad os slå det fast med det samme: Vi er helt enige.

Der er uden tvivl danskere – og også ikke-danskere – der vil beskrive dansk arbejdskultur på en anden måde.

Og citaterne i artiklen her er bestemt generalisereringer. Men det er generaliseringer, der bygger på et solidt grundlag, der består af danske deltageres refleksioner over deres egen kulturelle baggrund på hundredevis af træninger og workshops gennem de sidste 13 år.

Vi mener nemlig i C3, at det er umuligt at undgå generaliseringer, ikke bare når vi taler om kultur, men når vi taler sammen i det hele taget. Det vigtige er hvilke generaliseringer, vi bruger, og hvordan vi bruger dem.

Hvis du vil vide mere om hvorfor vi mener det, og hvordan vi i øvrigt arbejder med kultur i C3, så læs vores artikel her.

Og nu vil vi rigtig gerne høre din mening:

Er du selv dansker – og er du enig i beskrivelsen af den danske arbejderkultur?

Eller samarbejder du med danske kolleger og partnere – og genkender du de ting, der står i artiklen? Tag del i diskussionen på LinkedIn. Vi glæder os til at se dine input!

Hvad vil du nu?

Vil du vide mere om dansk arbejdskultur?

Få inspiration til, hvordan du arbejder effektivt på tværs af kulturer:

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev