NYHEDER

13.08.2020

NYT: Træning på, hvordan du styrker din trivsel, motivation og arbejdsglæde i Covid-19-tiden

Skal vi hjælpe dig, dit team eller din virksomhed med træning på, hvordan I styrker trivsel, motivation og arbejdsglæde i Covid-19-tiden?

Rent praktisk kan det foregå på præcis den måde, der passer dig eller jer bedst:

 • Som en eller flere 1:1 coaching-sessioner
 • Som en kort workshop eller et længere træningsforløb for et team eller en afdeling

Vi fastlægger sammen varighed, læringsmål, indhold, samt tid og sted for træningen, der kan foregå både face-to-face, virtuelt eller som en kombination.

Vi har stor erfaring med at designe virtuelle læringsforløb for både mindre og større grupper, også med kolleger eller teammedlemmer, der sidder spredt over hele kloden.

Hvad er dit eller jeres udbytte af træningen?

Som deltager på træningen vil du:

 • Blive opmærksom på dine egne reaktioner og adfærd i Covid-19-tiden.
 • Få redskaber til at gøre din hjerne til medspiller, så du får mere arbejdsglæde og styrker din motivation i dagligdagen.
 • Lære, hvordan du kan spotte de typiske faldgruber i stressende situationer og hurtigt regulere dine følelser.
 • Få aha-oplevelser når du indser, hvorfor du og dine kolleger reagerer på den måde I gør i denne udfordrende periode – og lære, hvordan du tilpasser din egen adfærd til den nye situation.
 • Styrke din følelsesmæssige og sociale intelligens – så du oplever færre frustrationer og større tilfredshed.
 • Få simple redskaber til at finde fodfæste i usikkerheden.
 • Få sparring på dine specifikke udfordringer og spørgsmål.

Hvis vi laver træningen for et team eller en større gruppe medarbejdere, vil I også:

 • Få fælles redskaber og et fælles sprog til at håndtere situationer med mange forandringer og til at skabe nye vaner.
 • Dele erfaringer, viden og Best Practice, som I kan støtte jer op af i arbejdet både under og efter Covid-19-tiden

Hvad indeholder træningen?

Vi kan skræddersy et træningsforløb eller coachingforløb til en enkelt leder eller medarbejder, et team eller en større gruppe medarbejdere fra jeres organisation. Vi fastlægger læringsmål og indhold af træningen i tæt samarbejde med jer.

Her eksempler på, hvad vi kan arbejde med:


Gør hjernen til din medspiller:

 • I pressede situationer går din hjerne tit i 'overlevelsesmode'. Hvad sker der i hjernen i den slags situationer? Og hvordan får du guidet hjernen på rette vej igen?
 • Hvordan kan du optimere dine evner til at følelsesregulere, så du har bedre adgang til at træffe gode beslutninger, være kreativ og bevare overblikket?
 • Hvordan håndterer du følelser af frustration, bekymring og isolation – og hvordan kan du som leder støtte dine medarbejdere i håndteringen af de følelser?
 • Hvorfor gør hjernen modstand i situationer med mange forandringer – og hvordan kan vi få hjernen til at være mere fleksibel?


Træn din evne til at skifte perspektiv i komplekse situationer:

 • Hvordan kan du med simple og effektive redskaber og indsigter træne din hjerne i at skifte perspektiv og skabe bedre løsninger og beslutninger i arbejdsdagen?
 • Hvorfor er evnen til at 'reframe' så vigtig, særligt i udfordrende situationer? Og hvordan træner du din 'reframing-muskel'?
 • Hvordan kan et globalt team få gavn af styrkede reframing-kompetencer hos team-medlemmerne?


Compassion, tillid og psykologisk sikkerhed – i både face-to-face og virtuelle settings:

 • Studier viser, at ledere, medarbejdere og teams, der sætter fokus på at øge 'compassion' og tillid skaber de bedste resultater og bliver 'high performance teams' – selv i pressede situationer.
 • Hvad er compassion og hvordan kan I styrke det i jeres globale eller tværkulturelle teams?
 • Hvordan forbedrer I jeres personlige relationer og tillid i en kompleks global organisation, hvor I ofte samarbejder online og på distancen?
 • Hvorfor skal du udforske, hvordan Covid-19-tiden har påvirket hverdagen hos dine globale kolleger?
 • Hvordan bliver du bevidst om, hvilke kulturelle forskelle der eksisterer i dit team eller blandt dine kolleger – og hvordan kan du selv tilpasse din kommunikation til kolleger med forskellig kulturel baggrund?
 • Hvordan skaber du psykologisk sikre rammer, hvor dine globale medarbejdere og kolleger trygt kan komme med input, videndele og melde ærligt ud om problemer, de oplever?


Motivation, arbejdsglæde, performance og innovation:

 • Hvordan og hvorfor kan smil og grin være forløsende efter en lang periode med usikkerhed og forandringer?
 • Hvordan skaber I motivation og arbejdsglæde på arbejdspladsen? Og hvorfor gør det en kæmpe forskel for både performance og bundlinje?
 • Hvordan bevarer du en sund work-life-balance, hvis du arbejder hjemmefra?
 • Hvilke læringer fra Covid-19-tiden kan vi få gavn af både som individer og som teams og organisationer?
 • Hvordan kan vi bruge de nye læringer til at styrke innovation, skabe bedre vaner på arbejdet og udvikle nye måder at gøre tingene på?
 • Hvordan kan du som leder støtte dine medarbejdere i at tilpasse sig og udvikle nye vaner?

Sådan kommer du videre

Kontakt os for en snak om, hvordan vi kan hjælpe dig, dit team eller din virksomhed med træning på, hvordan I styrker trivsel, motivation og arbejdsglæde i Covid-19-tiden.

Se vores blogindlæg med 7 hurtige tips til, hvordan du får fodfæste i den usikkerhed, mange af os stadig oplever.

Sign up for our newsletter

Want inspiration on how to work effectively across cultures? Then sign up for our newsletter to get expert advice, easy-to-use tools, and updates on C3 delivered straight to your inbox.

By signing up, you'll also get a free chapter from our book 'Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures'.

Køb vores bog

Global Perspectives: A Practical Guide to Navigating Across Cultures

 "My copy of this book will be placed close to me on my office shelf – next to only a handful of other truly inspiring books I have read."
 -  Mette Bjerrekær, Group Vice President, GRUNDFOS

Køb hos WilliamDam.dk  Køb hos SAXO  Køb hos iMusic*

*) Anbefalet hvis du bor uden for Danmark.

Er du interesseret i at købe et større parti bøger eller vil du vide mere om bogen? Så klik her.

Nyhedsbrev