BLOG

Forside - Nyheder og viden - Blog - Blog-indlæg
30.11.2022

Fransk og dansk forretningskultur: 3 forskelle, du skal være opmærksom på

I blogindlægget her sætter vores landespecialist på Frankrig, Frédéric Bernard, spot på 3 nøgleforskelle mellem fransk og dansk forretningskultur. Han giver også konkrete tips til, hvordan du som hhv. dansker og franskmand kan få det dansk-franske samarbejde til at glide bedst muligt.

De første 25+ år af sit liv tilbragte Frédéric Bernard i Frankrig, hvor han er opvokset og bl.a. har taget en Ph.d. i fysik. De næste 25+ år har han haft base i Danmark, hvor han har over 20 års erfaring fra lederstillinger i dansk-baserede medicovirksomheder.

Frédéric føler sig fransk, når han er i Danmark – og dansk, når han er i Frankrig …

Med den særlige 'kulturelle cocktail' i bagagen har Frédéric i dag gjort brobygning mellem dansk og fransk forretningskultur til sit speciale.

Han rådgiver om etablering i Frankrig, optimerer samarbejdet mellem danske og franske forretningspartnere og forbereder ledere og medarbejdere, der skal udstationeres til Frankrig.

I blogindlægget her sætter han spot på 3 vigtige forskelle mellem dansk og fransk forretningskultur.

Vi giver ordet til Frédéric …


1. Dansk opgavefokus vs. fransk relationsfokus

For nylig blev jeg involveret i et projekt i en dansk virksomhed, der har en ny, fransk samarbejdspartner – lad os kalde ham André.

Jeg havde talt i telefon et par gange med André, og jeg kunne mærke, at han var lidt usikker på, hvilken rolle jeg skulle spille i projektet og lidt forsigtig ift. at dele informationer med mig.

Jeg nævnte det for direktøren i den danske virksomhed – lad os kalde hende Lene. Vi aftalte, at da André snart ville komme på besøg i Danmark, skulle Lene arrangere, at vi kunne mødes alle tre, så André og jeg kunne lære hinanden bedre at kende og få opbygget en tillidsfuld relation.

Efterfølgende sendte Lene mig en kalenderinvitation til at mødes med hende og André en halv time i et af virksomhedens mødelokaler.

Jeg kunne ikke lade være med at trække på smilebåndet. For der var noget meget typisk dansk over Lenes tilgang til relationsopbygning!

Altså lidt a la:

"OK, jeg er med på, at det er vigtigt at styrke de personlige relationer, når vi har med franske samarbejdspartnere at gøre. Så vi sætter det i kalenderen fra kl. 9.15 til 9.45, og så er den klaret, så vi kan komme videre med vores projekt."

Den typiske danske tilgang er, at du fokuserer på selve opgaven frem for på den person, du samarbejder med. Du har som udgangspunkt tillid til, at din nye samarbejdspartner vil gøre sit arbejde ordentligt. Og det med at bruge energi på at lære hinanden at kende personligt, før du går til sagen, vil mange danskere opfatte som spild af tid.

I Frankrig starter de fleste et andet sted. Jeg har brug for at lære dig at kende, så jeg kan vide, om jeg kan stole på dig, inden vi går ind i et tættere samarbejde. Relationsopbygningen er ikke en biting, der bare skal overstås; det er selve fundamentet for et godt samarbejde.

Herunder et par hurtige tips til, hvad du som hhv. dansker og franskmand kan gøre for at få et produktivt og tillidsfuldt samarbejde med din franske/danske modpart.

Tips til danskere, der samarbejder med franskmænd:
 

 • Fokusér på at opbygge personlige relationer til dine franske forretningspartnere og budgettér med, at du skal tage til Frankrig og mødes face-to-face med dem.
   
 • Når du har besøg af franske forretningsforbindelser, så sæt tid af til, at I også kan mødes i mere uformelle rammer (frem for i din virksomheds mødelokale). Planlæg gerne en god forretningsfrokost et sted ude i byen. Sæt god tid af til frokosten – som minimum en times tid. Brug tiden på at lære hinanden at kende, og forvent ikke nødvendigvis at I skal snakke forretning.
   
 • Vær indstillet på, at tingene nok tager længere tid i begyndelsen, end du er vant til. Og husk, at det sandsynligvis ikke skyldes, at dine franske samarbejdspartnere er 'passive' – de har bare en anden måde at opbygge tillid på. Den tid, du investerer i relationsopbygningen, er godt givet ud, da den vil skabe en stærkere samarbejdsrelation på længere sigt.

Tips til franskmænd, der samarbejder med danskere:
 

 • Vær opmærksom på, at dine danske samarbejdspartnere sandsynligvis er meget 'tidsbevidste'. Det er en vigtig del af den danske selvforståelse, at du hurtigt 'kommer til sagen' og ikke bruger en masse tid på udenomssnak.
   
 • Hvis dine danske samarbejdspartnerne straks kaster sig over opgaverne frem for at bruge tid på at lære dig at kende, så husk, at det typisk ikke skyldes, at de er 'kolde' eller har mistillid til dig. Tværtimod skyldes det, at de stoler på dig fra starten.
   
 • Det er helt OK at invitere dine danske forretningsforbindelser på frokost, hvis de kommer på besøg hos jer. Men prøv at holde frokosten i den kortere ende. Og tag det ikke personligt, hvis en dansker begynder at kigge utålmodigt på uret i løbet af frokosten; mange danskere er vant til, at en frokost på arbejdet tager max en halv time, og at frokoster med forretningsforbindelser klares ved, at der bliver kørt en bakke sandwiches ind i mødelokalet …

2. Dansk lighedstænkning vs. fransk respekt for hierarki

Her får du igen en historie fra virkelighedens verden, der viser nogle vigtige dansk-franske kulturforskelle:

En dansk virksomhed har i en længere periode samarbejdet med en fransk kunde om et større projekt.

Projektet er næsten i hus; der mangler bare en enkelt lille detalje. Den danske virksomhed har derfor sendt en faktura på projektet til den franske kundes projektleder, som vi her kalder Danielle.

Men nu bliver danskerne mødt af radiotavshed. I flere måneder. Senest har den danske CFO e-mailet til Danielle, at hvis der ikke snart sker noget, kan sagen ende i retten. Heldigvis hiver den danske virksomhed fat i mig, inden det kommer så vidt!

Jeg ringer til Danielle og præsenterer mig som assistent til den danske projektleder, så hun og jeg er på samme hierarkiske niveau. Det tager mig kun to telefonopkald at få redt trådene ud, så der kommer styr på den manglende detalje i projektet, og fakturaen bliver betalt.

Hvad var gået galt?

Problemet udsprang i første omgang af det lille hængeparti, der endnu var i projektet. Og da de danske chefer begyndte at e-maile direkte til Danielle, der som projektleder var på et langt lavere hierarkisk niveau end dem, fik det hende til at lukke fuldstændig i. Den sag skulle hun slet ikke rodes ind i, det var alt for farligt, det måtte cheferne ordne selv.

Som i mange af de fransk-danske samarbejder, jeg er stødt på gennem årene, var tingene her gået i hårdknude på grund af kulturelle forskelle, som ingen af parterne havde erkendt eksisterede!

På den baggrund kommer her igen et par tips, der gør det nemmere at navigere i hverdagens dansk-franske samarbejder.

Tips til danskere, der samarbejder med franskmænd:
 

 • Respekter hierarkiet i de franske virksomheder. Hvis I har brug for at kontakte en leder hos en fransk forretningspartner, så sørg for, at det er en dansk leder på samme niveau, der tager kontakten.
   
 • Vær opmærksom på, at beslutningsprocesserne i franske virksomheder er langt mere hierarkiske og centraliserede end i danske virksomheder. Det er lederne, ofte på de højeste niveauer, der træffer beslutningerne.
   
 • Hvis du som dansk medarbejder har en fransk chef, så hold chefen orienteret løbende om, hvor du er ift. dine opgaver – i stedet for bare selv at løbe med bolden og først orientere chefen, når opgaven er løst, som du måske er vant til fra en dansk sammenhæng.

Tips til franskmænd, der samarbejder med danskere:
 

 • Være opmærksom på, at de fleste danske virksomheder har en meget flad struktur. Det betyder bl.a., at ansvarsfordelingen ikke altid er så klar som i franske virksomheder; nogle gange er det chefen, der bestemmer, andre gange kan det være et team, der kollektivt træffer en beslutning.
   
 • Hvis du som fransk medarbejder har en dansk chef, så vil din chef nok forvente, at du selv løber med bolden, når du har fået en opgave. Og hvis du løber tør for opgaver, så vil forventningen typisk være, at du er 'pro-aktiv' og selv går i gang med noget nyt, frem for at vente på at chefen giver dig en ny opgave.
   
 • Hvis du som fransk chef har danske medarbejdere, så overvej, om du skal justere din egen stil for bedre at matche den danske lighedstænkning. I Danmark er det en udbredt holdning, at lige meget om du er dronning, statsminister eller topchef, så skal du helst holde begge ben på jorden og ikke tro, at du er bedre end alle os andre. Så mange danskere har det svært med formelle titler og tiltaleformer og risikerer at miste respekten for en chef, de synes tager sig selv for seriøst!

3. Dansk 'start-med-konklusionen-tilgang' vs. fransk 'forklar-mig-hvorfor-tilgang'

Lad os sige, at I har lagt en strategi i din virksomheds hovedkvarter, og nu skal I på tur rundt til jeres globale datterselskaber for at præsentere strategien.

Du står for præsentationen. Hvordan vil du gribe den an?

 • Vil du starte med at opridse de vigtigste mål i strategien?
 • Eller vil du starte med at gennemgå alle de detaljer, som I har undersøgt og diskuteret, før I fastlagde de strategiske mål?

Hvis du har dansk baggrund, vil du måske mene, at det vigtigste er hurtigt at 'komme til sagen' og få præsenteret de strategiske mål. En detaljeret forklaring på, hvordan ledelsen er nået frem til de mål, er ikke så vigtig, og du vil nødigt drukne tilhørerne i detaljer.

Hvis du har fransk baggrund, vil du nok foretrække at starte med grundlaget for ledelsens beslutninger; Hvilke data har I analyseret? Hvilke metoder har I anvendt? Hvilke argumenter og modargumenter har der været i spil? Først når fundamentet er på plads, vil du præsentere den endelige konklusion: De strategiske mål.

Vær opmærksom på, at det jeg her kalder en dansk 'start-med-konklusionen-tilgang' vs. en fransk 'forklar-mig-hvorfor-tilgang' ikke handler om enten/eller.

Uafhængigt af hvilken arbejdskultur, du har baggrund i, vil du sikkert gerne vide både, hvad konklusionen er, og at den bygger på et solidt grundlag.

Men i hvilken rækkefølge de to dele skal præsenteres, og hvor meget hver af de to dele skal fylde i præsentationen, kan der være meget forskellige holdninger til.

Vær også opmærksom på, at når jeg beskriver den danske arbejdskultur som præget af en 'start-med-konklusionen-tilgang', så er det i sammenligning med netop den franske arbejdskultur.

Sammenlignet med andre arbejdskulturer kan det se helt anderledes ud. Fx vil der nok være amerikanere, der oplever, at deres danske kolleger har for mange detaljer med og er meget længe om at 'komme til sagen'!

Når alt det er sagt, kommer her et par hurtige tips til, hvordan du bedst får overbevist hhv. danskere og franskmænd om at bakke op om dine anbefalinger, idéer eller strategiske mål. 

Tips til danskere, der samarbejder med franskmænd:
 

 • Når du laver en præsentation for et fransk publikum, så sørg for at opbygge din sag fra bunden. Start med at gennemgå de analyser, du har lavet, hvordan du har afvejet forskellige hensyn ift. hinanden etc. Og så præsentér til slut konklusionen på det hele. Så ved dine franske samarbejdspartnere, at du har styr på tingene.

Tips til franskmænd, der samarbejder med danskere:
 

 • Når du laver en præsentation for et dansk publikum, så start gerne med de vigtigste konklusioner og gem detaljerne til sidst – måske er der slet ikke behov for dem.
   
 • Og den anden vej rundt: Hvis du er i tvivl om dine danske samarbejdspartnere har gjort et ordentligt forarbejde, fordi de ikke har præsenteret dig for baggrunden for en beslutning, så spørg dem. For tit vil der faktisk ligge et grundigt forarbejde bag, selvom danskerne ikke har valgt at fortælle dig om alle 'byggeklodserne'.

Hvad er din og dine samarbejdspartneres helt egne 'kulturelle cocktails'?

I blogindlægget her har jeg beskrevet 3 områder, hvor der er vigtige forskelle mellem dansk og fransk forretningskultur.

Jeg kan garantere, at det er forskelle, der tit er på spil i dansk-franske samarbejder.

Matcher min beskrivelse så netop din franske/danske kollega, chef eller samarbejdspartner?

Det kan jeg til gengæld ikke garantere!

For vi har alle vores helt egne 'kulturelle cocktails' med i bagagen – som ikke bare er påvirket af vores national-kulturelle baggrund, men også af vores faglige baggrund, hvilke brancher vi har arbejdet i, og hvilken generation vi tilhører.

Fx er der i dag en bevægelse i den franske forretningskultur, hvor de yngre generationer foretrækker mindre hierarkiske rammer, lægger større vægt på feedback og har en helt anden omgangstone end de ældre generationer.

Ud over det har vi alle vores helt unikke personlighed og præferencer.

Så det allervigtigste, når du arbejder på tværs af kulturer, er, at du bevarer en åben og nysgerrig tilgang. Hvis en samarbejdspartner handler på en måde, der undrer dig, så prøv at undersøge, hvad der ligger bag de handlinger, og hvordan de giver mening set fra din samarbejdspartners perspektiv.

Og husk, at kulturforskelle ikke handler om den rigtige eller forkerte måde at gøre tingene på – det handler bare om forskellige måder.

God fornøjelse!


Sådan kommer du videre

Skal Frédéric hjælpe jer med at sikre et godt samarbejde mellem danske og franske kolleger og forretningsforbindelser?

Vil du have mere inspiration til dit tværkulturelle arbejde?

Close X

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev